Cerere în vederea constatării și dispunerii încadrării activităţii reclamanţilor în condiţiile grupei I sau grupei II de muncă, în procent de 100%, respectiv condiţii speciale sau deosebite de muncă

24 mai 2024
Vizualizari: 103
  • NCPC: art. 457 alin. (1)
  • NCPC: art. 483 alin. (1)
  • NCPC: art. 493 alin. (5)
  • NCPC: art. 634

Prin cererea înregistrată la data de 21.09.2015 pe rolul Tribunalului Dâmbovița, reclamantul Sindicatul Dreptatea Moreni, în numele membrilor săi de sindicat A., B., C., D., E., F. și G. a chemat în judecată pe pârâta CN ROMARM S.A. – Filiala Uzina Automecanica Moreni, solicitând instanței ca, prin hotărârea pe care o va pronunța, să constate și să dispună încadrarea activității reclamanților în condițiile grupei I sau grupei II de muncă, în procent de 100%, respectiv condiții speciale sau deosebite de muncă; de asemenea, a solicitat să fie obligată pârâta să elibereze documente din care să rezulte că activitatea desfășurata se încadrează în grupa I/II în procent de 100%, respectiv condiții speciale/deosebite pentru perioadele lucrate efectiv.

Prin sentința nr. 276 din 16.02.2016, Tribunalul Dâmbovița, secția I civilă a admis în parte acțiunea, a constatat că reclamanții au lucrat în condițiile grupei a II de muncă, în procent de 100%, astfel: A. în perioadele 22.02.1980 – 29.09.1983, 06.02.1985 – 20.04.1992; B. în perioada 17.01.1977 – 01.04.2001, C. în perioada 01.10.1977 – 05.05.2000; E. în perioada 03.04.1978 -01.04.2001; F. în perioadele 27.03.1972 – 19.02.1974, 23.06.1975 – 26.09.1975, 03.10.1980 – 07.08.1992, 01.03.1996 – 05.05.2000; G. în perioada 22.12.1977 – 10.12.1999, D., având procent de 80%, în perioada 19.07.1978 – 01.04.2001; a obligat pârâta la emiterea de adeverințe în acest sens.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel expertul H..

(I.C.C.J., s. a II-a civ., decizia nr. 878 din 27 mai 2020)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând recursul formulat, Înalta Curte de Casație și Justiție constată că este inadmisibil, pentru următoarele considerente:

Prezentul recurs are ca obiect decizia nr. 660 din 07 martie 2019, pronunțate de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă.

Decizia ce formează obiectul prezentului dosar are caracter definitiv de la pronunțarea sa, astfel că nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, aceasta neînscriindu-se în ipoteza legală reglementată de art. 483 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit căreia hotărârile susceptibile de recurs sunt cele date în apel, cele date potrivit legii fără drept de apel, precum și alte hotărâri în cazurile expres prevăzute de lege.

În accepțiunea conferită de legiuitor, hotărârile definitive enumerate în art. 634 C. proc. civ. sunt cele care nu mai pot fi atacate cu apel, respectiv, cu recurs, fie pentru că a expirat termenul pentru exercitarea căii de atac – care dobândesc caracter definitiv la momentul expirării termenului de exercitare a căii de atac, fie pentru că legea nu prevede posibilitatea atacării lor, ipoteză în care hotărârile devin definitive la data pronunțării lor.

Potrivit dispozițiilor art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată și modificată, în vigoare la data formulării cererii de chemare în judecată, conflictele individuale de muncă se soluționează în primă instanță de către tribunal, hotărârile instanței de fond fiind supuse numai apelului, astfel cum dispune art. 214 din același act normativ.

Art. 216 din Legea nr. 62/2011 statuează că prevederile acestui act normativ, referitoare la procedura de soluționare a conflictelor individuale de muncă, se completează în mod corespunzător cu prevederile C. proc. civ.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 483 alin. (2) din C. proc. civ., nu sunt supuse recursului, hotărârile pronunțate în cauze având ca obiect conflicte de muncă și de asigurări sociale, precum și hotărârile date de instanțele de apel, în cazurile în care legea prevede că hotărârile de primă instanță sunt supuse numai apelului.

Înalta Curte de Casație și Justiție reține, de asemenea, că potrivit dispozițiilor art. 457 alin. (1) din noul C. proc. civ., „Hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condițiile și termenele stabilite de aceasta, indiferent de mențiunile din dispozitivul ei”.

Prin urmare, decizia nr. 660 din 07 martie 2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, secția I civilă nu este susceptibilă de a fi atacată cu recurs, în speță fiind operant principiul legalității căilor de atac consacrat de art. 129 din Constituția României și de art. 457 C. proc. civ.

În consecință, pentru considerentele ce preced, având în vedere dispozițiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție va respinge recursul ca inadmisibil.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere în vederea constatării și dispunerii încadrării activității reclamanților în condițiile grupei I sau grupei II de muncă, în procent de 100%, respectiv condiții speciale sau deosebite de muncă was last modified: mai 24th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.