Radu Adrian Vasiliu

Radu Adrian Vasiliu

Este student la Universitatea George Bacovia din Bacău, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative.