Cerere de chemare în judecată netimbrată sau insuficient timbrată. Anularea recursului ca netimbrat

6 iun. 2023
Vizualizari: 626
  • NCPC: art. 174 alin. (1)
  • NCPC: art. 200 alin. (2) teza I
  • NCPC: art. 486 alin. (2)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 1 alin. (1)
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 24 alin. (1) teza a II a
  • O.U.G. nr. 80/2013: art. 39 alin. (1)

La 11 iunie 2022, pe rolul Curții de Apel Craiova, secția I civilă a fost înregistrat recursul declarat de contestatoarea S.C. A. S.R.L. împotriva sentinței civile nr. 5005 din 27 noiembrie 2019, pronunțată de Judecătoria Slatina, prin care a fost admisă excepția perimării, invocate din oficiu și a fost constatată perimată judecata recursului.

Împotriva sentinței civile nr. 5005 din 27 noiembrie 2019 pronunțate de Judecătoria Slatina a declarat recurs recurenta S.C. A. S.R.L., care a fost constatat ca fiind perimat prin decizia nr. 35 din 5 mai 2021 a Tribunalului Olt, secția I civilă.

(I.C.C.J., s. I civ., decizia nr. 1908 din 13 octombrie 2022)


 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Examinând recursul în raport de excepția de netimbrare, a cărei analiză este prioritară față de caracterul său peremptoriu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, „acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești, precum și cererile adresate Ministerului Justiției și Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanță de urgență”.

Dispozițiile art. 33 alin. (1) din actul normativ mai sus menționat prevăd că „taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat”, iar pentru situația în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, „reclamantului i se pune în vedere, în condițiile art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ., obligația de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanță și de a transmite instanței dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanței”.

Art. 486 alin. (2) C. proc. civ. prevede că „la cererea de recurs se va atașa dovada achitării taxei de timbru, conform legii”. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, neîndeplinirea acestei cerințe este sancționată cu nulitatea.

În speță, prin rezoluția din 5 mai 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă a stabilit că, pentru soluționarea recursului, recurenta S.C. A. S.R.L. datorează, taxă judiciară de timbru, în cuantum de 100 RON, în temeiul art. 24 alin. (1) teza a II a din O.U.G. nr. 80/2013.

Prin adresa comunicată recurentei la 16 mai 2022, a fost adus la cunoștința acesteia cuantumul taxei judiciare de timbru datorate, precum și faptul că are posibilitatea să formuleze cerere de reexaminare, în termen de 3 zile de la data comunicării cuantumului taxei, în condițiile art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Astfel, deși a fost înștiințată prin adresă, recurenta nu a depus la dosar dovada îndeplinirii obligației legale privind taxa de timbru și nu a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în condițiile prevăzute de art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Neplata taxei judiciare de timbru a fost apreciată de către legiuitor ca reprezentând o cauză de nulitate extrinsecă actului de procedură, astfel cum reiese din conținutul art. 174 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit căruia „Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerințelor legale, de fond sau de formă”.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va anula, ca netimbrat, recursul formulat de recurenta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 55 din 27 ianuarie 2022, pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă.

Sursa informației: www.scj.ro.

Cerere de chemare în judecată netimbrată sau insuficient timbrată. Anularea recursului ca netimbrat was last modified: iunie 5th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.