Cerere de valoare redusă prin care se solicită obligarea pârâtului la plata sumei reprezentând daune materiale şi plata dobânzii penalizatoare începând cu data formulării cererii de chemare în judecată şi până la stingerea debitului

18 aug. 2022
0 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 50 voturi, medie: 0,00 din 5 (0 votes, average: 0,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 224
  • NCPC: art. 1028 alin. (2)
  • NCPC: art. 107
  • NCPC: art. 129 alin. (2)
  • NCPC: art. 130 alin. (3)
  • NCPC: art. 135 alin. (1)

Prin cererea înregistrată la data de 22.08.2018 pe rolul Judecătoriei Iași, reclamantul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) a chemat în judecată pe pârâtul A., solicitând obligarea acestuia la plata sumei de 5.910,88 RON, reprezentând daune materiale, și la plata dobânzii penalizatoare începând cu data formulării cererii de chemare în judecată și până la stingerea debitului.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 792 din 16 aprilie 2019)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Cu privire la conflictul negativ de competență, cu a cărui judecată a fost legal sesizată în baza art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., Înalta Curte constată următoarele:

În conformitate cu dispozițiile art. 130 C. proc. civ., excepția necompetenței se invocă în mod diferit, în funcție de forma necompetenței, respectiv de caracterul de ordine publică sau privată al normei de competență încălcate.

Campanie Craciun UJmag 2020

Necompetența este de ordine publică în situațiile expres prevăzute de art. 129 alin. (2) C. proc. civ., respectiv când sunt încălcate normele privind competența generală a instanțelor judecătorești, competența materială și competența teritorială exclusivă, când procesul este de competența unei alte instanțe de același grad și părțile nu o pot înlătura.

În toate celelalte cazuri, art. 129 alin. (3) C. proc. civ. prevede că necompetența este de ordine privată.

Litigiul de față are ca obiect o cerere de valoare redusă, prin care reclamantul Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (B.A.A.R.) solicită obligarea pârâtului A. la plata sumei de 5.910,88 RON, reprezentând daune materiale, și la plata dobânzii penalizatoare începând cu data formulării cererii de chemare în judecată și până la stingerea debitului.

În ceea ce privește competența teritorială de soluționare a acestor cererii, art. 1028 alin. (2) C. proc. civ. face trimitere expresă la dispozițiile de drept comun.

Necompetența teritorială de drept comun, prevăzută de art. 107 C. proc. civ., este de ordine privată, astfel că, potrivit art. 130 alin. (3) C. proc. civ., poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare, sau, dacă întâmpinarea nu este obligatorie, cel mai târziu până la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe.

Or, în condițiile în care această excepție nu este invocată de către pârât, instanța investită nu o poate invoca din oficiu, aceasta rămânând competentă să soluționeze cauza.

În cauză, din verificarea actelor din dosar, se constată că pârâtul deși a formulat întâmpinare, acesta nu a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Iași și nici la termenul de judecată, din ședința publică de la data de 28 ianuarie 2019, excepția necompetenței nu a fost invocată.

Ca atare, Înalta Curte constată că invocarea, din oficiu, a excepției necompetenței teritoriale de către Judecătoria Iași s-a făcut cu încălcarea dispozițiilor art. 130 C. proc. civ., în condițiile în care dreptul de a contesta sesizarea instanței necompetente revenea exclusiv pârâtului, care nu a înțeles să invoce excepția prin întâmpinare.

Neinvocarea de către pârât în termenul prescris de lege a excepției de necompetență de ordine privată atrage decăderea sa din dreptul de a o invoca, cu consecința că instanța necompetentă rămâne învestită cu judecarea cauzei.

Ca atare, față de prevederile legale sus-menționate, Judecătoria Iași, sesizată de către reclamant, chiar dacă nu era competentă să judece cauza, nu putea să-și invoce din oficiu necompetența teritorială și să se desesizeze, în acest fel de soluționarea pricinii.

În raport de considerentele expuse, Înalta Curte, în temeiul art. 135 C. proc. civ. va stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iași.

Sursa informației: www.scj.ro.

Monitor Dosare
Cerere de valoare redusă prin care se solicită obligarea pârâtului la plata sumei reprezentând daune materiale și plata dobânzii penalizatoare începând cu data formulării cererii de chemare în judecată și până la stingerea debitului was last modified: august 16th, 2022 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.