Cerere în vederea obligării pârâților la recalcularea indemnizaţiei de încadrare şi a celorlalte drepturi aferente și plata diferenţelor dintre drepturile salariale pe care le-ar fi încasat reclamantele până la recunoaşterea drepturilor de către pârâţi

11 iun. 2024
Vizualizari: 39
  • C. muncii: art. 269 alin. (2)
  • NCPC: art. 127 alin. (2)
  • NCPC: art. 133 pct. 2
  • NCPC: art. 135 alin. (4)

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. x/2020, reclamantele A., B., C., D. și E. în contradictoriu cu pârâții Ministerul Justiției și Tribunalul Iași au solicitat: recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente raportat la o valoare de referință sectorială în cuantum de 605,225 Ici începând cu 01.08.2016; plata diferențelor dintre drepturile salariale pe care le-ar fi încasat începând cu data de 01.08.2016 și până la recunoașterea drepturilor de către pârâți sau apariția unei modificări legislative, dacă salariile ar fi fost stabilite prin raportare la VRS 605,225 RON și drepturile salariale efectiv plătite în această perioadă, diferențe ce vor fi actualizate eu indicele de inflație și cu dobânda legală penalizatoare, calculate de la data exigibilității fiecărei obligații lunare de plată și până Ia data plății efective.

În fapt, s-a reținut că reclamantele au avut calitatea de judecător a Tribunalului Iași, respectiv A. până la data de 05.02.2009, B. până la data de 06.02.2020, C. până la data de 01.01.2020, D. până la data de 01.01.2020 și E. până la data de 03.09.2018, date la care raporturile de muncă au încetat prin pensionare.

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 1276 din 20 mai 2021)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Potrivit dispozițiilor art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competență când două sau mai multe instanțe și-au declinat reciproc competența de a judeca același proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerințele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competență, Înalta Curte constată că cele două instanțe, Tribunalul Iași și Tribunalul Galați, s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeași cauză, declinările de competență între instanțele sesizate sunt reciproce și cel puțin una dintre cele două instanțe este competentă să soluționeze cauza.

Fiind îndeplinite condițiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la soluționarea prezentului conflict negativ de competență prin emiterea regulatorului de competență.

Reclamantele aveau calitatea de judecător pensionar la data introducerii acțiunii.

Pentru stabilirea instanței competente teritorial în soluționarea acțiunii de față este relevant acest aspect, precum și faptul că pârâtul chemat în judecată este și instanță, respectiv Tribunalul Iași.

Conform art. 127 alin. (2) C. proc. civ., în cazul unei cereri introduse împotriva unui judecător care ar fi de competența instanței la care acesta își desfășoară activitatea, sau a unei instanțe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripție se află instanța care ar fi fost competentă, potrivit legii.

Litigiul de față este un conflict de muncă, de competența materială a tribunalului în primă instanță, iar Tribunalul Iași este chemat în judecată în calitate de pârât.

Potrivit art. 269 alin. (2) Codul muncii reclamantele au introdus acțiunea la Tribunalul Iași, unde acestea își au domiciliul.

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ. reclamantul poate sesiza una dintre instanțele judecătorești de același grad.

Acțiunea dedusă judecății a fost înregistrată la Tribunalul Iași la data de 02.02.2021, ca atare sunt aplicabile cauzei dispozițiile art. 269 alin. (2) Codul muncii, în ceea ce privește alegerea instanței competente, dreptul de opțiune aparținând reclamantelor, dispozițiile art. 127 alin. (2) C. proc. civ. fiind de ordine privată.

În cazul în care cererea este introdusă împotriva unui judecător sau a unei instanțe de judecată, reclamantul are posibilitatea alegerii instanței competente, inclusiv instanța în raza căreia se află una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate, fiind la latitudinea acestuia.

În consecință, raportat la cadrul procesual stabilit de reclamante, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 269 din Codul muncii referitoare la stabilirea competenței teritoriale de drept comun în materia conflictelor de muncă, prevederi invocate de Tribunalul Galați prin sentința de declinare a competenței.

Cum dispozițiile de ordine publică cuprinse în art. 127 alin. (1) și (3) C. proc. civ., care conțin o derogare de la normele de competență, reglementând o situație excepțională, și cum, în cauză, nu este îndeplinită condiția premisă, respectiv calitatea de judecător a reclmantelor la data sesizării instanței, Înalta Curte constată ca în cauză nu sunt incidente aceste dispoziții, nefiind relevant nici faptul că pârâtul chemat în judecată este și instanță, respectiv Tribunalul Iași.

Așa fiind, în raport de considerentele expuse și de principiul asigurării accesului efectiv la justiție, văzând și dispozițiile art. 135 alin. (4) din noul C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție urmează a stabili competența de soluționare a cererii, în favoarea Tribunalului Iași, căruia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecății.

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere în vederea obligării pârâților la recalcularea indemnizației de încadrare și a celorlalte drepturi aferente și plata diferențelor dintre drepturile salariale pe care le-ar fi încasat reclamantele până la recunoașterea drepturilor de către pârâți was last modified: iunie 11th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.