Baroul Dolj – În atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen

15 iul. 2016
1 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 51 vot, medie: 4,00 din 5 (1 votes, average: 4,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 1622

Despre

  • Depunere dosar de înscriere: 19 iulie - 17 august 2016
  • Taxa de examen: 1000 lei
  • Examen: 12 septembrie 2016
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

În data de 14 iulie 2016, decanul Baroului Dolj, Lucian Bernd Săuleanu, a dat un comunicat în atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) Capitolul II al Regulamentului de examen aprobat prin Hotărârea nr. 98/2016 a Consiliului UNBR și potrivit dispozițiilor Hotărârii nr.97/2016 a Consiliului UNBR, privind organizarea examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2016,

    Baroul Dolj vă aduce la cunoștință următoarele informații:

1. Data desfășurării examenului este 12 septembrie 2016, pentru toți candidații, dată care a fost anunțată prin publicarea Hotărârii nr. 30 a Consiliului UNBR din 12 decembrie 2015. Examenul se va desfășura prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen (organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal). Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte.

2. Dosarul de înscriere se depune în două exemplare în perioada 19 iulie 2016 – 17 august 2016, între orele 09:00 – 13:00, la secretariatul Baroului Dolj (unul conținând copii legalizate ale actelor de studii, acte originale și copii certificate iar altul conținând fotocopii ale actelor depuse în primul dosar) și va cuprinde cererea-tip însoțită de actele prevăzute de Regulamentul de examen:

I. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

1. certificatul de naștere, în copie certificată pentru conformitate;
2. actul de identitate, în copie;
3. diploma de licență în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
4. dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
5. certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
6. certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrica (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată)
7. certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

II. Pentru dobândirea titlului profesional de avocat definitiv, la cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

1. certificatul de naștere, în copie certificată;
2. actul de identitate, în copie;
3. diploma de licență în copie legalizată. În cazul în care diploma de licență s-a obținut după anul 1995, se va depune și copia legalizată a foii matricole eliberată de facultatea absolvită;
4. dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în original;
5. certificatul de cazier judiciar, eliberat cu cel mult 15 zile înainte de data depunerii cererii;
6. certificat privind starea de sănătate a candidatului, incluzând și o evaluare psihiatrică (candidații se pot adresa la orice policlinică autorizată);
7. dovada promovării examenului de definitivare în funcția juridică îndeplinită anterior;
8. certificat eliberat de baroul competent în care solicitantul a mai fost înscris în profesie, care să ateste cauzele încetării calității de avocat ori, dacă este cazul, motivele respingerii unei cereri anterioare de primire în profesie.

3. Candidații care depun cererile de înscriere la examen la Barourile Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Teleorman și Vâlcea sunt arondați pentru susținerea examenului la Centrul Teritorial Craiova al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, cu sediul în incinta Baroului Dolj din Craiova, B-dul Carol I, nr.1, bl.17 D mezanin.

4. Regulamentul de examen, tematica și bibliografia sunt aprobate prin Hotărârea nr.98/2016 a Consiliului UNBR și sunt publicate pe pagina web a UNBR (www.unbr.ro) și pe pagina web a Baroului Dolj (www.barouldolj.ro).

5. Taxa de examen este de 1000 lei și se va achita în contul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. – Sucursala Unirea – București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2016”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2016”.

6. Relații suplimentare la telefon nr. 0251.41.39.40, 0351.40.84.30, email [email protected] sau pe site-ul Baroului Dolj barouldolj.ro.

Sursa informației

Original Black Friday pe UJmag.ro!

👍Vezi și: UNBR a publicat informații noi privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2016

Baroul Dolj – În atenția candidaților la Examenul de admitere în profesia de avocat, sesiunea septembrie 2016, referitor la procedura de înscriere la examen was last modified: iulie 15th, 2016 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.

Abonează-te la newsletter