Cerere privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului cu 50% și recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării

7 dec. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 106
  • Constituţia României: art. 129
  • Legea nr. 2/2013: art. XVIII alin. (2)
  • Legea nr. 263/2010: art. 155 alin. (2)
  • NCPC: art. 248 alin. (1)
  • NCPC: art. 457
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Suceava, secția I civilă la data de 6 martie 2018 sub nr. x/2018, reclamanta A. a chemat în judecată pârâta Casa Județeană de Pensii Suceava, solicitând ca în baza hotărârii pe care o va pronunța să dispună: obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului său cu 50%, conform dispozițiilor art. 1691 lit. a) din Legea 192/2015; obligarea pârâtei la aplicarea corectă a dispozițiilor art. 1691 lit. a) din Legea nr. 192/2015, respectiv majorarea punctajului de la 1,68297 puncte (pentru grupa I de muncă) la 2,524455 puncte, ca urmare a majorării cu 50% a punctajului prin aplicarea dispozițiilor legale sus menționate; recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării cu 50% (2,524455 puncte) prin raportare la stagiul complet de cotizare de 20 ani; obligarea pârâtei la plata drepturilor de pensie recalculate începând cu data de 1 ianuarie 2016 actualizate cu indicele de inflație până la data plății efective, iar la stabilirea cuantumului pensiei majorate să se țină seama de faptul că de la 1 ianuarie 2017 punctul de pensie s-a majorat la 917,5 RON, iar de la 1 iulie 2017 punctul de pensie este de 1.000 RON; obligarea pârâtei la plata dobânzii legale aferente calculată de la data de 1 ianuarie 2016 până la data achitării integrale a drepturilor de pensie și actualizarea pentru sumele datorate de pârâtă; cu cheltuieli de judecată.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 365 din 11 februarie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Înalta Curte, constituită în completul de filtru, luând în examinare cu prioritate, în temeiul art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., inadmisibilitatea căii extraordinare de atac, urmează să respingă recursul ca inadmisibil, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare:

Prezentul recurs a fost declarat împotriva deciziei nr. 1320 din 11 decembrie 2018, pronunțată de Curtea de Apel Suceava, secția I civilă, ce are ca obiect soluția pronunțată cu privire la contestația formulată de reclamantă împotriva deciziei de recalculare a pensiei nr. x din 4 aprilie 2018 emisă de Casa Județeană de Pensii Suceava, fiind în domeniul asigurărilor sociale.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Astfel, decizia recurată are caracter definitiv de la pronunțarea sa, motiv pentru care nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, aceasta neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit căreia hotărârile susceptibile de recurs sunt cele date în apel, cele date potrivit legii fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege.

În accepțiunea conferită de legiuitor, hotărârile definitive enumerate în art. 634 din C. proc. civ. sunt cele care nu mai pot fi atacate cu apel, respectiv, cu recurs, fie pentru că a expirat termenul pentru exercitarea căii de atac – care dobândesc caracter definitiv la momentul expirării termenului de exercitare a căii de atac – fie pentru că legea nu prevede posibilitatea atacării lor, ipoteză în care hotărârile devin definitive la data pronunțării lor.

Din coroborarea dispozițiilor art. 155 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 cu modificările ulterioare, ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 și ale art. 483 alin. (2) teza finală din C. proc. civ. care conțin prevederea expresă că hotărârile pronunțate într-un litigiu de asigurări sociale sunt supuse numai apelului, rezultă că pentru acțiunile introduse după intrarea în vigoare a noului C. proc. civ., cum este acțiunea în speță, hotărârea curții de apel este definitivă.

Art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013 prevede că hotărârile pronunțate în cererile referitoare la conflicte de muncă și de asigurări sociale nu sunt supuse recursului.

Având în vedere prevederile art. 634 alin. (1) pct. 4 din C. proc. civ., care stipulează că sunt hotărâri definitive cele date în apel, fără drept de recurs, precum și cele ale art. XVIII alin. (2) din Legea nr. 2/2013, rezultă că decizia atacată în speță, având ca obiect un litigiu de asigurări sociale, este definitivă, nefiind supusă prin lege cenzurii căii de atac a recursului.

În raport cu prevederile legale evocate, decizia recurată nu este supusă controlului de legalitate prevăzut în calea extraordinară a recursului, în speță fiind operant principiul legalității căii de atac consacrat de art. 129 din Constituția României și de art. 457 din C. proc. civ.

Legalitatea căilor de atac prevăzută expres de dispozițiile art. 457 alin. (1) C. proc. civ. presupune faptul că o hotărâre judecătorească poate fi supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile stabilite de aceasta.

Recunoașterea unei căi de atac în alte situații decât cele prevăzute de legea procesual civilă constituie o încălcare a legalității acesteia, precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii.

În consecință, având în vederea dispozițiile legale evocate, Înalta Curte de Casație și Justiție, în temeiul art. 493 alin. (5) C. proc. civ., va respinge ca inadmisibil recursul declarat de reclamanta A..

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind obligarea pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în care să fie inclusă majorarea punctajului cu 50% și recalcularea cuantumului pensiei având în vedere punctajul rezultat în urma majorării was last modified: decembrie 5th, 2022 by Redacția ProLege
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.