George Zlati

George Zlati

Este avocat colaborator la Sergiu Bogdan & Asociații și cadru didactic asociat la materia drept penal – partea specială la Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai.

Articole publicate:

- Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală – Caiete de drept penal, nr. 2/2010;
- Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat – Caiete de drept penal, nr. 2/2011;
- Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv – Caiete de drept penal, nr. 3/2011;
- Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale , Pandectele Române, nr. 9/2012;
- Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal , Dreptul, nr. 10/2012;
- Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia , Dreptul, nr. 9/2013;

Sursă informații
Sursă foto