[UPDATE: Răspuns MF] Camera Consultanților Fiscali. Adresa nr. 2517/2023, referitoare la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici

31 mai 2023
Vizualizari: 241

Update: Răspuns MF

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a publicat răspunsul primit din partea Ministerului Finanțelor la Adresa CCF referitoare la unele observații și propuneri cu privire la OMF nr. 2.048/2022, în vederea clarificării anumitor aspecte transpuse din Directiva (UE) 2021/2101^1.

Astfel, referitor la data intrării in vigoare a obligației de raportare, în baza rezultatelor analizei interne, Ministerul Finanțelor a luat decizia ca, în cazul entităților aflate în aria sa reglementare contabilă, prevederile să se aplice mai devreme cu un an față de termenul posibil în contextul Directivei, și anume de la 1 ianuarie 2023^4. Drept urmare, primele informații prezentate în temeiul Directivei vor fi raportate în cursul anului 2024, fiind aferente situațiilor financiare anuale corespunzătoare exercițiului financiar al anului 2023.

Referitor la obligația de raportare în cazul filialelor controlate de o societate-mamă finală dintr-un alt stat membru, pentru a clarifica faptul ca filialele obligate să raporteze sunt doar cele controlate de o societate-mamă finală stabilită într-o țară terță (din afara UE), prin proiectul publicat pe site-ul ministerului se propune reformularea corespunzătoare a prevederilor incluse în ambele seturi de reglementari contabile aplicabile operatorilor economici, așa cum au fost completate prin OMF nr. 2.048/2022.

Referitor la sintagma „prejudicii grave poziției comerciale”, MF consideră că opțiunea de omitere a prezentării anumitor informații poate fi exercitată cu respectarea cadrului permis de Directivă.

Referitor la sancțiunile aplicabile în cazul nedepunerii raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit și/sau al prezentării de date eronate sau necorelate, MF menționează că la momentul actual nu există prevederi exprese în legea contabilității cu privire la raportul respectiv, acestea urmând a fi introduse în lege la o proximă modificare a acesteia.

Răspunsul integral primit de la MF poate fi consultat la sursa informației.

Sursa informației


Camera Consultanților Fiscali (CCF) informează cu privire la transmiterea Adresei nr. 2517/17.05.2023, către Ministerul Finanțelor, referitoare la neclaritățile, dificultățile și consecințele identificate de consultanții fiscali la aplicarea Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 2048/2022 privind completarea reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, prin care a fost transpuse în legislația națională prevederile Directivei UE 2021/2101.

CCF recomandă implementarea următoarelor modificări și clarificări:

1. Aducerea datei intrării în vigoare a obligației de raportare în linie cu prevederile Directivei

Prevederile Directivei sunt aplicabile în România începând cu exercițiile financiare care debutează la 1 ianuarie 2023. Practic, pentru operatorii economici cu un an financiar care coincide cu anul calendaristic, acesta reprezintă un termen cu doi ani mai devreme decât termenul prevăzut de Directivă și pe care cel mai probabil îl vor urma toate celelalte state membre.

CCF menționează absența unor formulare standard de raportare și a unor instrucțiuni de completare specifice. Acestea urmează să fie redactate de Comisia Europeană doar în al treilea trimestru al anului 2024. Lipsa formularelor de raportare și a instrucțiunile de determinare și prezentare a datelor raportabile aduce un grad ridicat de incertitudine pentru entitățile care ar avea o obligație de raportare cu privire la anul financiar 2023, întrucât în momentul de față nu este clar ce format ar trebui utilizat pentru raportarea în România.

2. Clarificarea obligației de raportare în România în cazul filialelor controlate de o societate-mamă finală dintr-un alt stat membru

3. Clarificarea sintagmei „prejudicii grave poziției comerciale”

4. Clarificarea aplicabilității sancțiunilor din Legea Contabilității în cazul nedepunerii în termen a raportului privind informațiile referitoare la impozitul pe profit pentru contribuabilii parte din grupuri multinaționale, dar și entități autonome eligibile și/sau prezentarea de date eronate sau necorelate în raport

Adresa CCF poate fi consultată aici.

Sursa informației

Vezi și Camera Consultanților Fiscali. Adresa nr. 2424, referitoare la funcționalitățile Spațiului Privat Virtual

 

[UPDATE: Răspuns MF] Camera Consultanților Fiscali. Adresa nr. 2517/2023, referitoare la reglementările contabile aplicabile operatorilor economici was last modified: mai 31st, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: