Avocatul Poporului. Raport special privind hărțuirea și violența la locul de muncă

12 apr. 2023
Vizualizari: 304

Instituția Avocatul Poporului a publicat, pe pagina oficială, Raportul special privind hărțuirea și violența la locul de muncă.

Conform legislației actuale, violența și hărțuirea la locul de muncă vizează lucrătorii și persoanele care lucrează/colaborează, indiferent de statutul lor contractual sau al raportului de serviciu. Sub aspectul locului, sunt avute în vedere atât acțiunile săvârșite la locul de muncă cât și cele înfăptuite în alt loc, dacă într-un fel sau altul are legătură cu activitatea desfășurată.

Din analiza petițiilor înregistrate la instituția Avocatul Poporului a rezultat faptul că petenții au reclamat abuzuri, hărțuire morală și sexuală la locul de muncă săvârșite asupra lor atât de către conducere, cât și de către colegi. Majoritatea petenților, în momentul când s-au adresat instituției Avocatul Poporului, aveau deja formulate demersuri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, la organele penale dar și acțiuni la instanța de judecată.

Prezentul raport are în vedere, pe lângă cazuistica instituției Avocatul Poporului și prevederile Convenției privind eliminarea violenței și a hărțuirii în lumea muncii (Convenția OIM nr. 190), adoptată la Geneva în cea de-a 108 -a sesiune ILC din 21 iunie 2019. Totodată, în scopul unei analize aprofundate a legislației în materie, sunt luate considerare și informațiile transmise de autoritățile sesizate, în speță: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Inspecția Muncii și inspectoratele teritoriale de muncă, Consiliul Național pentru Combaterea 6 Discriminării, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, curțile de apel, comisiile județene/a municipiului București în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați (constituite în cadrul agențiilor județene/a municipiului București pentru plăți și inspecție socială).

Raportul este structurat în următoarele capitole:

1. Precizări preliminare, scopul și metodologia raportului special;

2. Analiza reglementărilor incidente în materie, prin raportare la Convenția OIM nr. 190;

3. Cazuista instituției Avocatul Poporului;

4. Rezultatele demersurilor întreprinse de Avocatul Poporului;

5. Constatări;

6. Propuneri:

– Propuneri legislative;

– Propuneri administrative.

Raportul integral poate fi consultat aici.

Sursa informației

Vezi și Avocatul Poporului. Raport special privind dreptul de proprietate în procesul de reconstituire/constituire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere

 

Avocatul Poporului. Raport special privind hărțuirea și violența la locul de muncă was last modified: aprilie 12th, 2023 by Universul Juridic

PARTENERI INSTITUȚIONALI

Vă recomandăm:

Rămâi la curent cu noutățile juridice

Despre autor: