Cerere privind constatarea raportul juridic de muncă dintre pârâta-angajator şi reclamantul-salariat pe perioadă determinată. Respingerea recursului ca inadmisibil

27 dec. 2022
Vizualizari: 212
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (2) teza a III-a
  • NCPC: art. 493 alin. (7)
  • NCPC: art. 496 alin. (1)

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Arad la data de 19 aprilie 2018, reclamantul A. a chemat în judecată pârâta B., solicitând instanței ca, prin sentința care se va pronunța, să se constate raportul juridic de muncă dintre pârâta-angajator și reclamantul-salariat pe perioadă determinată, în perioada octombrie 2013 – mai 2016.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 580 din 6 martie 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Prin dispozițiile art. 457 alin. (1) din C. proc. civ., legiuitorul a stabilit că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei.

Prin urmare, revine persoanei interesate obligația de a sesiza jurisdicția competentă, în condițiile legii procesual civile, aceeași pentru subiectele de drept aflate în situații identice.

Aceleași exigențe exclud examinarea pe fond a unei cereri sau căi de atac exercitate în alte condiții decât cele determinate de dreptul intern, prin legea procesuală.

În acest sens, Înalta Curte reține că în speță sunt incidente dispozițiile art. 483 alin. (2) teza a III-a din C. proc. civ., în forma aplicabilă la data introducerii acțiunii, care stipulează că nu sunt supuse recursului hotărârile pronunțate în cererile privind conflictele de muncă și de asigurări sociale.

Rezultă că în acest tip de litigii, deciziile pronunțate de instanțele de apel sunt definitive, nefiind supuse recursului.

Cum decizia recurată în speță a fost pronunțată de către Curtea de Apel Timișoara în cadrul unui litigiu având ca obiect un conflict individual de muncă, în cauză este aplicabil textul anterior menționat, astfel că decizia civilă ce face obiectul cauzei nu este susceptibilă a fi atacată cu recurs.

Recunoașterea unei căi extraordinare de atac în alte situații decât cele prevăzute de lege constituie o încălcare a principiului legalității căilor de atac prevăzut de art. 457 C. proc. civ., precum și a principiului constituțional al egalității în fața legii consacrat de art. 16 din Constituția României, motiv pentru care apare ca o soluție inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 493 alin. (7) coroborate cu cele ale art. 496 alin. (1) din C. proc. civ., raportat la textul art. 483 alin. (2) teza a III-a din C. proc. civ., Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva deciziei civile nr. 19 din 21 ianuarie 2019 pronunțate de Curtea de Apel Timișoara, secția litigii de muncă și asigurări sociale.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere privind constatarea raportul juridic de muncă dintre pârâta-angajator și reclamantul-salariat pe perioadă determinată. Respingerea recursului ca inadmisibil was last modified: decembrie 21st, 2022 by Redacția ProLege

Jurisprudență

Vezi tot

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.