CDEP. Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 6 și 8 februarie 2023

3 feb. 2023
Vizualizari: 492

Camera Deputaților a făcut publică ordinea de zi pentru ședințele din 6 și 8 februarie 2023. În cadrul acesteia se află o serie de proiecte de acte normative care urmează să fie supuse votului Camerei Deputaților.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind principalele acte aflate pe ordinea de zi din 6 și 8 februarie 2023:

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

− Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, pentru modificarea și completarea Ordonanței de Guvern nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

− Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2022 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/452 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996;

− Proiectul de Lege pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 62/2022 pentru modificarea art. 262 alin. (32) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale;

− Propunerea legislativă pentru modificarea art. 150 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2022 pentru reglementarea unor măsuri temporare privind ocuparea funcțiilor publice prin transfer la cerere, precum și pentru completarea art. 3641 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

− Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2022 privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene;

− Reexaminarea Legii pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr. 849 din 25 noiembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2021;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2022 pentru completarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian;

− Propunerea legislativă pentru modificarea art. 84 alin. (11) din Legea educației naționale nr. 1/2011, precum și abrogarea art. L din O.U.G. nr. 130/2021 și art. 68 din O.U.G. nr. 70/2020.

Pachet: Codul administrativ comentat. Explicatii, jurisprudenta, doctrina. Volumul I si Volumul II

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea Legii concurenței nr. 21/1996 și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 20 decembrie 2022

 

CDEP. Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 94/2022 pentru modificarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 6 și 8 februarie 2023 was last modified: februarie 3rd, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.