Cerere de recuzare cu motivarea că, în fapt, completul refuză nejustificat proba cu martorii propuşi de contestator în vederea soluţionării cu imparţialitate a contestaţiei în anulare. Anularea recursului ca fiind netimbrat

10 iul. 2024
Vizualizari: 56
  • NCPC: art. 248
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • NCPC: art. 488 alin. (1) pct. 1-7
  • NCPC: art. 496 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 33 alin. (1) şi alin. (2)

Prin cererea formulată la data de 26.01.2022, contestatorul A., a formulat cerere de recuzare cu motivarea că, în fapt, completul 4R SCAF refuză nejustificat proba cu martorii propuși de contestator, în vederea soluționării cu imparțialitate a contestației în anulare.

(I.C.C.J., SCAF, decizia nr. 2894 din 20 mai 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Analizând cu prioritate excepția netimbrării recursului, în temeiul dispozițiilor art. 248 C. proc. civ., Înalta Curte constată neîndeplinirea condițiilor de formă prevăzute de art. 486 alin. (2) C. proc. civ., sub sancțiunea nulității dispusă la alin. (3) al aceluiași articol, cererea de recurs nefiind legal timbrată.

1. Argumente de drept și de fapt relevante

Potrivit prevederilor art. 24 din O.U.G. nr. 80/2013

„(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătorești se taxează cu 100 RON dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din C. proc. civ.

(2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greșită a normelor de drept material, pentru cereri și acțiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puțin de 100 RON; în aceeași ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 RON.

(3) Recursul incident și recursul provocat se taxează după regulile prevăzute la alin. (1) și (2)”.

Totodată, dispozițiile art. 33 alin. (1) și alin. (2) teza I din O.U.G. nr. 80/2013 prevăd că taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege, iar în cazul în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, titularului acesteia i se pune în vedere obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite la dosarul cauzei dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Înalta Curte reține că recurentul-contestator A. nu și-a îndeplinit obligația de achitare a taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 RON, deși i-a fost adusă la cunoștință la data de 21 martie 2022, astfel cum rezultă din procesul-verbal de înmânare a citației emise de instanță, și primită de recurent, precum și la data de 8 aprilie 2022, așa cum rezultă din procesul-verbal de înmânare a citației emisă de instanță, afișată la domiciliul recurentului, aflată la dosar.

Așa fiind, văzând și dispozițiile art. 486 alin. (2) din C. proc. civ., în conformitate cu care la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii, Înalta Curte va face aplicarea dispozițiilor art. 486 alin. (3) care dispun că mențiunile prevăzute la alin. (2) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității.

2. Temeiul legal al soluției adoptate în recurs

Pentru considerentele expuse, în temeiul dispozițiilor art. 496 alin. (1) teza finală coroborat cu art. 486 alin. (2) și (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va admite excepția netimbrării și va anula recursul ca netimbrat.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere de recuzare cu motivarea că, în fapt, completul refuză nejustificat proba cu martorii propuși de contestator în vederea soluționării cu imparțialitate a contestației în anulare. Anularea recursului ca fiind netimbrat was last modified: iulie 9th, 2024 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.