[UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea Codului administrativ și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 5 și 7 decembrie 2022

8 dec. 2022
Vizualizari: 166

UPDATE: Acte adoptate

Camera Deputaților a făcut publică lista de vot final din 7 decembrie 2022.

Vă prezentăm, în continuare, principalele acte normative adoptate:

− Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Pl-x 146/2022);

− Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia, la 3 martie 2022 (PL-x 612/2022);

− Proiectul de Lege pentru completarea art. 28 din Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar (PL-x 713/2022);

− Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe (PL-x 734/2022);

− Proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie (PL-x 320/2021);

− Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Pl-x 601/2014);

− Proiectul de Lege privind susținerea procesului de dezinstituționalizare a persoanelor adulte cu dizabilități și aplicarea unor măsuri de accelerare a acestuia și de prevenire a instituționalizării, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 718/2022);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 127/2022 privind înființarea unor posturi de personal contractual în schema de personal a Consiliului Superior al Magistraturii (PL-x 651/2022);

− Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL-x 475/2022).

Sursa informației


Camera Deputaților a făcut publică ordinea de zi pentru ședințele din 5 și 7 decembrie 2022. În cadrul acesteia se află o serie de proiecte de acte normative care urmează să fie supuse votului Camerei Deputaților.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind principalele acte aflate pe ordinea de zi din 5 și 7 decembrie 2022:

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

− Proiectul de Lege pentru completarea art. 221 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor și pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transporturilor rutiere;

− Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice;

− Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică și gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022;

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2021 privind modificarea și completarea art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;

− Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996 și a Legii nr. 53/2003 Codul Muncii;

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2021 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în contextul evoluției situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru abrogarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și pentru modificarea Legii farmaciei nr. 266/2008;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, pentru modificarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, precum și pentru modificarea art. 164 alin. (21) și (22) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii.

Sursa informației

Vezi și [UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea Codului administrativ și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 21 și 23 noiembrie 2022

 

[UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea Codului administrativ și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 5 și 7 decembrie 2022 was last modified: decembrie 8th, 2022 by Redacția ProLege

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.