Cererea de retragere a contestației. Principiul disponibilităţii (NCPP)

30 apr. 2019
Vizualizari: 3218
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 325/2018

NCPP: art. 91 alin. (4), art. 275 alin. (2) și (6), art. 415 alin. (1), art. 425^1 alin. (3)

Prin Decizia penală nr. 132/A din data de 05 februarie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/1/2016 s-a declinat competența de soluționare a contestațiilor formulate de contestatoarele SC J. SRL Timișoara, SC L. SA București, SC M. SRL Timișoara, SC O. SRL Timișoara, SC N. SRL Timișoara, SC P. SRL Timișoara, SC Q. SRL Timișoara, SC R. SA Timișoara, SC S. SA Timișoara, SC Ș. SRL Timișoara, SC T. SA București, SC U. SA Timișoara, SC Ț. SRL Timișoara, SC V. SA București, SC K. SA București, I. SA București, SC C. SA Timișoara, SC G. SA București, SC A. SRL Timișoara, SC F. SA București, SC H. SA Hunedoara, SC B. SA Timișoara, SC E. SRL com. Sânandrei, jud. Timiș, D. SA cu sediul în Sânandrei împotriva Deciziei penale nr. 132/A din 05 februarie 2018 a Curții de Apel Galați, în favoarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția penală. Onorariile apărătorilor din oficiu, în sumă totală de 980 lei (260 lei pentru av. W.; 720 lei, onorariul parțial pentru av. X.) s-a avansat către Baroul Galați din fondurile Ministerului Justiției. Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina acestuia.

Împotriva acestei decizii penale au formulat contestație SC A. SRL, SC B. SA, SC C. SA, D. SA, SC E. SRL, SC F. SA, SC G. SA, SC H. SA, I. SA, SC J. SRL, SC K. SA, SC L. SA, SC M. SRL, SC N. SRL, SC O. SRL, SC P. SRL, SC Q. SRL, SC R. SA, SC S. SA, SC Ș. SRL, SC T. SA, SC Ț. SRL, SC U. SA, SC V. SA.

Cauza a fost înregistrată la data de 23 martie 2018 la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, fiind fixat termen de judecată la data de 30 martie 2018.

Prin încheierea din data de 29 martie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția penală, s-a admis declarația de abținere formulată de membrii completului de judecată C5 al Secției Penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție în Dosarul nr. x/44/2018. Conform art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, dosarul s-a repartizat aleatoriu.

Prin încheierea din data de 30 martie 2018, față de faptul că a fost admisă declarația de abținere formulată de către membrii completului de judecată învestit cu prezenta cauză la acest termen de judecată, s-a trimis cauza spre repartizare aleatorie.

Prin încheierea din data de 03 aprilie 2018, s-au încuviințat cererile de amânare formulate de contestatoarele I. SA și SC K. SA. S-a luat act că Y. nu a declarat contestație în prezenta cauză. S-a amânat cauza și s-a fixat termen la data de 17 aprilie 2018, ora 09:00. S-a constatat că nu este obligatorie asistența juridică în cauză și s-a stabilit că vor fi avute în vedere delegațiile primilor apărători desemnați din oficiu. Potrivit art. 91 alin. (4) C. proc. pen., s-au constatat încetate delegațiile apărătorilor desemnați din oficiu, în cauză urmând a fi aplicat Protocolul încheiat între U.N.B.R. și Ministerul Justiției, privind plata onorariilor apărătorilor desemnați din oficiu.

La același termen de judecată apărătorul ales al contestatoarelor SC A. SRL, SC B. SA, SC C. SA, D. SA, SC E. SRL, SC F. SA, SC G. SA, SC H. SA, SC J. SRL, SC L. SA, SC M. SRL, SC N. SRL, SC O. SRL, SC P. SRL, SC Q. SRL, SC R. SA, SC S. SA, SC Ș. SRL, SC T. SA, SC Ț. SRL, SC U. SA, SC V. SA a arătat că prezentele contestații au fost formulate întrucât părțile nu au cunoscut considerentele și dispozitivul Deciziei penale nr. 132/A din data de 05 februarie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Galați, iar ulterior contestatoarele au înțeles să-și retragă căile de atac.

La termenul de judecată de astăzi, 17 aprilie 2018, instanța a luat act că apărătorul ales al contestatoarelor SC A. SRL, SC B. SA, SC C. SA, D. SA, SC E. SRL, SC F. SA, SC G. SA, SC H. SA, SC J. SRL, SC L. SA, SC M. SRL, SC N. SRL, SC O. SRL, SC P. SRL, SC Q. SRL, SC R. SA, SC S. SA, SC Ș. SRL, SC T. SA, SC Ț. SRL, SC U. SA, SC V. SA a reiterat cererea de retragere a contestațiilor formulate în cauză.

De asemenea, contestatoarele I. SA și SC K. SA, prin apărător ales, au depus cereri de retragere a contestației formulată în cauză.

Potrivit art. 425^1 alin. (3) C. proc. pen., contestația se depune la judecătorul de drepturi și libertăți, judecătorul de cameră preliminară sau, după caz, la instanța care a pronunțat hotărârea care se atacă și se motivează până la termenul stabilit pentru soluționare, dispozițiile art. 415 aplicându-se în mod corespunzător.

Conform art. 415 alin. (1) C. proc. pen., până la închiderea dezbaterilor la instanța de apel, persoana vătămată și oricare dintre părți își pot retrage apelul declarat. Retragerea trebuie să fie făcută personal de parte sau prin mandatar special (…)

În lumina dispozițiilor legale mai sus citate, Înalta Curte, văzând, pe de o parte, cererile formulate de contestatoarele I. SA, SC K. SA, SC A. SRL, SC B. SA, SC C. SA, D. SA, SC E. SRL, SC F. SA, SC G. SA, SC H. SA, SC J. SRL, SC L. SA, SC M. SRL, SC N. SRL, SC O. SRL, SC P. SRL, SC Q. SRL, SC R. SA, SC S. SA, SC Ș. SRL, SC T. SA, SC Ț. SRL, SC U. SA, SC V. SA prin care arată că își retrag contestația, aceasta reprezentând manifestarea unilaterală de voință a părților, iar pe de altă parte, că exercitarea oricărei căi de atac este guvernată de principiul disponibilității, încât partea care a exercitat o cale de atac, fie ordinară, fie extraordinară, poate să și-o retragă până la închiderea dezbaterilor, va lua act de retragerea contestațiilor formulate de către contestatoarele mai sus menționate împotriva Deciziei penale nr. 132/A din data de 05 februarie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Galați, secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, pronunțată în Dosarul nr. x/1/2016.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

În temeiul art. 275 alin. (2) C. proc. pen., va obliga contestatorii la câte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul art. 275 alin. (6) C. proc. pen., onorariul parțial cuvenit apărătorilor desemnați din oficiu pentru contestatoare, până la prezentarea apărătorului ales, în sumă de câte 40 lei, va rămâne în sarcina statului și se va suporta din fondurile Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de retragere a contestației. Principiul disponibilității (NCPP) was last modified: aprilie 28th, 2019 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.