Decizii ale Curții Constituționale – luna martie 2015

6 apr. 2015
2 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 52 voturi, medie: 5,00 din 5 (2 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1442

Despre

  • Excepții de neconstituționalitate
  • O.U.G. nr. 33/2007
  • Cod procedură penală
  • Legea nr. 7/1996
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 
Actul normativArticolulDecizia CCR
O.U.G. nr. 33/2007 dispozițiile

art. 5 alin. (7)

neconstituționale
Cod procedură penală dispozițiile

art. 549¹ alin. (2), (3), (5)

neconstituționale
Legea nr. 7/1996dispozițiile

art. 29 alin. (1) lit. d) 

constituționale
în măsura în care nu
se aplică actelor notariale încheiate
în țări care au aderat
la Convenția de la Haga
și în țări cu care România
are încheiate convenții,
tratate sau acorduri
privind asistența juridică
în materie civilă, care prevăd
scutirea de orice legalizare


 
Potrivit comunicatelor de presă publicate pe site-ul Curții Constituționale (www.ccr.ro), în luna martie a.c. au fost admise trei excepții de neconstituționalitate.
 
Vă prezentăm, în continuare, respectivele decizii de neconstituționalitate:
 
Decizia CCR pronunțată în ședința din data de 10 martie 2015
 
În ședința din data de 10 martie 2015, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE.
 
Obiectul excepției de neconstituționalitate
 
 Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 5 alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE.
 
Art. 5 alin. (7) O.U.G. nr. 33/2007 prevede: „Ordinele și deciziile emise de președinte în exercitarea atribuțiilor sale pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la data publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data la care au fost notificate părților interesate”.
 

Decizia Curții Constituționale
 
Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 5 alin. (7) din O.U.G. nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea ANRE, prin care se stabilește un termen pentru atacarea în contencios administrativ a actelor administrative cu caracter normativ, emise de președintele ANRE în exercitarea atribuțiilor sale, sunt neconstituționale.

 

Decizia CCR pronunțată în ședința din data de 17 martie 2015

În ședința din data de 17 martie 2015, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 549¹ („Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării”) Cod procedură penală.
 
 Obiectul excepției de neconstituționalitate
 
  Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile art. 549¹ („Procedura de confiscare sau desființare a unui înscris în cazul clasării”) Cod procedură penală.
 
Art. 549¹ prevede următoarele: „(1) În cazul în care procurorul a dispus clasarea sau renunțarea la urmărirea penală și sesizarea judecătorului de cameră preliminară în vederea luării măsurii de siguranță a confiscării speciale sau a desființării unui înscris, ordonanța de clasare, însoțită de dosarul cauzei, se înaintează instanței căreia i-ar reveni, potrivit legii, competența să judece cauza în primă instanță, după expirarea termenului prevăzut la art. 339 alin. (4) ori, după caz, la art. 340 sau după pronunțarea hotărârii prin care plângerea a fost respinsă.

(2) Judecătorul de cameră preliminară comunică persoanelor ale căror drepturi sau interese legitime pot fi afectate o copie a ordonanței, punându-le în vedere că în termen de 10 zile de la primirea comunicării pot depune note scrise.

(3) După expirarea termenului prevăzut de alin. (2), judecătorul de cameră preliminară se pronunță asupra cererii prin încheiere motivată, în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge propunerea și dispune, după caz, restituirea bunului ori ridicarea măsurii asigurătorii luate în vederea confiscării;

b) admite propunerea și dispune confiscarea bunurilor ori, după caz, desființarea înscrisului.

(4) În termen de 3 zile de la comunicarea încheierii, procurorul și persoanele prevăzute la alin. (2) pot face, motivat, contestație. Contestația nemotivată este inadmisibilă.

(5) Contestația se soluționează de către instanța ierarhic superioară celei sesizate ori, când instanța sesizată este Înalta Curte de Casație și Justiție, de către completul competent potrivit legii, care se pronunță prin încheiere motivată, fără participarea procurorului și a persoanelor prevăzute la alin. (2), putând dispune una dintre următoarele soluții:

a) respinge contestația ca tardivă, inadmisibilă sau nefondată;

Pachet: Principiile procedurei judiciare

b) admite contestația, desființează încheierea și rejudecă propunerea potrivit alin. (3)”.
 

Decizia Curții Constituționale

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu majoritate de voturi:

– a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 549¹ alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale;

– a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 549¹ alin. (3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se pronunță „în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, este neconstituțională;

– a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că soluția legislativă cuprinsă în art. 549¹ alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanța ierarhic superioară ori completul competent se pronunță „fără participarea procurorului și a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, este neconstituțională.

 

Decizia CCR pronunțată în ședința din data de 31 martie 2015

În ședința din data de 17 martie 2015, Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare.
 
Obiectul excepției de neconstituționalitate
 
 Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996.

 Art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996: „(…) În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie să fie încheiat de un notar public în funcție în România”.
 

Decizia Curții Constituționale

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 29 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare sunt constituționale în măsura în care nu se aplică actelor notariale încheiate în țări care au aderat la Convenția de la Haga și în țări cu care România are încheiate convenții, tratate sau acorduri privind asistența juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare.

 
Pentru a vedea respectivele comunicate de presă vizitați site-ul CCR (www.ccr.ro).

Decizii ale Curții Constituționale – luna martie 2015 was last modified: aprilie 6th, 2015 by Redacția ProLege

Vă recomandăm:

Despre autor:

Redacția ProLege

Redacția ProLege

Rubrica ACTUALITATE LEGISLATIVĂ aduce la cunoştinţa utilizatorilor principalele schimbări legislative survenite recent în diverse domenii, înlesnind astfel activitatea de informare şi de cercetare desfăşurată de practicieni şi reducând semnificativ şi eficient timpul dedicat respectivei activităţi.

Abonează-te la newsletter