[Avocații restanțieri pot achita contribuţiile profesionale datorate până la data de 6 februarie 2018] Baroul București solicită avocaților care înregistrează restanțe la plata contribuţiilor profesionale achitarea acestora

1 feb. 2018
1 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 51 vot, medie: 5,00 din 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this post.
Vizualizari: 4277

Despre

  • Termen-limită: 30 ianuarie 2017
  • Continuarea evaluării situațiilor avocaților
 

Universuljuridic.ro PREMIUM

Aici găsiți informaţiile necesare desfăşurării activităţii dvs. profesionale.

Universuljuridic.ro PREMIUM pune la dispoziția profesioniștilor lumii juridice un prețios instrument de pregătire profesională. Oferim un volum vast de conținut: articole, editoriale, opinii, jurisprudență și legislație comentată, acoperind toate domeniile și materiile de drept. Clar, concis, abordăm eficient problematicile actuale, răspunzând scenariilor de activitate din lumea reală, în care practicienii activează.

Testează ACUM beneficiile Universuljuridic.ro PREMIUM prin intermediul abonamentului GRATUIT pentru 7 zile!

🔑Vreau cont PREMIUM!


 

Update 1 februarie 2018: Avocații restanțieri pot achita contribuțiile profesionale datorate până la data de 6 februarie 2018

Potrivit unui anunț din data de 1 februarie 2018, Consiliul Baroului București, evaluând situația plății contribuțiilor restante de către avocații la care face referire Decizia nr. 1677/03.10.2017, a constatat că o mare parte dintre avocați au remediat restanțele la plata contribuțiilor la bugetul baroului.

Astfel, Consiliul Baroului București constată că, la data de 30 ianuarie 2018, figurează, în continuare, 504 avocați care înregistrează restanțe mai mari de 3 luni la bugetul baroului, motiv pentru care recomandă ca, până la data de 6 februarie 2018, avocații restanțieri să se încadreze în prevederile legii pentru a evita aplicarea dispozițiilor art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995 și art. 49 lit. c) din Statutul profesiei de avocat.

Campanie Craciun UJmag 2020

Totodată, situația avocaților restanțieri poate fi consultată la sediul baroului, et. IV, Contabilitate, persoană de contact fiind doamna Veronica Buruean.

Pentru mai multe detalii, redăm în continuare Decizia nr. 1677/03.10.2017, astfel cum a fost publicată de către Baroul București:

(Pentru a vedea documentul, vă rugăm dați refresh) 

[gview file=”https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2018/02/dcbb-nr-1677-din-03102017-2.pdf” height=”800px”]

Sursa informației


Update 10 ianuarie 2017: Baroul București solicită avocaților care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale achitarea acestora

Consiliul Baroului București a constatat că un număr relativ important de avocați nu s-au conformat obligației profesionale prevăzute de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, înregistrând restanțe mai mari de 3 luni.

Lista acestora putând fi consultată, de persoanele interesate, la Compartimentul Contabilitate, etajul IV.

Având în vedere că neplata contribuțiilor profesionale constituie atât o posibilă abatere disciplinară, cât și un impediment în asigurarea resurselor necesare funcționarii normale a baroului și a serviciilor administrative, Consiliul Baroului București reamintește colegilor avocați care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale, despre obligația legală și statutară în acest sens și adresează recomandarea de remediere a întârzierilor până la data de 30 ianuarie 2017.

În ședința din data de 31 ianuarie 2017 Consiliul Baroului București va evalua măsura în care avocații și-au îndeplinit obligațiile de plată și va decide, în conformitate cu prevederile Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Sursa informației


UPDATE 13 iulie 2016: Baroul București solicită avocaților care înregistrează restanțe la sistemul de asigurări achitarea contribuțiilor

Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din data de 25 octombrie 2016, a luat act de informarea Filialei București a Casei de Asigurări a Avocaților, conform căreia un număr de 1476 de avocați înregistrează restanțe mai mari de 6 luni la plata contribuțiilor la sistemul propriu de asigurări sociale.

Constatând că neplata contribuțiilor profesionale de către un număr considerabil de avocați constituie atât o posibilă abatere disciplinară, cât și un impediment în colectarea corespunzătoare a fondurilor necesare susținerii sistemului de asigurări sociale, Consiliul Baroului București recomandă avocaților care înregistrează restanțe să achite contribuțiile profesionale până la data de 7 noiembrie 2016.

Videoconferința regională de insolvență Buzău

În ședința din data de 8 noiembrie 2016, Consiliului Baroului București va evalua măsura în care avocații și-au îndeplinit obligațiile de plata și se vor dispune măsurile legale, în vederea parcurgerii procedurii prealabile suspendării dreptului de exercitare a profesiei pentru neplată.

Sursa informației


UPDATE 13 iulie 2016: Baroul București continuă evaluarea situațiilor avocaților care înregistrează restanțe la plata taxelor

Consiliul Baroului București, analizând procedura de recuperare a restanțelor înregistrate cu privire la plata contribuțiilor la Filiala București a Casei de Asigurări a Avocaților, a constatat că un număr important de avocați și-au achitat obligațiile în totalitate sau au solicitat și obținut eșalonarea/amânarea, pentru noi termene.

Consiliul Baroului București reamintește avocaților că, în conformitate cu dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 51/1995, republicată, au obligația de plată a restanțelor la contribuțiile datorate Filialei București a Casei de Asigurări a Avocaților, contribuții necesare pentru constituirea fondului propriu de asigurări sociale și sistemul de pensii.

Consiliul Baroului București recomandă avocaților care înregistrează restanțe, să achite contribuțiile profesionale până la 30.09.2016, dată la care Consiliul Baroului București va continua evaluarea situației avocaților care nu și-au îndeplinit obligațiile de plată și se vor dispune măsurile legale, inclusiv suspendarea dreptului de exercitare a profesiei, în conformitate cu dispozițiile art. 28 lit. c) din Legea nr. 51/1995, republicată.

Sursa informației este Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro).


UPDATE 11 februarie 2016: Suspendarea avocaților care înregistrează restanțe la plata taxelor către barou, începând cu 1 martie 2016

Consiliul Baroului București, întrunit în ședința din 26 ianuarie 2016, a adoptat, cu unanimitate de voturi, Hotărârea nr. 1/2016, prin care s-au dispus următoarele măsuri:

– Se suspendă, pentru neîndeplinirea pe o perioada mai mare de 3 luni, obligațiilor de plată a contribuțiilor profesionale către bugetul Baroului București, avocații menționați în tabelul anexat hotărârii, începând cu 1 martie 2016;

– Până la 1 martie 2016, data la care suspendarea dispusă își va produce efectele, avocații cuprinși în anexa la hotărâre vor putea achita taxele profesionale restante către bugetul Baroului București și vor putea solicita radierea din tabel;

– La 1 martie 2016, după actualizarea tabelului anexat hotărârii, ca efect al radierii avocaților care și-au îndeplinit obligațiile, vor fi emise decizii individuale de aplicare a măsurii suspendării pentru neplată, cu consecința trecerii pe Tabloul avocaților fără drept de exercitare a profesiei;

– Pana la 1 martie 2016, avocații care au motive temeinice pentru neexecutarea obligației de plată pot solicita amânări sau eșalonări, cereri care urmează să fie analizate și soluționate de către Consiliul Baroului București.

Conform situației pe care am avut-o în vedere pe 26 ianuarie, când am adoptat hotărârea, sunt 582 de avocați care nu și-au plătit contribuțiile profesionale, din 9.845 de avocați activi în Baroul București. (…) În legea și statutul profesiei de avocat avem o dispoziție care prevede că, în ipoteza în care un avocat nu își achită trei luni contribuțiile profesionale către barou, într-un cuantum de 35 de lei pe lună în cazul avocaților definitivi și 15 lei pe lună pentru stagiari, ei vor fi suspendați, dar nu ca măsură disciplinară, ci prin efectul legii. Nu am un total al valorii neplătite, însă, din ceea ce știu, făcând o socoteală, la un moment dat erau aproximativ un milion de lei, iar bugetul baroului este anual de vreo 7 sau 8 milioane de lei”, a declarat pentru AGERPRES, Ion Dragne, decanul Baroului București.

Sursa informației este Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro).


UPDATE 23 octombrie 2015: Eșalonarea restanțelor

Consiliul Baroului București a anunțat că în urma ședinței din 20 octombrie 2015 a luat act de continuarea procedurilor de verificare și notificare a avocaților care înregistrează restanțe la bugetul Baroului și a aprobat cererile celor care, pentru motive temeinice, doresc eșalonarea restanțelor.

S-a constatat ca de la momentul demarării procedurii notificării prealabile, mai mult de jumătate dintre avocații înștiințați, respectiv 492, au achitat debitele restante, rămânând totuși un număr considerabil de avocați care nu și-au îndeplinit îndeplinească obligațiile profesionale în termenul acordat.

Consiliul Baroului reamintește membrilor baroului care înregistrează restanțe ca măsura suspendării pentru neplata contribuțiilor profesionale poate fi ridicata numai după achitarea acestora, precum și a taxelor care se percep pentru trecerea pe tabelul avocaților activi, în cuantum de 3000 lei.

Sursa informației este anunțul publicat de Baroul București.


UPDATE 2 septembrie 2015: Inițierea procedurilor legale

În urma ședinței Consiliului Baroului București din 1 septembrie a.c., Consiliul Baroului București a decis în unanimitate inițierea procedurilor legale și statutare cu privire la cei aproximativ 2300 de avocații care nu și-au îndeplinit obligațiile profesionale de plată în termenele legale a contribuțiilor.

Consultați sursa informației, anunțul publicat de Baroul București (www.baroul-bucuresti.ro).


UPDATE 27 august 2015: Verificări suplimentare

Consiliul Baroului București a dispus efectuarea de verificări suplimentare cu privire la acuratețea datelor comunicate de departamentele de specialitate în legătura cu numărul de peste 2000 de avocați care înregistrează restanțe la plata taxelor către barou și UNBR, urmând ca la ședința din 1 septembrie 2015 să facă aplicarea prevederilor art. 49 alin. (1) lit. c) din Statutul profesiei de avocat, după cum reiese din anunțul publicat de Baroul București.

Art. 49 alin. (1) lit. c) Statutul profesiei de avocat

„(1) Exercițiul profesiei de avocat se suspendă:

[…]

c) În caz de neplată totală sau parțială a taxelor și a contribuțiilor profesionale către barou, către U.N.B.R. și către sistemul propriu de asigurări sociale timp de 3 luni de la scadența acestora, până la lichidarea integrală a datoriilor”.

„Consiliul Baroului București reamintește membrilor baroului care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale că măsura suspendării pentru neplată poate fi ridicată numai după plata restanțelor și achitarea unei taxe în cuantum de 3000 lei.

Pentru evitarea unei astfel de consecințe, Consiliul Baroului București recomandă avocaților să achite contribuțiile profesionale restante până la data de 1 septembrie 2015”.


21 august 2015

Baroul București a anunțat faptul că 2300 de avocați nu și-au mai plătit obligațiile profesionale de cel puțin trei luni, după cum reiese din analiza Consiliului Baroului asupra situației încasării taxelor profesionale la data de 19 august 2015.

Potrivit respectivei analize, dintre cei 9730 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, peste 75% își execută la termen obligația de plată a taxelor profesionale. Cu privire la acest aspect, Consiliul Baroului București „apreciază conduita majorității membrilor baroului și modul în care își execută obligațiile profesionale”.

În ceea ce îi privește pe restanțieri, mesajul Consiliului este următorul: „Constatând că neplata contribuțiilor profesionale de către un număr de 2300 de avocați constituie atât o posibilă abatere disciplinară, cât și un impediment în asigurarea resurselor necesare funcționarii normale a baroului și a serviciilor administrative, Consiliul Baroului București recomandă avocaților care înregistrează restanțe să achite contribuțiile profesionale până la 1 septembrie 2015.

În ședința din 1 septembrie 2015 a Consiliului Baroului București se va evalua măsura în care avocații și-au îndeplinit obligațiile de plată și se vor dispune măsurile legale, care pot consta și în suspendarea dreptului de exercitare a profesiei”.

Consultați sursa informațiilor, anunțul Baroului București (www.baroul-bucuresti.ro).

[Avocații restanțieri pot achita contribuțiile profesionale datorate până la data de 6 februarie 2018] Baroul București solicită avocaților care înregistrează restanțe la plata contribuțiilor profesionale achitarea acestora was last modified: februarie 1st, 2018 by Universul Juridic

Vă recomandăm:

Despre autor:

Universul Juridic

Universul Juridic

UniversulJuridic.ro reprezintă doar o mică parte din proiectul final ale cărui conținut și funcționalități vor fi într-o continuă dezvoltare, în funcție de necesitățile și dorințele dumneavoastră.