George Zlati

George Zlati

Este avocat în Baroul Cluj și doctor în drept.

Studii:
- 2019: Doctor în drept la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept;
- 2016-2019: Doctorand în drept penal la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept;
- 2012: Faculté Internationale de Droit Comparé – Strasbourg, Franţa Diplôme de Ier cycle, Drept comparat;
- 2011-2012: Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept – Masterul de Ştiinţe Penale şi Criminalistică Drept penal;
- 2007-2011: Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept Licenţă, Drept.

Experiență profesională:
- septembrie 2020-prezent: Cabinet individual de avocat – Baroul Cluj;
- 2012-septembrie 2020: Avocat colaborator în cadrul SCPA Sergiu Bogdan & Asociaţii;
- 2013-2020: Cadru didactic asociat la Universitatea BABEŞ-BOLYAI, Facultatea de Drept;
- Redactor-şef la revista Penalmente Relevant (http://www.revista.penalmente.ro).

Cărți publicate:
1. Tratat de criminalitate informatică, vol. I, Ed. Solomon, 2020;
2. Codul de procedură penală, ediția 3, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (coord. M. Udroiu, coautor);
3. Codul de procedură penală, ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2017 (coord. M. Udroiu, coautor);
4. Noul Cod penal. Partea specială. Perspectiva Clujeană, Ed. Universul Juridic, 2014, București (în colaborare cu Sergiu Bogdan și Șerban Alina Doris).

Articole publicate (selecție):
1. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv. Posibilitatea imputării faptei prevăzute de norma penală – Caiete de drept penal, nr. 2/2010;
2. Sancţionarea accesului neautorizat la o reţea wireless şi utilizarea fără drept a serviciului de Internet. Analiză de lege lata, lege ferenda, cu trimitere la elemente de drept comparat – Caiete de drept penal, nr. 2/2011;
3. Problematica violenţei exercitate într-un joc sportiv (II). Răspunderea penală a participanţilor la jocul sportiv – Caiete de drept penal, nr. 3/2011;
4. Unele consideraţii cu privire la infracţiunile prevăzute de art. 5 lit. b) şi e) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale, Pandectele Române, nr. 9/2012;
5. Unele aspecte în legătură cu infracţiunile informatice din perspectiva legislaţiei în vigoare, precum şi a noului Cod penal, Dreptul, nr. 10/2012;
6. Dematerializarea obiectului material al infracţiunii în contextul evoluţiei tehnologice şi consecinţele acesteia, Dreptul, nr. 9/2013;
7. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (I), Caiete de drept penal, nr. 3/2014;
8. Percheziția sistemelor informatice și a mijloacelor de stocare a datelor informatice (II), Caiete de drept penal, nr. 4/2014;
9. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (I), Dreptul, nr. 4/2015;
10. Legitima apărare şi starea de necesitate în domeniul criminalităţii informatice (II), Dreptul, nr. 5/2015;
11. Privilegiul contra autoincriminării și criptografia, Penalmente Relevant, nr. 1/2016;
12. Accesul fără drept la un sistem informatic. Aspecte punctuale, în Studii și Cercetări Juridice Europene. Conferința internațională a studenților în drept, ediția a IX-a, Ed. Universul Juridic, Timișoara, 2017;
13. Frauda informatică. Aspecte controversate, în “Caiete de drept penal”, nr. 4/2018.