[UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 19 și 21 aprilie 2021

15 apr. 2021
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
253 views

UPDATE: Acte adoptate

Potrivit site-ului oficial (www.cdep.ro), Camera Deputaților a făcut publică lista de vot final din data de 21 aprilie 2021.

Vă prezentăm, în continuare, principalele acte normative adoptate:

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAȚILOR

− Proiectul de Hotărâre pentru numirea a 3 membri ai Adunării reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (PH CD 51/2021);

− Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților (BPI 126/2021); (PH CD 42/2021);

− Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un nou SEC pentru cercetare și inovare COM(2020)628 (PH CD 48/2021);

− Proiectul de Hotărâre privind contul de execuție a bugetului Camerei Deputaților pe anul 2020 (PH CD 49/2021);

− Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 47/2021);

− Proiectul de Hotărâre privind modificarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaților (BP 301/2021; PH CD 36/2021).

II. LEGI ORDINARE

− Proiectul de Lege privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Rețeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizației anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum și completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte (PL-x 107/2021);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 94/2021);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 222/2020 privind prorogarea termenului prevăzut de art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (PL-x 104/2021);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și adoptarea unor măsuri necesare pentru înființarea punctului național de acces, conform regulamentelor delegate de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (PL-x 106/2021);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan (PL-x 39/2021);

− Proiectul de Lege privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019 (PL-x 127/2021);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2019 pentru modificarea și completarea art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române (PL-x 425/2019);

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2020 privind aprobarea preluării de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a drepturilor și obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF) (PL-x 105/2021);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.23/2019 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice (PL-x 544/2019).

III. LEGI ORGANICE

− Proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (PL-x 129/2020);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 174/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează activitatea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 (PL-x 14/2021);

− Propunerea legislativă pentru completarea art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (Pl-x 79/2021).

Sursa informației


Camera Deputaților (www.cdep.ro) a făcut publică ordinea de zi pentru ședințele din 19 și 21 aprilie 2021. În cadrul acestora se află o serie de proiecte de acte normative care urmează să fie supuse votului Camerei Deputaților.

Vă prezentăm, în continuare, lista privind principalele acte aflate pe ordinea de zi:

− Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 74/2020 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților (PH CD 47 /2021);

− Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2020 privind instituirea unor măsuri pentru asigurarea resurselor umane necesare instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, Ministerului Sănătății și unităților subordonate, unităților sanitare și serviciilor de asistență socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PL-x 19/2021);

− Proiectul de Lege privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale (PL-x 129/2020);

− Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 219/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei (PL-x 94/2021);

− Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară (Pl-x 6/2021);

− Propunerea legislativă pentru completarea art. 12 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale (Pl-x 79/2021);

− Proiectul de Lege privind modificarea art. 16 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat (PL-x 241/2018).

Pentru a vizualiza lista completă a proiectelor, vă rugăm să accesați sursa informației.

Sursa informației

[UPDATE: Acte adoptate] CDEP. Legea pentru modificarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și alte acte normative incluse pe ordinea de zi din 19 și 21 aprilie 2021 was last modified: aprilie 22nd, 2021 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter