Cererile privitoare la drepturile reale. Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin uzucapiune (NCPC, L. nr. 18/1991)

26 mai 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 769

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 312/2020

NCPC: art. 117 alin. (1); L. nr. 18/1991: art. 26

Conferința națională de Drept Penal al Afacerilor, ediția a VIII-a, ON-LINE

Obiectul prezentului regulator de competență îl reprezintă conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Brașov și Judecătoria sectorului 3 București cu privire la instanța competentă să soluționeze cererea, astfel cum a fost disjunsă, având ca obiect constatarea că imobilul înscris în CF x Brașov nr. top. x, reprezentat de loc de casă în cartierul muncitoresc Regele Carol al II-lea, către drumul C., în suprafață de 393,01 mp este în domeniul privat al municipiului Brașov, față de împrejurarea că proprietarul tabular a decedat fără a avea moștenitori.

Conform art. 117 alin. (1) din C. proc. civ., cererile privitoare la drepturile reale se introduc numai la instanța în a cărei circumscripție este situat imobilul.

Din conținutul cererii de sesizare a instanței, aflată la dosarului nr. x/2018 al Judecătoriei Brașov, reiese că reclamantul a solicitat instanței, în temeiul dispozițiilor art. 26 din Legea nr. 18/1991, să se constate că imobilul înscris în CF x Brașov nr. top. x, reprezentat de loc de casă în cartierul muncitoresc Regele Carol al II-lea, către drumul C., în suprafață de 393,01 mp, este în domeniul privat al municipiului Brașov și că a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului prin uzucapiune, de lungă durată, prin joncțiunea posesiilor cu tatăl acestuia, B., fiul lui C., decedat la data de 15.11.2011.

Împrejurarea că, în conținutul cererii de chemare în judecată, reclamantul a precizat că proprietarul tabular al imobilului a decedat, fără a avea moștenitori, și că, urmare a acestui fapt, imobilul a trecut în proprietatea privată a pârâtului, nu poate fi reținut drept criteriu în determinarea instanței competente, ca fiind instanța ultimului domiciliu al defunctului.

Teza avansată de către reclamant potrivit căreia proprietarul tabular al imobilului a decedat, fără a avea moștenitori, reprezintă doar o condiție pentru a se putea constata că imobilul în litigiu a trecut în proprietatea privată a pârâtului. Scopul urmărit de către reclamant prin promovarea acțiunii este acela de a se constata dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, iar nu acela de dezbatere a unei succesiuni vacante.

De altfel, se reține că reclamantul și-a întemeiat petitul privind constatarea regimului juridic al imobilului pe dispozițiile art. 26 din Legea nr. 18/1991, potrivit cărora „terenurile situate în intravilanul localităților, rămase la dispoziția autorităților administrației publice locale, de la persoanele care au decedat și/sau nu au moștenitori, trec în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale și în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanță succesorală eliberat de notarul public (…)”, nicidecum pe dispozițiile din materia succesiunii, și care ar atrage competența instanței în circumscripția căreia se află ultimul domiciliu al defunctului.

Prin urmare, se poate conchide că petitul privind constatarea că imobilul înscris în CF x Brașov nr. top. x, reprezentat de loc de casă în cartierul muncitoresc Regele Carol al II-lea, către drumul C., în suprafață de 393,01 mp este în domeniul privat al municipiului Brașov, alăturat cererii având ca obiect dobândirea dreptului de proprietate prin prescripție achizitivă, reprezintă o cerere în materia drepturilor reale, care stabilesc o competență teritorială exclusivă în favoarea instanței în circumscripția căreia se află imobilul în litigiu.

Față de cele mai sus arătate, și în raport de prevederile art. 117 din C. proc. civ., reținând că imobilul în litigiu este situat în circumscripția Judecătoriei Brașov, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cererii de chemare în judecată formulate de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Brașov prin primar, în favoarea Judecătoriei Brașov.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererile privitoare la drepturile reale. Dobândirea dreptului de proprietate asupra unui imobil prin uzucapiune (NCPC, L. nr. 18/1991) was last modified: mai 25th, 2020 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter