Bilete de valoare. Vouchere de vacanță

22 dec. 2021
Vizualizari: 641

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene (M. Of. nr. 1201/17 decembrie 2021)

Intrare în vigoare: 17 decembrie 2021

Prin O.U.G. nr. 131/2021 se modifică acte normative privind acordarea voucherelor de vacanță, biletelor de valoare. Astfel:

I. O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

1. Se prelungește perioada de acordare a voucherelor de vacanță (în cuantum maxim de 1.450 lei) de către instituțiile publice până la 31 decembrie 2026.

2. Operatorii economici cu activitate în turism (unități afiliate) acceptă vouchere de vacanță acordate de instituțiile publice numai dacă acestea (unitățile afiliate) nu înregistrează obligații fiscale restante la bugetul general consolidat de natura celor administrate de ANAF, mai vechi de 90 de zile.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenție și se sancționează cu 2 până la 5 puncte-amendă (1 punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată). Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii se face de către personalul cu atribuții de control din cadrul ANAF.

Conferința națională de insolvență

Unitățile afiliate sunt obligate să transmită facturile emise titularilor voucherelor de vacanță prin sistemul RO e-Factura, începând cu data de 1 aprilie 2022. Formatul facturilor trebuie să respecte prevederile O.U.G. nr. 120/2021.

II. Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare și H.G. nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

1. Prevederile Legii nr. 165/2018 referitoare la voucherele de vacanță vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2027, dată la care se va abroga O.U.G. nr. 8/2009 și H.G. nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță.

III. Alte prevederi

1. Voucherele de vacanță pentru anii 2022-2026 se emit doar pe suport electronic.

2. Perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 30 iunie 2022.

3. În perioada 2022-2026, pentru personalul militar, polițiștii, polițiștii de penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională se decontează serviciile turistice prestate de orice structură de primire turistică clasificată aflată pe teritoriul României, achiziționate direct sau prin intermediul unei agenții de turism licențiate, în limita a 1.450 lei anual pentru un salariat.

Bilete de valoare. Vouchere de vacanță was last modified: decembrie 22nd, 2021 by Emilian Duca

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autori:

Emilian Duca

Emilian Duca

Este doctor în economie și are studii juridice, este consultant fiscal, membru al Camerei Consultanților fiscali din România. Cu aproape 20 de ani de experientă în consultanță fiscală și de afaceri, atât în sectorul public cât și în companii private, participă frecvent ca lector la conferințe și seminarii pe teme economice și de fiscalitate, precum și la emisiuni TV pe teme economice.
A mai scris:
Alina Duca

Alina Duca

Are pregătire universitară economică și juridică. Are experiență semnificativă în domeniul economic, al legislației vamale, fiscale și contabile.
A mai scris: