Cerere privind plata către reclamanţi a unor sume egale cu sumele reţinute din pensiile reclamanţilor cu titlul de contribuţii de asigurări sociale de sănătate, plata dobânzilor legale aferente sumelor reţinute și obligarea pârâţilor la emiterea unui act administrativ prin care să se dispună încetarea reţinerilor

28 iun. 2024
Vizualizari: 78
  • Legea nr. 554/2004: art. 10 alin. (1)
  • Legea nr. 554/2004: art. 2 alin. (1) lit. f)
  • NCPC: art. 135 alin. (1) şi (4)

Prin sentința nr. 122/2022 din 26 septembrie 2022, Curtea de Apel Brașov, secția de contencios administrativ și fiscal, a admis excepția de necompetență materială a Curții de Apel Brașov, secția de contencios administrativ și fiscal, excepție invocată din oficiu, a declinat competența de soluționare a acțiunii formulate de reclamanții A., B. și C., în contradictoriu cu pârâții Casa Județeană de Pensii Brașov și Guvernul României în favoarea Tribunalului Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal.

Prin sentința civilă nr. 1003/CA din 21 noiembrie 2022, Tribunalul Brașov, secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal a admis excepția necompetenței materiale a Tribunalului Brașov – sectia a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, invocată de instanță, din oficiu, a declinat soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanții A., B. și C., în contradictoriu cu pârâții Guvernul României și Casa Județeană de Pensii Brașov, în favoarea Curții de Apel Brașov, a constatat ivit conflictul negativ de competență și, pe cale de consecință, în temeiul art. 134 din C. proc. civ., a suspendat judecata în prezenta cauză, a dispus înaintarea dosarului Înaltei Curți de Casație și Justiție, în vederea soluționării conflictului negativ de competență.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 1864 din 31 martie 2023)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Din actele și lucrările dosarului rezultă că obiectul cauzei îl reprezintă:

– plata către reclamanți a unor sume egale cu sumele reținute începând cu luna ianuarie 2022 din pensiile reclamanților cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate, cu o bază lunară de calcul a contribuției de 10% din partea ce depășește suma lunară de 4.000 RON pentru fiecare drept de pensie, despăgubirile urmând a fi calculate începând cu prima reținere din pensia reclamantei și până la acoperirea integrală a prejudiciului, indexate cu rata inflației;

– plata dobânzilor legale aferente sumelor reținute cu titlu de contribuție de asigurări sociale de sănătate, calculate începând cu data primei rețineri și până la acoperirea integrală a prejudiciului;

– obligarea pârâților să emită un act administrativ prin care să se dispună încetarea reținerilor din pensia reclamantei a contribuțiilor sociale de sănătate de 10% din partea ce depășește suma lunară de 4000 RON, începând cu data pronunțării hotărârii.

În esență, se solicită obligarea pârâtului Guvernul României de a le restitui reclamanților sumele de bani reprezentând diferența dintre pensia cuvenită, potrivit aprecierii reclamanților, și cea calculată potrivit „actualizării” acesteia prin punerea în aplicarea a dispozițiilor O.U.G. nr. 130/2021.

De asemenea, Înalta Curte are în vedere faptul că prin cererea de chemare în judecată a fost invocată și excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 130/2021, iar, deși reclamanții au înțeles să precizeze cererea de chemare în judecată în sensul de a indica în calitate de pârâtă și Casa Județeană de Pensii Brașov, nu au formulat pretenții în contradictoriu cu această instituție și nici nu au contestat acte administrative emise de aceasta.

Contenciosul administrativ este definit prin art. 2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 554/2004, modificată, ca fiind activitatea de soluționare, de către instanțele de contencios administrativ competente potrivit legii organice, a litigiilor în care cel puțin una dintre părți este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul acestei legi, fie din nesoluționarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau interes legitim, astfel cum rezultă din prevederile art. 8, care reglementează obiectul acțiunii judiciare.

Actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ, emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării executării legii, dând naștere, modificând sau stingând raporturi juridice.

Competența materială a instanței de contencios administrativ și fiscal este reglementată de dispozițiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 potrivit cărora „(1) Litigiile privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice locale și județene, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora de până la 3.000.000 de RON se soluționează în fond de tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind actele administrative emise sau încheiate de autoritățile publice centrale, precum și cele care privesc taxe și impozite, contribuții, datorii vamale, precum și accesorii ale acestora mai mari de 3.000.000 de RON se soluționează în fond de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel”.

Față de împrejurarea că pârâtul Guvernul României, reprezintă o autoritate publică centrală, având în vedere caracterul de ordine publică al normelor de competență teritorială în materia contenciosului administrativ, instanța competentă să soluționeze cauza este Curtea de Apel.

În consecință, având în vedere considerentele arătate și în conformitate cu dispozițiile art. 135 alin. (1) și (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei, în primă instanță, în favoarea Curții de Apel Brașov, secția contencios administrativ și fiscal.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind plata către reclamanți a unor sume egale cu sumele reținute din pensiile reclamanților cu titlul de contribuții de asigurări sociale de sănătate, plata dobânzilor legale aferente sumelor reținute și obligarea pârâților la emiterea unui act administrativ prin care să se dispună încetarea reținerilor was last modified: iunie 28th, 2024 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.