[UPDATE: Verificări în ceea ce privește plata contribuțiilor profesionale] Baroul București. Neplata contribuțiilor profesionale

9 oct. 2018
Vizualizari: 1454
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 9 octombrie 2018: Baroul București. Verificări în ceea ce privește plata contribuțiilor profesionale

Potrivit unui anunț din data de 9 octombrie 2018, Baroul București a dat publicității detalii referitoare la situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului.

Astfel, Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 2 octombrie 2018, solicită avocaților care înregistrează restanțe mai mari de 3 luni la plata contribuțiilor profesionale să aibă în vedere că măsura suspendării pentru neplata contribuțiilor, prevăzută de lege pentru astfel de situații, poate fi ridicată numai după plata restanțelor și achitarea unei taxe în cuantum de 3.000 de lei.

Esti avocat, magistrat, notar, executor judecatoresc, practician in insolventa sau consilier juridic? Atunci ai nevoie de pachetul Alpha Bank dedicat profesionistilor

Pentru evitarea unei astfel de consecințe, Consiliul Baroului București recomandă avocaților să achite contribuțiile profesionale restante până la data de 1 noiembrie 2018.

Sursa informației


Update 30 mai 2018: Baroul București. Situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului

Potrivit unui anunț din data de 30 mai 2018, Baroul București a dat publicității detalii referitoare la situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului.

Astfel, Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 22 mai 2018, a luat act de continuarea procedurilor de verificare și notificare a avocaților care înregistrează restanțe la bugetul baroului și la propriul sistem de asigurări sociale.

În acest context, s-a constatat că un număr de cca. 1.600 de avocați înregistrează restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor către bugetul Casei de Asigurări a Avocaților, Filiala București-Ilfov.

Totodată, Consiliul Baroului București reamintește membrilor baroului care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale că măsura suspendării pentru neplată poate fi ridicată numai după plata restanțelor și achitarea unei taxe în cuantum de 3.000 de lei.

Pentru evitarea unei astfel de consecințe, Consiliul Baroului București recomandă avocaților să achite contribuțiile profesionale restante până la data de 15 iunie 2018.

Sursa informației


Update 8 ianuarie 2018: Emiterea unor decizii individuale pentru suspendarea exercițiului profesiei pentru neplata contribuțiilor profesionale

Potrivit unui comunicat din data de 5 ianuarie 2018, Baroul București reamintește avocaților care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale că Decizia Consiliului Baroului București nr. 1677/03.10.2017 își va produce efecte începând cu data de 16 ianuarie 2018, dată la care se vor emite deciziile individuale pentru suspendarea exercițiului profesiei pentru neplata contribuțiilor profesionale.

Astfel, pentru evitarea aplicării acestei măsuri, avocații sunt invitați să își achite restanțele la bugetul Baroului București, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania sau la bugetul Filialei București a Casei de Asigurări a Avocaților până cel târziu la data de 15 ianuarie 2018.

Vezi și Baroul București solicită avocaților care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale achitarea acestora

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare Decizia nr. 1677 din data de 3 octombrie 2017, astfel cum a fost publicată de către Baroul București:

Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor”. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale

DECIZIA nr. 1677

din 3 octombrie 2017

Având în vedere:

1. dispozițiile art. 44 alin (1) din Legea nr. 51/1995 privitoare la obligația profesională a avocatului de a achita cu regularitate și la timp taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului Baroului București, bugetului U.N.B.R și bugetului Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților;
2. dispozițiile art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995 și art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat, care prevăd că neexecutarea acestei obligații atrage suspendarea exercițiului profesiei de avocat;
3. faptul că la 09.01.2017, pe site-ul Baroului București a fost publicat un anunț prin care avocații aflați în situația de a nu-și fi îndeplinit obligațiile profesionale au fost invitați să își îndeplinească obligațiile care le revin, invitație reluată prin postările de pe site-ul baroului din 17.05.2017, 15.06.2017 și 29.08.2017;
4. împrejurarea că la 20 iunie 2017 s-a constatat că un numar de 1246 de avocați nu își îndepliniseră obligațiile de plată a contribuțiilor profesionale către bugetele Baroului București și U.N.B.R, iar un număr de 1684 de avocați nu își îndepliniseră obligațiile de plată a contribuțiilor profesionale către sistemul propriu de asigurări sociale, motiv pentru care s-a decis demararea procedurii de notificare a avocaților restanțieri;
5. au fost notificați și invitați la Consiliul Baroului București un număr de 1867 de avocati care înregistrau restanțe, pentru a da explicații cu privire la cauzele care au dus la nerespectarea obligației de plată a contribuțiilor profesionale, fiind programate consultări cu aceștia la datele 11, 12, 13 și 20 iulie 2017, în prezența reprezentanților Consiliului;
6. faptul că toate cererile de acordare a unor amânări sau eșalonari de la plată, formulate de avocații care au invocat motive justificate, au fost admise de Consiliu;
7. împrejurarea că 1490 de avocați nu și-au îndeplinit obligațiile de plată până la data de 3 octombrie 2017, astfel cum rezultă din evidențele prezentate de către Compartimentul Financiar Contabil și de către Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților;

Luând în considerare dispozițiile art. 28 lit. c), art. 44 alin (1), art. 56 alin. (2) lit. a) și m) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată,

În temeiul prevederilor art. 49 lit. c), art. 73 alin. (6), art. 323 alin (1) din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL BAROULUI BUCUREȘTI,

DECIDE:

Art. 1. Avocații mentionați în tabelul anexat prezentei decizii sunt suspendați din exercițiul profesiei, pentru neplata taxelor profesionale către bugetul Baroului București, bugetul U.N.B.R și bugetul Filialei București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților, începând cu data de 16 ianuarie 2018.

Art. 2. Până la 16 ianuarie 2018, avocații cuprinși în anexa la prezenta decizie vor putea achita contribuțiile profesionale restante, urmând ca măsura suspendării să nu își mai producă efectele.

Art. 3. La 16 ianuarie 2018, pe baza evidențelor actualizate, vor fi emise decizii individuale de aplicare a măsurii suspendării din exercițiul profesiei pentru neplată, cu consecința trecerii avocaților restanțieri pe Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei, după împlinirea termenului de 30 de zile de la data emiterii deciziei individuale, pentru comunicarea acesteia.

Art. 4. Pana la 16 ianuarie 2018, avocații care au motive temeinice pentru neexecutarea obligației de plată pot solicita amânări sau eșalonări, cereri care urmează să fie analizate și soluționate de către Consiliul Baroului București sau, după caz, de Filiala București-Ilfov a Casei de Asigurări a Avocaților.

Art. 5. Prezenta decizie se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu și prin publicare pe site-ul oficial al baroului, iar anexa poate fi consultată la Compartimentul Financiar Contabil, sediul baroului, etaj IV, camera 406.

DECAN,

Avocat Ion DRAGNE

Sursa informației


Baroul București. Neplata contribuțiilor profesionale

Baroul București a transmis într-un comunicat situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului.

Redăm mai jos conținutlu comunicatului:

„Consiliul Baroului București a analizat în ședința din 13 iunie 2017 situația încasării contribuțiilor profesionale de la membrii baroului. Cu această ocazie a constatat că 1684 de avocați nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, înregistrând restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor profesionale la sistemul propriu de asigurări a avocaților, conform evidențelor primite de la Filiala C.A.A. București-Ilfov, prin adresa nr. 5319/C/09.06.2017.

A fost analizat și gradul de încasare a contribuțiilor profesionale pentru formarea bugetelor B.B. și U.N.B.R., constatându-se o diminuare a acestuia.

Consiliul adresează colegilor avocați care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale recomandarea de remediere a întârzierilor, pentru evitarea aplicării măsurilor prevăzute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat”.

 Sursa informației

[UPDATE: Verificări în ceea ce privește plata contribuțiilor profesionale] Baroul București. Neplata contribuțiilor profesionale was last modified: octombrie 9th, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.