Tudorel Toader

Tudorel Toader

Este membru titular al Comisiei de la Veneția, fost ministru al justiției, prof. univ. dr. și rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Experienţă profesională / universitară:

– profesor universitar, din 2003;
– conferenţiar universitar, în perioada 1998 - 2002;
– lector universitar, în perioada 1993 - 1998;
– asistent universitar, în perioada 1990 - 1993.

Experienţă profesională / practică judiciară:

– judecător la Curtea Constituţională a României, din octombrie 2006 - 2016;
– avocat în cadrul Baroului Iaşi, în perioada 1991 - septembrie 2006 (suspendat pe durata mandatului de judecător constituțional);
– procuror la Procuratura locală Panciu, judeţul Vrancea, în perioada septembrie 1986 - octombrie 1990.

Experienţă administrativă:

– decan al Facultăţii de Drept - Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, din ianuarie 2004 - 2016;
– prodecan al Facultăţii de Drept, în perioada 1995 - decembrie 2003;
– secretar ştiinţific al Consiliului Facultăţii de Drept, în perioada 1993 - 1995;
– membru în Consiliul Facultăţii de Drept, din 1993 - prezent;
– membru în Senatul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, în perioada 1995 - 2012;
– membru în Colegiul academic al Universității „Alexandru Ioan Cuza”, perioada 2004 - 2012;
– director al Şcolii doctorale din cadrul Facultăţii de Drept, din 2005 - prezent.

Experienţă editorială:

În cadrul editurii Junimea din Iaşi, a iniţiat şi a coordonat seria de publicaţii juridice JUS.

Membru în Colegiul de redacţie la:

Analele ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, seria Ştiinţe juridice, din 1994 - prezent (redactor responsabil din 2004);
Revista de Drept Penal, din 1998;
Revista Română de Bioetică, din 2003;
Curierul judiciar, din 2004;
Caiete de Drept penal, din 2005;
Jurnalul de Studii Juridice, Facultatea de Drept - Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi, din 2009;
Acta Universitatis George Bacovia. Juridica;
Buletinul Curţii Constituţionale, din 2009 - prezent (redactor responsabil);
Dreptul, din 2011;
Revista de Drept public;
Revista - Acta Universitatis - Universitatea „Danubius” din Galați;
Revista de Științe Juridice;
Journal Of Eastern European Criminal Law.

Alte activităţi profesionale

– membru în C.N.A.T.D.C.U. - Comisia naţională de specialitate pentru confirmarea titlurilor de profesor universitar, conferenţiar universitar, cercetător ştiinţific gradul I şi cercetător ştiinţific gradul II, din 2006 - prezent;
– membru în Consiliul Ştiinţific al I.N.M. - Institutul Naţional al Magistraturii, din 2004 - prezent;
– membru în A.I.D.P. - Asociaţia Internaţională de Drept Penal şi Comitetul de Direcţie al Asociaţiei Române de Ştiinţe Penale;
– membru în Societatea Română de Bioetică;
– membru în Asociația Română de Drept Constituțional;
– membru de onoare în Consiliul Științific al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Distincții:

Ordinul Naţional „Steaua României” în grad de „Cavaler”, conferit de către Preşedintele României, prin Decretul nr. 401 din 05 iunie 2012;
Ordinul „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, conferit de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în Reşedinţa Patriarhală din Bucureşti, sub nr. 10, în 2012, luna iunie, ziua 20;
Doctor honoris causa - Universitatea „Bogdan Petriceicu Haşdeu”, Cahul, Republica Moldova.

Lucrări științifice:

„Dialogul judecătorilor constituționali” (coautor), Editura Universul Juridic, București, 2015, 359 pag.;
„Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională”, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, 329 pag.;
„Noul Cod penal. Comentarii pe articole” (coordonator și coautor), Editura Hamangiu, București, 2014, 690 pag.;
„Drept penal român. Partea specială”, Editura Hamangiu, Bucureşti: ediția 7 - a, 2012, 549 pag.; ediţia 6 - a, 2012, 555 pag.; ediţia 5 - a, 2011, forma revizuită şi actualizată a ediţiei a 5 - a, din 2010, 547 pag.; ediţia 4 - a, 2009, 539 pag.; reeditată tot în 2009; ediţia 3 - a, revizuită şi actualizată, 2007, 500 pag.; reeditată în 2008, 512 pag.; o ediţia 2 - a, 2007, 440 pag.;
„Infracţiunile prevăzute în Legile speciale”, Editura Hamangiu, București: ediția 6 - a, 2014; ediția 5 - a, 2012, 485 pag.; ediţia 4 - a, 2011, 520 pag.;
„Codul penal şi Codul de procedură penală”, Hotărâri CEDO, Decizii ale Curţii Constituţionale, Recursuri în interesul legii, ediţie adnotată, Editura Hamangiu, București: ediția 4 - a, 2013, 573 pag.; ediţia 3 - a, 2012; ediţia 2 - a, 2011; ediția 1 - a, 2010;
„Dicţionarul personalităţilor juridice româneşti”, (în colab.), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008, 260 pag.;
„Decennium Moztanicense. Zbornik radova” (în colab.), Rijeka, Croaţia, 2008;
„Codul penal şi Legile speciale - doctrină, jurisprudenţă, decizii ale Curţii Constituţionale, hotărâri CEDO”, (în colab.), Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, 854 pag.;
„Transition of Criminal Procedure systems” ( în colab.), Rijeka, Croatia, 2004;
„Legislaţia medicală” (în colab.), Bucureşti, Editura All Beck, 2003, 401 pag.;
„Infracţiunile prevăzute în legile speciale. Reglementare. Doctrină. Jurisprudenţă” (în colab.), Bucureşti, Editura All Beck, 2003, 322 pag.;
„Drept penal. Partea specială. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenţilor”, Bucureşti: editura All Beck, 2003, 324 pag.; ediţia 2 - a, 1999, Casa de editură și presă Șansa s.r.l., 262 pag.; ediţia 1 - a, 1996, 295 pag.;
„Drept penal. Partea specială”, Bucureşti, Editura All Beck, 2002, 555 pag.;
„Drept penal român. Partea specială” (în colab.), Casa de editură şi presă Şansa s.r.l., Bucureşti: ediţia I - a, 1994,; ediţia a II - a, 1996, 669 pag.; ediţia a III - a -1997, reeditată în 1998,; reeditată și în 1999, 662 pag.; ediţia a IV - a 2001, 736 pag.;
„Drept penal. Infracţiuni prevăzute în legile speciale”, Editura Fundaţiei Chemarea, Iaşi, 1993.

Studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate.
Participări la proiecte de cercetare ştiinţifică.
Participări la diferite Conferinţe și Congrese, organizate în ţară sau în străinătate.

Postări - Tudorel Toader