Ion Turculeanu

Ion Turculeanu

Este unul dintre cei mai cunoscuți avocați din Craiova, făcând parte din Consiliul de conducere al Baroului Dolj încă din anul 1995, din anul 2007 fiind ales decan al Baroului de Avocați Dolj.

În anul 1999 a obținut titlul de doctor în drept pe ramura drept civil sub îndrumarea dl. prof. univ. dr. Ion Dogaru.
Încă de la începutul existenței Facultății de Drept și Științe Administrative "Nicolae Titulescu", dl. Ion Turculeanu a fost cadru didactic, în prezent purtând titlul de prof. univ. dr. în cadrul aceleiași facultăți unde a predat întotdeauna cursurile de "Contracte speciale" și "Succesiuni".
Este fondatorul Societății Civile de Avocați "TURCULEANU și ASOCIATII".