Cererea de contestaţie la executare. Admitere (NCPP, L. nr. 302/2004)

6 mart. 2019
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 494

Recomandări

 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Dec. ÎCCJ (SP) nr. 1116/2017

NCPP: art. 275 alin. (3), art. 598 alin. (1) lit. c); L. nr. 302/2004: art. 7

Contenciosul administrativ roman Rarincescu

Curtea de Apel Oradea a fost învestită, la data de 28 septembrie 2017, cu cererea de contestație la executare formulată de petentul A. (fost B., fost C.) întemeiată pe dispozițiile art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen., cu referire la mandatul de arestare emis pe numele său în baza Sentinței penale nr. 63/P.I. din 15 mai 2017, pronunțată de către Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. x/35/2017, prin care, printre altele, s-a dispus amânarea predării sale până la soluționarea definitivă a cauzei ce face obiectul Dosarului nr. x/83/2014, aflat pe rolul Curții de Apel Oradea. Totodată, față de împrejurarea că, în prezent, contestatorul are calitatea de suspect în Dosarul nr. x/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, acesta a solicitat emiterea unui nou mandat de arestare, cu începere de la data soluționării definitive a acestei din urmă cauze, întrucât, în opinia sa există un nou impediment legal în ceea ce privește predarea și executarea mandatului de arestare emis în acest scop.

Așadar, în susținerea contestației la executare formulate, s-a invocat de către contestator, prin apărător, un caz suplimentar de amânare a predării, ivit ca urmare a faptul că acesta este cercetat în Dosarul penal nr. x/P/2017 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle, conform procesului-verbal de aducere la cunoștință a calității de suspect, a drepturilor și obligațiilor procesuale aferente, din data 27 septembrie 2017, depus la dosarul cauzei în susținerea cererii sale.

În concret, în opinia contestatorului această împrejurare constituie o împiedicare la executare, în sensul dispozițiilor art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.

Prin hotărârea contestată în prezenta cauză, în esență, instanța de fond a considerat inadmisibilă contestația la executare, apreciind că acest demers juridic nu poate viza o hotărâre pronunțată în procedura specială a executării mandatului european de arestare, cum este cazul contestatorului, arătându-se totodată că, instanța investită nu este o instanță de executare pentru a putea aprecia asupra cererii contestatorului în baza dispozițiilor art. 598 C. proc. pen., pe de o parte, dar și că motivul invocat prin cererea de contestație la executare nu se încadrează în niciunul dintre cazurile de contestație la executare, pe de altă parte, întrucât astfel s-ar aduce atingere autorității de lucru judecat, ceea ce este de asemenea inadmisibil.

Potrivit art. 598 alin. (1) C. proc. pen., contestația împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se ivește vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripția, grațierea sau orice altă cauză de stingere ori de micșorare a pedepsei.

Contestația la executare reprezintă o procedură jurisdicțională de rezolvare a incidentelor ivite în cursul executării hotărârii definitive, iar pe această cale se pot invoca numai aspecte care privesc exclusiv executarea hotărârilor.

Conform dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 302/2004, republicată, cererile adresate autorităților române în domeniile reglementate de prezenta lege se îndeplinesc potrivit normelor române de drept procesual penal, dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel.

Deși legea specială – Legea nr. 302/2004 – nu cuprinde dispoziții în baza cărora să fie soluționate eventualele incidente ce se pot ivi la punerea în executare a hotărârilor judecătorești pronunțate în această materie, cum este cazul de față invocat de contestator, contrar celor reținute de prima instanță, Înalta Curte constată că sunt aplicabile prevederile cu caracter general prevăzute de art. 598 C. proc. pen.

În plus, în aplicarea dispozițiilor art. 7 din Legea nr. 302/2004, există deja o jurisprudență dezvoltată a Înaltei Curți, sens în care se impune sublinierea că, prin Decizia penală nr. 1.499 din 06 decembrie 2016, instanța supremă a statuat că, în ipoteza în care instanța dispune, prin hotărârea pronunțată în procedura de executare a mandatului european de arestare, amânarea predării persoanei solicitate către autoritățile judiciare emitente până la soluționarea definitivă a procesului penal desfășurat în fața autorităților judiciare române, lămurirea dispozitivului hotărârii, în sensul că amânarea predării persoanei solicitate operează până la soluționarea definitivă a cauzei, iar în caz de condamnare cu executarea în regim de detenție a pedepsei, până la punerea în libertate ca urmare a liberării condiționate sau până la executarea pedepsei la termen, așa cum se prevede în art. 112 alin. (1) raportat la art. 58 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, se poate realiza pe calea contestației la executare, în temeiul art. 598 alin. (1) lit. c) C. proc. pen.

De asemenea, prin Decizia penală nr. 892 din 26 septembrie 2017, Înalta Curte a admis contestația la executare formulată de Parchet, constatând existența unui impediment la punerea în executare a hotărârii de extrădare către autoritățile solicitante, dat de împrejurarea că în cauză nu se dispusese arestarea persoanei extrădate în vederea predării acesteia către autoritățile judiciare solicitante, ci fusese menținută măsura controlului judiciar.

Prin urmare, în aceste condiții și având în vedere că, în procedura prevăzută de art. 598 C. proc. pen., cazurile de contestație la executare nu vizează doar hotărârile pronunțate asupra fondului cauzei, Înalta Curte constată că, sub acest prim aspect, soluția Curții de Apel Oradea de respingere ca inadmisibilă a contestației este neîntemeiată.

Totodată, instanța de control judiciar constată că nici aprecierea instanței de fond, în sensul neîncadrării cererii de contestație la executare în niciunul din cazurile prevăzute de art. 598 C. proc. pen., nu poate fi primită, în condițiile în care situația invocată de contestator se circumscrie, așa cum s-a arătat anterior, unei împiedicări la executarea hotărârii, respectiv a Sentinței penale nr. 63/P.I. din 15 mai 2017, pronunțată de către Curtea de Apel Oradea.

Mai mult, în examinarea contestației la executare, instanța trebuia să verifice dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute de lege, dacă vizează executarea unei hotărâri penale, dacă motivul invocat se regăsește printre cele prevăzute de lege și apoi să analizeze pe fond cererea de contestație la executare.

Or, având în vedere că instanța de fond nu a efectuat niciun demers pentru a verifica, în fond, temeinicia motivului invocat de către contestator pe calea contestației la executare, în considerarea tuturor argumentelor anterior expuse, Înalta Curte constată întemeiată calea de atac formulată de contestatorul A. (fost B., fost C.), prin apărător, urmând a o admite, a desființa sentința penală atacată, cu consecința trimiterii cauzei spre rejudecare la aceeași instanță.

Pentru considerentele anterior expuse, Înalta Curte de Casație și Justiție va admite contestația formulată de contestatorul A. (fost B., fost C.) împotriva Sentinței penale nr. 100/PI/2017 din data de 03 octombrie 2017 pronunțată de Curtea de Apel Oradea, secția penală, și pentru cauze cu minori.

Va desființa sentința penală atacată și va trimite cauza spre rejudecare la aceeași instanță – Curtea de Apel Oradea.

În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare ocazionate de soluționarea prezentei contestații vor rămâne în sarcina statului, iar potrivit alin. (6) al aceluiași articol, onorariul parțial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestator se va plăti din fondul Ministerului Justiției.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cererea de contestație la executare. Admitere (NCPP, L. nr. 302/2004) was last modified: martie 4th, 2019 by Redacția ProLege
0 Shares

Recomandări

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter