Lucia Uță

Lucia Uță

Este judecător la Curtea de Apel București, Preşedintele Secţiei conflicte de muncă și asigurări sociale (din anul 2007) și cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.


Experienţa profesională:

Consilier juridic - Ministerul Justiției
Judecător - Curtea de Apel Bucureşti

Activitate științifică:

Autor a numeroase studii și articole publicate în Revista de drept comercial, Curierul judiciar, Revista română de jurisprudență etc.;
Coordonator al rubricii de dreptul muncii și securității sociale din Revista română de jurisprudență; autor și coautor de lucrări monografice, cursuri universitare, culegeri de practică judiciară, coduri adnotate, ca, de exemplu:
„Contracte civile şi comerciale. Curs pentru administraţie publică”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
„Curs de drept civil pentru administraţie publică. Elemente de teoria drepturilor reale şi teoria generală a obligaţiilor”, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010 (în coautorat cu C. Jora);
„Drept civil. Curs de drepturi reale”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2009 (în coautorat cu C. Jora);
„Nulitatea actului juridic civil”, Ed. Universul Juridic, București, 2013;
„Contracte speciale în noul Cod civil”, Ed. Hamangiu, București, 2012;
„Modalitățile dreptului de proprietate”, Ed. Universul Juridic, București, 2012;
„Codul muncii adnotat. Legislaţie. Jurisprudenţă naţională şi comunitară. Doctrină şi comentarii”, vol. I și II, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009 (în coautorat cu C. Jora, F. Rotaru, S. Cristescu).

Premii:

Premiul „Andrei Rădulescu” acordat de Uniunea Juriștilor și Fundația „Andrei Rădulescu” Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române pentru lucrarea „Noul Cod civil. Studii și comentarii”, coord. prof. univ. dr. Marilena Uliescu.


Sursă foto

Postări - Lucia Uță