Cerere privind obligarea pârâtei la ştergerea menţiunilor referitoare la restanţele de plată ale reclamantului din evidenţa Biroului de Credit S.A. Competenţa de soluţionare a plângerilor împotriva modului de prelucrare a datelor personale

12 aug. 2022
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 140
  • Legea nr. 129/2018: art. 14^11
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (1)
  • NCPC: art. 24

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 3 București la data de 25 iunie 2018, sub nr. x/2018, reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Biroul de Credit SA, să se constate că datele sale cu caracter personal au fost prelucrate ilegal în sistemul de evidență prin vicierea consimțământului; obligarea pârâtului la ștergerea imediată a datelor cu caracter personal din sistemul de evidență pe care îl administrează; să se constate că prelucrarea datelor cu caracter personal prin B., este ilegală deoarece nu sunt respectate regulile generale de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate, ceea ce atrage nelegalitatea prelucrării în ansamblu începând cu data de 14 aprilie 2009; obligarea pârâtului la oprirea prelucrării datelor cu caracter personal prin B., până la restabilirea efectivă a legalității cu privire la respectarea regulilor generale de prelucrare a datelor cu caracter personal și a drepturilor persoanelor vizate; obligarea pârâtului la plata unor despăgubiri morale în valoare de 10.000 RON pentru încălcarea drepturilor apărate de Regulamentul (UE) nr. 679/27.04.2016 (Directiva 95/46/CE, Legea nr. 677/2001, Decizia ANSPDCP nr. 105/2007, Decizia ANSPDCP nr. 132/2001); obligarea la plata cheltuielilor de judecată, cheltuielile efectuate în faza administrativă (procedura prealabilă) și cheltuielile reprezentând asistența/consultanța juridică aferentă prezentei cauze.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 712 din 3 aprilie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, competentă să soluționeze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 3 București, pentru următoarele argumente:

Cererea de chemare în judecată are ca obiect obligarea pârâtei la ștergerea mențiunilor referitoare la restanțele de plată ale reclamantului din evidența Biroului de Credit SA, și este întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Însă acțiunea a fost introdusă la data de 25 iunie 2018, dată la care Legea nr. 677/2001 nu mai era în vigoare, întrucât fusese abrogată prin Legea nr. 129/2018, pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 503/19.06.2018, fiind deci aplicabilă cauzei pendinte.

Art. 14^11 din Legea nr. 129/2018 reține următoarele:

„(1) Fără a se aduce atingere posibilității de a se adresa cu plângere Autorității naționale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanței competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislația aplicabilă, care le-au fost încălcate. (2) În cazul în care a fost introdusă o cerere în justiție cu același obiect și având aceleași părți, Autoritatea națională se supraveghere poate dispune suspendarea sau/și clasarea plângerii, după caz. (3) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanței competente pentru repararea acestuia. (4) Instanța competentă este cea de la sediul operatorului sau al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate. Cererea este scutită de taxă de timbr”.

Chiar dacă cererea de chemare în judecată a fost întemeiată pe dispozițiile Legii nr. 677/2001 (în prezent abrogată), referitor la regulile de competență, care reprezintă reguli de procedură, art. 24 C. proc. civ. statuează că sunt supuse legii noi, dacă procesul a început după intrarea acesteia în vigoare (cum este cazul în speță).

Textul legal în vigoare, reglementează o competență de soluționare a plângerii împotriva modului de prelucrare a datelor personale în cadrul căreia instanța competentă a soluționa pricina este, alternativ, cea de la sediul operatorului, al persoanei împuternicite de operator ori de la reședința obișnuită a persoanei vizate.

Întrucât reclamantul a înțeles să sesizeze instanța de la sediul operatorului, respectiv Biroul de Credit SA, cu sediul în București, str. x, competența potrivit dispozițiilor legale menționate aparține instanței de la sediul acestuia, care este Judecătoria Sector 3 București.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Sector 3 București.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâtei la ștergerea mențiunilor referitoare la restanțele de plată ale reclamantului din evidența Biroului de Credit S.A. Competența de soluționare a plângerilor împotriva modului de prelucrare a datelor personale was last modified: august 11th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.