Vasile Dobrin

Vasile Dobrin

Este student în cadrul Universității George Bacovia din Bacău Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, programul de studii universitare de licenţă Drept.