[UPDATE: Concluzii] Camera Consultanților Fiscali. Conferința ordinară anuală și seminarul de fiscalitate (27 aprilie 2023)

5 mai 2023
Vizualizari: 283

Update: Concluzii

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a trasat concluziile conferinței ordinare anuale ce s-a desfășurat în data de 27 aprilie 2023, fiind urmată de un seminar de fiscalitate cu tema „Cum rezolvă fiscalitatea dilema momentului – prioritatea între dezvoltarea economică și colectarea la bugetul public”. La eveniment au participat aproximativ 600 de consultanți fiscali.

În prima parte a evenimentului s-au derulat lucrările Conferinței Naționale statutare, având pe agendă următoarele puncte: prezentarea Raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2022, prezentarea Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Situațiilor financiare anuale ale Camerei, prezentarea Raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Camerei pentru anul 2022, prezentarea Programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2023, precum și prezentarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

În partea a doua, dedicată seminarului de fiscalitate, dezbaterea a fost susținută de reprezentanți de prim rang atât ai legislativului, cât și ai executivului, chestorul Camerei Deputaților, membru al Comisiei de buget, finanțe și bănci, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, coordonator al departamentului de fiscalitate, precum și președintele ANAF.

La finalul dezbaterilor, s-a concluzionat unanim de către cei trei invitați și consultanții fiscali una din cele mai eficiente soluții de creștere a gradului de conformare fiscală este aceea a dezvoltării unei mult mai bune relații de cooperare între profesiile liberale reglementate prin lege, administrația fiscală și legislativ.

De asemenea, s-a reiterat problema certificării de către consultații fiscali a declarațiilor fiscale, ca soluție de îmbunătățire a nivelului de colectare fiscală în PIB, ca fiind opțională pentru contribuabili și ca fiind un criteriu important în analiza riscului fiscal calculat de ANAF.

Sursa informației


Camera Consultanților Fiscali (CCF) informează despre desfășurarea conferinței ordinare anuale a CCF, în data de 27 aprilie 2023la ora 12.30, cu prezența fizică a membrilor cu drept de vot, în București, la Palatul Parlamentului.

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar, conferința se va relua, începând cu ora 13.00.

La lucrările conferinței pot participa toți membrii CCF, membri activi și inactivi, care nu înregistrează obligații restante la data înscrierii la conferință, respectiv până la data de 20 aprilie 2023 inclusiv, și care:

a) au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2022 inclusiv;

b) nu înregistrează obligații de plată neachitate cu termen de scadență până în anul 2022 inclusiv;

c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de CCF, până în anul 2022 inclusiv.

Membrii CCF cu drept de vot, pot participa prin prezență fizică sau pot fi reprezentați în baza unei împuterniciri de un alt membru cu drept de vot, care este deja înscris la conferință. Un membru poate reprezenta cel mult 5 persoane.

Ordinea de zi a conferinței este următoarea:

− Deschiderea lucrărilor Conferinței ordinare anuale de către Președintele Camerei Consultanților Fiscali.

− Aprobarea propunerii Președintelui privind Secretariatul Conferinței.

− Aprobarea ordinii de zi.

− Prezentarea Raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2022.

− Prezentarea Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2022 și a Situațiilor financiare anuale ale Camerei.

− Prezentarea Raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Camerei pentru anul 2022.

− Dezbateri.

− Prezentarea Programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2023.

− Prezentarea Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

− Dezbateri.

− Supunerea spre aprobare a:

• Raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2022.

• Execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. – Situațiilor financiare anuale ale Camerei.

• Programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2023.

• Proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

− Închiderea lucrărilor Conferinței.

CCF informează, totodată, că după închiderea lucrărilor conferinței, începând cu ora 15.00, va avea loc seminarul de fiscalitate cu tema „Cum rezolvă fiscalitatea dilema momentului – prioritatea între dezvoltarea economică și colectarea la bugetul public”.

Înscrierile pentru participarea la conferință și la seminarul de fiscalitate, cu prezență fizică, se pot face în perioada 6 aprilie-20 aprilie 2023.

Agenda evenimentului este disponibilă aici.

Pentru informații suplimentare, vă invităm să consultați sursa informației.

Sursa informației

Vezi și Camera Consultanților Fiscali. Cursurile aferente lunii aprilie 2023

 

[UPDATE: Concluzii] Camera Consultanților Fiscali. Conferința ordinară anuală și seminarul de fiscalitate (27 aprilie 2023) was last modified: mai 5th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: