Cererile privind ocrotirea persoanei fizice. Competenţa instanţei de tutelă şi de familie în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana ocrotită (NCPC, NCC, L. nr. 76/2012)

28 oct. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 121
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SC I) nr. 531/2021

NCPC: art. 106 alin. (1), art. 107 alin. (1), art. 114; NCC: art. 264, art. 496 alin. (1) – (4); L. nr. 76/2012: art. 76

Alpha Phone POS aduce profesioniștilor din domeniul juridic 12 luni cu zero comision de administrare la pachetele Alpha Professional

Înalta Curte reține incidența dispozițiilor art. 106 alin. (1) C. civ. care prevăd că ocrotirea minorului se realizează prin părinți, precum și pe cele ale art. 107 din același act normativ care dispun în sensul că:

„Procedurile prevăzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei fizice sunt de competența instanței de tutelă și de familie stabilite potrivit legii!.

Conform art. 76 al Legii nr. 76/2012 de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind C. proc. civ., 1judecătoriile sau, după caz, tribunalele ori tribunalele specializate pentru minori și familie vor îndeplini rolul de instanțe de tutelă și familie, având competența stabilită potrivit C. civ., C. proc. civ., prezentei legi, precum și reglementărilor speciale în vigoare”.

Art. 114 C. proc. civ. prevede că:

„cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de C. civ. în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită”.

În speță, instanțele în conflict au considerat, în mod corect, că sunt aplicabile dispozițiile art. 114 C. proc. civ., normă specială, ce instituie o competență teritorială exclusivă în favoarea instanței în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită, derogatorie de la norma generală cuprinsă în art. 107 alin. (1) C. proc. civ., conform căreia cererea de chemare în judecată se introduce la instanța în a cărei circumscripție domiciliază sau își are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

Cu toate acestea, conflictul negativ de competență intervenit a fost determinat de interpretarea diferită a sintagmei „domiciliul sau reședința persoanei ocrotite” de către instanțele ce și-au declinat reciproc competența de soluționarea a cererii de ordonanță președințială.

Potrivit art. 496 alin. (1) – (4) C. civ.: „(1) Copilul minor locuiește la părinții săi. (2) Dacă părinții nu locuiesc împreună, aceștia vor stabili, de comun acord, locuința copilului. (3) În caz de neînțelegere între părinți, instanța de tutelă hotărăște, luând în considerare concluziile raportului de anchetă psihosocială și ascultându-i pe părinți și pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani. Dispozițiile art. 264 rămân aplicabile. (4) Locuința copilului, stabilită potrivit prezentului articol, nu poate fi schimbată fără acordul părinților decât în cazurile prevăzute expres de lege”.

Noțiunea de domiciliu sau reședință a persoanei ocrotite este prevăzută de C. civ. pentru diferitele situații ce interesează obiectul cererilor adresate instanței de tutelă și de familie.

Pentru locuința copilului minor interesează, ca regulă, domiciliul sau reședința părinților săi, fie al amândurora, dacă minorul locuiește cu ambii (art. 496 alin. (1) C. civ.), fie al părintelui la care i s-a stabilit locuința prin acordul părinților sau de către instanța de tutelă și familie, prin hotărâre judecătorească.

În situația de față, prin sentința civilă nr. 4438 din 13 aprilie 2017, pronunțată de Judecătoria Sectorului 2 București, devenită definitivă prin decizia civilă nr. 1491/2018, pronunțată de Tribunalul București, secția a III-a civilă, locuința minorei C. a fost stabilită la domiciliul mamei în municipiul București.

Înalta Curte reține că, deși domiciliul minorei a fost stabilit, prin hotărâre judecătorească, la mamă, din luna septembrie 2017 aceasta locuiește, în fapt, cu caracter de continuitate, la domiciliul reclamantului, potrivit raportului de anchetă socială aflat la dosarul nr. x/2020 al Judecătoriei Găești.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Deși este real că reclamantului nu trebuie să îi fie recunoscută decizia de a hotărî, în mod exclusiv, cu privire la domiciliul minorei, în cazul particular dedus judecății nu poate fi contestat că, în prezent, minora este integrată în mediul social de la domiciliul reclamantului, este înscrisă la grădiniță și locuiește cu acesta de un timp îndelungat.

De altfel, procedura de executare silită demarată de mamă pentru predarea minorei nu a fost încă finalizată, ceea ce nu face decât să confirme că, în prezent, deși domiciliul legal al minorei este la aceasta, în fapt, locuiește de o lungă perioadă de timp la pârât.

Având în vedere că potrivit înscrisurilor aflate la dosarul cauzei minora locuiește, în mod statornic, împreună cu tatăl său în comuna Crângurile, sat Crângurile de Jos nr. 172, județul Dâmbovița, localitate aflată în circumscripția Judecătoriei Găești, Înalta Curte, având în vedere dipozițiile art. 114 C. proc. civ., va stabili competența de soluționare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei Găești, scopul reglementării acestei norme de competență fiind în acord cu principiul ocrotirii interesului superior al minorului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererile privind ocrotirea persoanei fizice. Competența instanței de tutelă și de familie în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită (NCPC, NCC, L. nr. 76/2012) was last modified: octombrie 27th, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter