CDEP. Legea pentru modificarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Codul fiscal și alte acte normative adoptate în ședința din 14 noiembrie 2023

14 nov. 2023
379 views

Camera Deputaților a făcut publică lista de vot final din 14 noiembrie 2023.

Vă prezentăm, în continuare, principalele acte normative adoptate:

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2023 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătății (PL-x 172/2023);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 274/2022);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2023 privind unele măsuri bugetare (PL-x 579/2023);

− Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 605/2023);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 172/2022 privind dezvoltarea sistemului informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și a aplicațiilor informatice MySMIS2021 și SMIS2021 pentru gestionarea fondurilor europene aferente perioadei de programare 2021-2027 și pentru completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PL-x 56/2023).

Sursa informației

Vezi și CDEP. Legea privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2023 pentru modificarea Legii nr. 367/2022 privind dialogul social și C. muncii și alte acte normative adoptate în ședința din 6 și 8 noiembrie 2023

 

CDEP. Legea pentru modificarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, precum și pentru modificarea art. 319 alin. (10) lit. d) din Codul fiscal și alte acte normative adoptate în ședința din 14 noiembrie 2023 was last modified: noiembrie 14th, 2023 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.