Cerere privind obligarea pârâţilor la plata în favoarea reclamanţilor a diferenţelor de drepturi salariale reprezentând majorările succesive şi cumulative ale salariilor de bază. Respingerea recursului ca inadmisibil

4 ian. 2023
Vizualizari: 481
  • C. muncii: art. 274
  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2) teza a II-a
  • Legea nr. 62/2011: art. 214
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (2)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634 alin. (1) pct. 4

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Mureș la 21 februarie 2017, sub dosar nr. x/2017, reclamanții A., B., C., D., E. și F., în contradictoriu cu pârâții Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Târgu-Mureș, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor Publice și Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, au solicitat să se dispună:

– obligarea pârâților la plata în favoarea reclamanților a diferențelor de drepturi salariale, reprezentând majorările succesive și cumulative ale salariilor de bază, în procent total de 18%, precum și de 7%, începând cu 1 decembrie 2013, precum și în continuare (pentru reclamanta A., numai până la 16 noiembrie 2016, iar pentru reclamanta F., numai începând cu 18 ianuarie 2016);

– obligarea pârâților la plata actualizării în funcție de rata inflației a diferențelor salariale de mai sus, calculate începând cu data scadenței lunare a fiecărei diferențe și până la data plății integrale a debitului;

– obligarea pârâților la plata diferențelor salariale de mai sus cu adăugarea dobânzii legale, calculate începând cu data scadenței lunare a fiecărei diferențe și până la data plății integrale a debitului.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 659 din 17 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constituită în complet de filtru, luând în analiză cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., inadmisibilitatea prezentei căi de atac, chestiune a cărei soluționare face de prisos examinarea altor cereri sau excepții, urmează să respingă recursul ca inadmisibil, pentru următoarele considerente:

Acțiunea introductivă are ca obiect plata unor drepturi salariale, fiind dedus judecății un conflict de muncă, prin care reclamanții, în calitate de personal auxiliar și conex în justiție, au solicitat obligarea pârâților Ministerul Justiției, Tribunalul Mureș, Curtea de Apel Târgu-Mureș, la plata unor diferențe de drepturi salariale și actualizarea sumelor ce le revin în funcție de rata inflației.

Recursul vizează decizia civilă nr. 6/A din 16 ianuarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă prin care a fost admis apelul declarat de Ministerul Justiției împotriva sentinței nr. 159 din 1 martie 2018 a Tribunalului Mureș, secția Civilă.

Potrivit art. XVIII alin. (2) teza a II-a din Legea nr. 2/2013 cu referire la art. 483 alin. (2) C. proc. civ., nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privind „conflictele de muncă”.

Textul de lege anterior evocat cuprinde litigiile în care este suprimat dreptul la recurs, după criteriul materiei în care a fost pronunțată hotărârea instanței de apel.

Art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011 prevede că „hotărârile instanței de fond sunt supuse numai apelului”, iar dispozițiile art. 274 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii statuează că „hotărârile pronunțate în fond sunt definitive”.

Cum textele de lege anterior evocate exclud dreptul la recurs în litigiile de muncă, rezultă că decizia instanței de apel este o hotărâre definitivă de la data pronunțării, conform art. 634 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ., raportat la art. 274 Codul Muncii.

Fiind o hotărâre definitivă de la data pronunțării, rezultă că decizia civilă nr. 6/A din 16 ianuarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs.

Potrivit principiului legalității căii de atac, prevăzut de art. 457 C. proc. civ., hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Pentru aceste motive, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte va respinge ca inadmisibil recursul declarat de reclamanții A., B., C., D., E. și F. împotriva deciziei civile nr. 6/A din 16 ianuarie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Târgu Mureș, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâților la plata în favoarea reclamanților a diferențelor de drepturi salariale reprezentând majorările succesive și cumulative ale salariilor de bază. Respingerea recursului ca inadmisibil was last modified: decembrie 27th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.