[UPDATE: Răspuns MF] Camera Consultanților Fiscali. Adresa nr. 1893/2023 pentru completarea OPANAF nr. 2017/2022

26 mai 2023
Vizualizari: 424

Update: Răspuns MF

Camera Consultanților Fiscali (CCF) a publicat răspunsul primit de la Ministerul Finanțelor, cu privire la propunerea de completare a OPANAF nr. 2017/14.11.2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu un nou criteriu de evaluare „Certificarea declarațiilor fiscale depuse la organul fiscal”, din cuprinsul Adresei nr. 1893/29.03.2023.

Astfel, Ministerul Finanțelor a comunicat că în cadrul procesului de analiză a riscurilor de neconformare, ANAF, în calitate de inițiator al ordinului menționat, va avea în vedere completarea Registrului riscurilor fiscale cu un nou indicator de risc pe baza informațiilor privind certificarea declarațiilor fiscale depuse de către contribuabili, conform prevederilor art. 104 din Legea nr. 207 /2015 privind Codul de procedură fiscală.

Un astfel de indicator de risc va fi cuprins în „subcriteriul privind declararea incorectă a cotei și cuantumului impozitelor, taxelor și contribuțiilor de către contribuabil” aferent criteriului general de risc cu privire la nivelul de declarare, conform ordinului, urmând a fi identificate sursele de date referitoare la certificarea declarațiilor.

Răspunsul integral primit de la Ministerul Finanțelor se poate consulta la sursa informației.

Sursa informației


Camera Consultanților Fiscali (CCF) informează cu privire la transmiterea Adresei nr. 1893/29.03.2023, către Ministerul Finanțelor și ANAF, solicitând completarea OPANAF nr. 2017/14.11.2022 privind stabilirea subcriteriilor de risc fiscal, prin cuprinderea certificării declarațiilor fiscale în cadrul subcriteriilor de risc aferente criteriului general al certitudinii nivelului de declarare a obligațiilor.

În acest sens, Adresa CCF amintește că astfel cum rezultă din preambulul ordinului, temeiul legal al emiterii acestuia îl reprezintă art. 7 alin. (8) din Codul de procedură fiscală potrivit căruia, prin ordin al președintelui ANAF, urmau să se reglementeze următoarele aspecte:

(i) dezvoltarea celor patru criterii generale de risc prevăzute la alineatul (7) în subcriterii de risc;

(ii) dezvoltarea celor trei clase de risc fiscal prevăzute la alineatul (6) în subclase de risc;

(iii) procedurile de stabilire a subclaselor și subcriteriilor de risc, iar potrivit alineatului (12) al aceluiași articol urmau să fie reglementate prin ordin al președintelui ANAF și:

(iv) procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase și subclase de risc fiscal.

Totuși, Ordinul nu reglementează instituția certificării în cadrul unei proceduri de Analiză de risc, care să vizeze cel puțin selectarea contribuabililor pentru inspecția fiscală.

CCF opinează că instituția certificării declarațiilor fiscale se circumscrie perfect în cadrul criteriului general de la art. 7 alin. (7) litera c) „criterii cu privire la nivelul de declarare” și în considerarea art. 104 alin. (6) trebuia să fie cuprins ca subcriteriu distinct și transparent în Anexa la OPANAF nr. 2017/2022, la litera „c) pentru criteriul cu privire la nivelul de declarare”, întrucât, certificarea declarației fiscale de către un profesionist, care realizează o preverificare a corectitudinii nivelului obligației declarate potrivit unor norme profesionale elaborate de către CCF în colaborare cu ANAF și avizate de Ministerul Finanțelor, determină evident o creștere semnificativă a nivelului de certitudine cu privire la valoarea obligației declarate.

Adresa CCF poate fi consultată aici.

Sursa informației

Vezi și Camera Consultanților Fiscali. Conferința ordinară anuală (27 aprilie 2023)

 

[UPDATE: Răspuns MF] Camera Consultanților Fiscali. Adresa nr. 1893/2023 pentru completarea OPANAF nr. 2017/2022 was last modified: mai 26th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: