Cererea privind recalcularea salariului de bază de care beneficiază reclamantul-membru de sindicat. Pronunţarea regulatorului de competenţă în raport cu obiectul cauzei

20 apr. 2022
Vizualizari: 551
  • Legea nr. 554/2004: art. 10
  • NCPC: art. 130 alin. (2)
  • NCPC: art. 131
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 134
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea înregistrată intițial pe rolul Tribunalului Ilfov, secția Civilă la data de 21 martie 2019, sub nr. x/2019, reclamantul Sindicatul Polițiștilor Europeni „EUROPOL” în numele și pentru membrii săi de sindicat, a chemat în judecată pârâtul Inspectoratul Județean de Poliție Gorj, solicitând ca prin sentința ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtului la stabilirea salariului de funcție, fără includerea de sporuri și alte adaosuri, începând cu data de 01.02.2017 și pe viitor, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1/2017 și H.G.. 846/2017; obligarea pârâtului la recalcularea salariului lunar începând cu data de 01.02.2017 pe viitor, ca fiind compus din: salariul de funcție, fără sporuri și alte adaosuri, plus celelalte salarii și sporuri procentuale prevăzute de art. 4 alin. (2) Anexa VII, Capitolul II, Secțiunea a -2-a, din Legea – cadru nr. 284/28.12.2010 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare la data emiterii H.G. nr. 1/2017 și de art. 4 alin. (2) din Anexa VI, Capitolul II, Secțiunea II, din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în vigoare la data emiterii H.G. nr. 846/2017.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 5113 din 13 octombrie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constatând îndeplinite condițiile prevăzute de art. 133 pct. 2, art. 134, art. 135 alin. (1) C. proc. civ., urmează a pronunța regulatorul de competență în raport cu obiectul cauzei, precum și cu dispozițiile legale incidente, respectiv dispozițiile art. 130 alin. (2) și art. 131 din C. proc. civ. și art. 10 din Legea nr. 554/2004.

Obiectul prezentului dosar îl constituie cererea privind recalcularea salariului de bază de care beneficiază reclamantul -membru de sindicat.

Conferința națională de insolvență

Cauza cu nr. x/2019 privind pe reclamantul A. s-a format prin disjungere din dosarul nr. x/2019 al Tribunalului Gorj, secția de contencios administrativ și fiscal, în urma soluției pronunțate prin încheierea din data de 22 noiembrie 2019.

În dosarul disjuns a fost prorogată discutarea excepției competenței instanței, fiind acordat termen prin încheiere la data de 20.12.2019, termen la care s-a pronunțat sentința de declinare nr. 1110/20.12.2019.

Potrivit art. 130 alin. (2) din C. proc. civ. Necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți ori de către judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii.

Înalta Curte nu împărtășește interpretarea dată de Tribunalul Vâlcea în sensul că și în cazul în care se impune disjungerea, este necesar ca excepția de necompetență de ordine publică să fie invocată în termenul prevăzut de art. 130 alin. (2) și art. 131 din C. proc. civ. în dosarul intițial.

Primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe și pot pune concluzii, la care face referire art. 130 alin. (2) și art. 131 din C. proc. civ., nu poate fi stabilit decât în raport de dosarul cu nr. x/2019, instanța neputând dispune vreo măsură cu privire la dosarul nou format, cu excepția stabilirii termenului de judecată și citării pârților, astfel că ar opera o prorogare a acestui moment procesual.

In raport de aceste împrejurări, nu prezintă relevanță pentru dezlegarea speței considerentele Deciziei nr. 31 din 11 noiembrie 2019 pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii prin care s-a stabilit că În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 131 din C. proc. civ., instanța învestită prin hotărârea de declinare a competenței poate invoca necompetența materială procesuală dacă instanța care și-a declinat competența în favoarea sa nu a invocat excepția de necompetență în termenul legal, indiferent dacă această din urmă instanță se declarase sau nu competentă prin încheiere interlocutorie pronunțată potrivit prevederilor art. 131 alin. (1) din C. proc. civ., întrucât nu ne aflăm în prezenta unei confirmări a competenței celei dintâi instanțe pentru toți membrii de sindicat, întrucât Tribunalul Gorj și-a verificat competența în condițiile art. 130 alin. (2) și art. 131 din C. proc. civ., la primul termen de judecată acordat în dosarul nr. x/2019.

Instanța investită cu pronunțarea regulatorului de competență reține astfel că prin Legea nr. 212/2018, art. 10 din Legea nr. 554/2004 a fost modificat în sensul că (3) reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanței de la domiciliul sau sediul său, iar potrivit alin. (4) Competența teritorială de soluționare a cauzei se va respecta și atunci când acțiunea se introduce în numele reclamantului de orice persoană de drept public sau privat, indiferent de calitatea acestuia din proces.

În aceste condiții, Înalta Curte constată că din împuternicirea pe care de membrul de sindicat A. a dat-o Sindicatului Polițiștilor Europeni EUROPOL, la data sesizării Tribunalului Ilfov, respectiv 21.03.2019, rezultă că acesta avea domiciliul în comuna Vaideeni, județul Vâlcea.

Temeiul legal al soluției adoptate asupra conflictului de competență.

Pentru considerentele expuse și în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea Tribunalului Vâlcea, secția a II-a civilă și pentru cauze de contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea privind recalcularea salariului de bază de care beneficiază reclamantul-membru de sindicat. Pronunțarea regulatorului de competență în raport cu obiectul cauzei was last modified: aprilie 16th, 2022 by Redacția ProLege
Bibliolex Biblioteca juridica virtuala

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.