Cererile de asistenţă judiciară privind comunicarea actelor de procedură adresate autorităţilor judiciare române. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei

8 iun. 2023
Vizualizari: 148
  • Legea nr. 302/2004: art. 254 alin. (3)
  • Legea nr. 302/2004: art. 291 alin. (1)
  • NCPP: art. 275 alin. (3)
  • NCPP: art. 51 alin. (1)

Prin cererea de asistență judiciară internațională în materie penală înregistrată pe rolul Judecătoriei Bistrița la data de 04.10.2021, sub nr. x/2021, Judecătoria Locală Criminală de la Setúbal – Judecător 2, Portugalia, a solicitat instanței române să procedeze la notificarea intimatului A., cu privire la conținutul sentinței pentru care intimatul a fost condamnat de autoritățile judiciare din Portugalia.

(I.C.C.J., s. pen., decizia nr. 168 din 26 aprilie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând conflictul negativ de competență ivit între Judecătoria Suceava și Judecătoria Bistrița, Înalta Curte constată că instanța competentă să soluționeze cauza este Judecătoria Bistrița, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 51 alin. (1) C. proc. pen., când două sau mai multe instanțe se recunosc competente a judeca aceeași cauză ori își declină competența reciproc, conflictul pozitiv sau negativ de competență se soluționează de instanța ierarhic superioară.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Potrivit art. 51 alin. (2) C. proc. pen., instanța ierarhic superioară comună este sesizată, în caz de conflict pozitiv, de către instanța care s-a declarat cea din urmă competentă, iar în caz de conflict negativ, de către instanța care și-a declinat cea din urmă competența.

Prealabil, Înalta Curte notează că obiectul cauzei în care s-a ivit conflictul negativ de competență cu care instanța supremă a fost învestită, îl reprezintă cererea de asistență judiciară internațională formulată Judecătoria Locală Criminală de la Setúbal – Judecător 2, Portugalia, prin care s-a solicitat instanței române să procedeze la notificarea intimatului A., cu privire la conținutul sentinței prin care a fost condamnat de autoritățile judiciare din Portugalia și nu recunoașterea și executarea sancțiunii pecuniare aplicate, cum în mod eronat a reținut Judecătoria Suceava.

Prin urmare, dispozițiile aplicabile în prezenta cauză sunt cele prevăzute de art. 254 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, potrivit cărora „cererile de asistență judiciară privind comunicarea actelor de procedură adresate autorităților judiciare române se îndeplinesc în faza de judecată de judecătoria în circumscripția căreia domiciliază sau se află locul de detenție al persoanei căreia urmează să i se comunice actele, iar în faza de urmărire penală, de parchetul de pe lângă aceasta”.

Chiar și reținând că obiectul conflictului negativ de competență ar fi o cerere prin care se solicită recunoașterea și executarea sancțiunii pecuniare aplicate intimatului A. de către Judecătoria Locală Criminală de la Setúbal – Judecător 2, Portugalia, conform art. 291 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, autoritatea competentă pentru primirea certificatului și a hotărârii este tot judecătoria în a cărei circumscripție își are domiciliul ori sediul social persoana față de care s-a aplicat sancțiunea.

Așadar, relevantă pentru soluționarea conflictului negativ de competență este localitatea unde își are domiciliul intimatul, iar din verificările efectuate pe portalul celor două instanțe de judecată, potrivit fișelor atașate la dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală, a rezultat că localitatea Domnești se află în circumscripția Judecătoriei Bistrița, în circumscripția Judecătoriei Suceava neexistând nicio localitate cu această denumire.

Totodată, Înalta Curte constată că art. 4 punctul 3 din Convenția privind asistența juridică reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene din 29 mai 2000, la care atât România, cât și Portugalia sunt parte, prevede următoarele:

„Atunci când cererea nu poate fi executată, sau nu poate fi executată în întregime, în conformitate cu exigențele statului membru solicitant, autoritățile statului membru solicitat informează imediat autoritățile statului membru solicitant cu privire la aceasta și arată condițiile în care cererea ar putea fi executată. Autoritățile statului membru solicitant și ale statului membru solicitat pot ulterior să convină asupra urmării cererii, dacă este cazul subordonând-o condițiilor menționate”.

Pentru clarificarea domiciliului unde urmează să se efectueze comunicarea hotărârii, Judecătoria Bistrița are la dispoziție acest instrument juridic, respectiv de a solicita autorităților judiciare portugheze să furnizeze date suplimentare cu privire la localitatea de domiciliu a intimatului (spre exemplu, copie de pe NIF, a permisului de reședință; în cererea în limba portugheză, aflată la dosarul Judecătoriei Bistrița, se face referire la sat Donmesti, com. Donmestni, din județul Suceava, putând fi vorba de sat Dornești, comuna Dornești din județul Suceava), precum și posibilitatea de a cere informații Inspectoratului General pentru Imigrări, care, în raport cu O.U.G. nr. 194/2002, deține date privind intrarea, șederea și ieșirea străinilor pe teritoriul României sau de pe teritoriul României.

Dacă în urma acestor demersuri apar elemente noi, față de care competența aparține altei instanțe, Judecătoria Bistrița are posibilitatea, potrivit art. 51 alin. (8) C. proc. pen., să pronunțe o nouă soluție de declinare a competenței.

În consecință, în temeiul art. 51 alin. (6) C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe A. în favoarea Judecătoriei Bistrița, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Bibliolex Biblioteca juridica virtuala
Cererile de asistență judiciară privind comunicarea actelor de procedură adresate autorităților judiciare române. Stabilirea competenței de soluționare a cauzei was last modified: iunie 8th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.