Cererea de ridicare a sechestrului. Măsură subsecventă constatării îndeplinirii obligaţiilor civile (NCPC, NCPP)

29 oct. 2020
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 339
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 100/2020

NCPC: art. 957 alin. (1); NCPP: art. 51, art. 240, art. 275 alin. (3), art. 453 alin. (2), art. 581, art. 598 alin. (1) lit. a), b), și lit. c), art. 600 alin. (1)

Petentul A. a solicitat, în temeiul art. 957 alin. (1) din C. proc. civ., ridicarea măsurii sechestrului asigurător care afectează anumite bunuri imobile proprietatea acestuia, menținută prin Sentința penală nr. 213 pronunțată la data de 23 aprilie 2014 de Tribunalul Gorj, secția penală, în Dosarul nr. x/2011, definitivă prin Decizia penală nr. 1013 din data de 7 iulie 2015 a Curții de Apel Craiova, în scopul garantării recuperării prejudiciului produs persoanelor vătămate constituite părți civile în procesul penal, urmare a admiterii unora dintre acțiunile civile promovate în procesul penal și obligării inculpatului A., în solidar cu alți coinculpați, la plata prejudiciilor reținute la filele x din Sentința penală nr. 213 din data de 23 aprilie 2014 a Tribunalului Gorj, secția penală. În motivarea cererii, petentul a susținut că și-a executat, în mod integral, obligațiile de plată instituite în sarcina sa.

Înalta Curte reține că, în prezent, procesul penal în care a fost inculpat petentul A. se află în faza de executare a hotărârii, context în care constatarea executării obligației de plată a prejudiciului cauzat părților civile se face în conformitate cu dispozițiile art. 581 din C. proc. pen., care prevăd:

„Dispozițiile din hotărârea penală privitoare la despăgubirile civile și la cheltuielile judiciare cuvenite părților se execută potrivit legii civile”.

Pe cale de consecință, cererea de ridicare a sechestrului, măsură subsecventă constatării îndeplinirii obligațiilor civile, urmează același regim, indiferent dacă hotărârea definitivă a instanței penale a fost sau nu pusă în executare, neexistând nicio rațiune pentru care competența materială și funcțională de soluționare a cererii de ridicare a sechestrului să fie condiționată de începerea executării silite împotriva condamnatului-debitor.

Interpretarea sistematică a dispozițiilor normative privind măsurile asiguratorii în procesul penal (art. 240 și următoarele din C. proc. pen.) susține concluzia că în faza de executare a hotărârii competența cu privire la cererile privind despăgubirile civile este dată de plano instanței civile, cu excepția contestației la executare formulate în temeiul dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. a), b), și lit. c) din C. proc. pen., expres prevăzută de art. 600 alin. (1) din C. proc. pen., în condițiile în care este reglementată competența instanței penale în ceea ce privește luarea, ridicarea, modul de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii a sechestrului doar în fazele de urmărire penală și de judecată ale procesului penal. Odată cu pronunțarea hotărârii, prorogarea de competență a instanței penale cu privire la acțiunea civilă încetează. Astfel, conform dispozițiilor art. 250 alin. (8) și art. 252^2 alin. (4) din C. proc. pen., în faza de executare a hotărârii penale „asupra modului de aducere la îndeplinire a măsurii asigurătorii” sau „împotriva modului de aducere la îndeplinire a încheierii sau a hotărârii judecătorești de valorificare a bunurilor mobile sechestrate” „se poate face contestație potrivit legii civile”.

Și dispozițiile art. 453 alin. (2) din C. proc. pen., care prevăd competența exclusivă a instanței civile de a soluționa cererile de revizuire a hotărârilor judecătorești penale definitive cu privire la latura civilă, susțin prorogarea de competență a instanței penale cu privire la acțiunea civilă doar pentru faza de judecată a procesului penal, nu și pentru cea de executare.

Competența de ridicare a măsurii asigurătorii, în lipsa unei reglementări exprese, nu se poate stabili în aplicarea principiului simetriei juridice, așa cum solicită reprezentantul Ministerului Public, pentru că, pe de o parte, acesta nu este aplicabil în dreptul public, așa cum a statuat Curtea Constituțională în jurisprudența sa (a se vedea Deciziile nr. 147/2012 și nr. 731/2012), iar, pe de altă parte, în baza acestui principiu, competența ar aparține organului care a instituit măsura asigurătorie, în speță procurorul, care nu mai poate dispune măsuri într-o cauză în care s-a dezînvestit prin întocmirea rechizitoriului și sesizarea instanței.

Prin urmare, după rămânerea definitivă a hotărârii, soluționarea cererii de ridicare a sechestrului asigurător revine instanței civile competente material și teritorial, în speță Judecătoriei Sectorului 5, secția a II-a civilă.

În consecință, în baza art. 51 din C. proc. pen., Înalta Curte de Casație și Justiție va stabili competența de soluționare a cauzei privind pe petentul A. în favoarea Judecătoriei Sectorului 5, secția a II-a civilă, instanță căreia i se va trimite dosarul.

Conform art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de ridicare a sechestrului. Măsură subsecventă constatării îndeplinirii obligațiilor civile (NCPC, NCPP) was last modified: octombrie 27th, 2020 by Redacția ProLege
Videoconferința regională de insolvență Buzău

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter