CGMP. Proiect: Hotărâre privind modificarea Anexei la HCGMB nr. 95/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor

27 sept. 2023
Vizualizari: 488

Consiliului General al Municipiului București (CGMB) a supus dezbaterii publice Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 95/22.02.2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București.

Redăm, în continuare, principalele prevederi ale Hotărârii:

Art. I – Articolul 43 a HCGMB nr. 95/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public și privat al Municipiului București se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

(1) Constituie contravenție și se sancționează următoarele fapte:

a) ocuparea spațiilor verzi și a trotuarelor aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora și ocuparea altor locuri nesemnalizate pentru parcare, pentru care sunt stabilite interdicții prin lege sau prin hotărâri ale consiliului local;

b) oprirea/staționarea/parcarea în parcajele publice amenajate, dacă posesorul autovehiculului nu achită anticipat contravaloarea serviciului de parcare sau nu respectă regulamentul cu privire la utilizarea parcajelor publice vor fi sancționate conform prevederilor O.G. nr. 2/2001, actualizată;

c) ocuparea locurilor aparținând domeniului public aflate în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile din zona parcajelor publice sau alăturate parcajelor publice, unde se împiedică accesul mijloacelor de intervenție în cazul unor incendii sau calamități sau în cazul unor urgențe;

d) ocuparea locurilor nesemnalizate pentru parcare din zona intersecțiilor, aflate în zona parcajelor publice sau alăturate parcajelor publice, unde pot fi provocate accidente din cauza faptului că participanții la trafic au vizibilitate redusă;

e) ocuparea locurilor din zona intrării în parcare sau ieșirii din parcare unde pot fi provocate accidente din cauza faptului că participanții la trafic au vizibilitate redusă;

f) parcarea neregulamentară fără respectarea marcajelor și indicatoarelor;

g) ocuparea locurilor unde oprirea/staționarea/parcarea sunt interzise, prin indicatoare și/sau marcaje, aflate în fața instituțiilor publice de interes general nominalizate prin hotărârea autorității administrației publice locale, aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora;

h) ocuparea locurilor pe marcajele de traversare pentru pietoni ori la mai puțin de 5 m înainte și după acestea din zona parcajelor publice sau alăturate acestora;

i) ocuparea locurilor în care acționează indicatoarele „Oprirea interzisă”, „Staționarea interzisă”, „Accesul interzis”, însoțite de panouri adiționale cu simbolul ridicare/blocare și marcajul cu semnificația de interzicere a opririi/staționării/parcării;

j) ocuparea locurilor aflate în zona parcajelor publice sau alăturate acestora unde oprirea/staționarea/parcarea sunt interzise conform Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea O.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice aprobată, a H.G. nr. 85/2003 pentru aprobarea normelor de aplicare a O.G. nr. 195/2002 și a prezentului regulament;

k) neachitarea contravalorii penalităților stabilite cu titlu de daune interese prin nota de constatare întocmită de către operatorul serviciului public de administrare a parcajelor aparținând domeniului public sau privat al Municipiului București prin care a fost constatată neplata anticipată a tarifului de parcare de către utilizatori, cu amendă cuprinsă între 1500-2500 lei pentru persoanele fizice și între 3000-5000 lei pentru persoanele juridice.

(2) Sancțiunea contravențională prevăzuta la lit. k) se aplică proprietarului sau, după caz, deținătorului legal al vehiculului, cu excepția cazului în care utilizatorul vehiculului se prezintă la sediul Poliției Locale a Municipiului București/polițiilor locale ale sectoarelor 1-6 conform competențelor, în vederea identificării în condițiile legii și aplicării, după caz, a sancțiunii contravenționale.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor în cazul prevăzut la lit. k) de mai sus se face de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București sau de către polițiile locale ale sectoarelor 1-6, conform competențelor.

Proiectul se află pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General din 28 septembrie 2023.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Textul complet al proiectului este disponibil la sursa informației.

Sursa informației

 

CGMP. Proiect: Hotărâre privind modificarea Anexei la HCGMB nr. 95/2018 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor was last modified: septembrie 27th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.