Luminiţa Tuleaşcă

Luminiţa Tuleaşcă

Luminiţa Tuleaşcă este avocat pledant, fondator al Tuleașcă Law Firm, membru al Baroului Bucureşti din iulie 1997.

Este conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii Româno-Americane, titular al disciplinelor Drept comercial, Dreptul comerţului internaţional şi Dreptul insolvenţei.

Este licenţiată în Drept a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, a urmat cursuri postuniversitare şi de specializare la Universitatea din Bucureşti (Drept privat), la Universitatea din Oxford (Trust Law) şi la Academia de Drept Internaţional de la Haga (Private International Law).

Luminiţa Tuleaşcă este doctor în Drept al Universităţii din Bucureşti, domeniul Drept privat, specializare în Drept comercial, conducător ştiinţific prof. univ. dr. H.C. Stanciu D. Cărpenaru, iar teza de doctorat, admisă cu calificativ maxim, este Falimentului societăţilor comerciale speciale.

A finalizat studii postdoctorale în calitate de cercetător bursier al Institutului de Economie Mondială al Academiei Române, cu proiectul de cercetare Patrimoniul de afectaţiune – Instrument în derularea afacerilor.

Ca avocat pledant, are o impresionantă experienţă în probleme de drept societar, dreptul contractelor, contracte FIDIC, garanţii, arbitraj, insolvenţă, contencios administrativ, drept fiscal, fonduri europene, achiziţii publice.

Din anul 2013, Luminiţa Tuleaşcă este arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Este lector la disciplina Drept comercial în cadrul Institutului Naţional de Pregătire a Notarilor, din anul 2014, iar din anul 2015 este arbitru al Curţii de Arbitraj a Baroului Bucureşti.

Este autor a numeroase studii, articole şi cărţi de specialitate.

A iniţiat şi organizat conferinţe naţionale şi internaţionale, este promotorul şi coordonatorul proiectului „Moot Court Competition – Commercial Law” al Universităţii Româno-Americane, precum şi promotorul şi managerul de proiect al Şcolii de vară şi Conferinţei pe Dreptul Afacerilor ale Universităţii Româno-Americane.

În perioada 2013-2014, a coordonat programul de masterat de Dreptul afacerilor – Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană.

Luminiţa Tuleaşcă este associate editor al revistei internaţionale „Romanian Economic and Business Review”, scientific reviewer la numeroase reviste internaţionale, membru al British Institute of International and Comparative Law, The Society of Legal Scholars, The Chartered Institute of Arbitrators (ACIarb), International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals, The Professional Association for European Restructuring and Insolvency Specialists, INSOL International Academics’ Group.

Este membru al Fundaţiei Româno-Americane pentru Promovarea Educaţiei şi Culturii şi a deţinut, de-a lungul timpului, calităţile de membru în Senatul Universităţii, membru în Consiliul Facultăţii de Drept, secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept, membru în Comisia de Etică Universitară din Universitatea Româno-Americană.