Andra-Roxana Trandafir

Andra-Roxana Trandafir

Este secretar general al grupului român al Asociaţiei „Henri Capitant”, conferențiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti și avocat în cadrul Baroului București.

Lucrări publicate

I.  Cărţi publicate în calitate de unic autor

Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudenţă rezumată şi comentată, C.H. Beck, Bucureşti, 2013.

II. Cărţi publicate în colectiv

Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedură penală. Coordonatori: Viorel Mihai Ciobanu, Mihail Udroiu, Rodica Constantinovici, Ed. Solomon, Bucureşti, 2014.

III. Articole, studii şi note de jurisprudenţă publicate

Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, Curierul Judiciar nr. 4/2009, p. 234-238.
Notă la decizia Curţii de apel Târgu Mureş, Secţia penală, nr. 109A din 19 iunie 2007, Curierul Judiciar nr. 7/2009, p. 402-404.
Minoritatea în noul Cod penal, comunicare ştiinţifică la Conferinţa Naţională „Noul Cod penal – între continuitate şi noutate”, Bucureşti, septembrie 2009, Analele Universităţii din Bucureşti nr. I/2010, p. 77-90.
Notă la decizia Curţii de apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, nr. 23/MP/16 noiembrie 2009, Curierul Judiciar nr. 4/2010, p. 224-226.
Notă la sentinţa Judecătoriei Iaşi din 31 martie 2010 pronunţată în dosarul nr. 2253/245/2009, în Curierul Judiciar nr. 5/2010, p. 280-282.
The protection of Roma minority’s rights in the context of European Union enlargement: challenge or casus belli?, în European Union and Legal Reform 2009, CNEUE, Bologna, 2010
Comentariu privind OUG nr. 54/2010 privind unele măsuri privind combaterea evaziunii fiscale, în Curierul Judiciar nr. 7/2010, p. 371-373.
Notă la decizia Curţii de Apel Iaşi, decizia penală nr. 69 din 28 ianuarie 2010, Curierul Judiciar nr. 12/2010, p. 695-697.
Considerations Regarding The Criminal Liability Of Corporations – The Romanian Way, comunicare susţinută la Conferinţa „Challenges of the Knowledge Society” organizată de Universitatea Nicolae Titulescu şi Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti, 1516 aprilie 2011 şi publicată în CKS 2011 eBook, p.120-130.
Noţiunea de „pedeapsă” în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului, Caiete de drept penal nr. 2/2011.
L'impact du droit pénal européen sur le nouveau Code pénal roumain (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei), în Elena Simina Tănăsescu (coord), Actes du colloque anniversaire du Collège Juridique du 26 novembre 2011. Approches franco-roumaines face au défi européen, 2012.
The criminal liability of corporations – overview on recent case law of the Romanian courts, comunicare susţinută la Conferinţa „Challenges of the Knowledge Society” organizată de Universitatea Nicolae Titulescu şi Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti şi publicată în CKS 2012 eBook.
Concursul între poprirea asigurătorie înfiinţată în materie civilă sau penală şi poprirea executorie asupra conturilor bancare (împreună cu conf. univ. dr Marieta Avram), în Curierul Judiciar nr. 5/2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Buzău, Secţia penală, nr. 123 din 14 iulie 2009, definitivă prin decizia nr. 3714 din 21 octombrie 2011, pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în Curierul Judiciar nr. 6/2012.
CEDO. Proces penal echitabil. Agravarea situaţiei unei persoane fizice şi a unei persoane juridice de către instanţele de apel şi recurs fără o procedură orală nu încalcă art. 6 din Convenţie, publicat pe www.juridice.ro la data de 4 iulie 2012.
Prima condamnare a unei persoane juridice la pedepsa complementară a dizolvării, publicat pe www.juridice.ro la data de 15 august 2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală. Sentinţa nr. 445/2011, în Curierul Judiciar nr. 8/2012.
Amendă penală de 1.000.000 lei aplicată unei societăţi comerciale, publicat pe www.juridice.ro la data de 26 septembrie 2012
Notă la sentinţa Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, Secţia penală, nr. 3249 din 27 decembrie 2011, definitivă la 18 mai 2012, în Curierul Judiciar nr. 10/2012.
Facilitatea de credit în noul Cod civil (împreună cu av. dr. Radu Rizoiu), în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2012.
Impactul dreptului penal european asupra noului Cod penal român. Privire asupra traficului de persoane şi a criminalităţii informatice (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei), în Analele Universităţii din Bucureşti nr. III-IV/2012.
Primul spital public condamnat penal în România, publicat pe www.juridice.ro la data de 11 decembrie 2012.
Cumulul calităţii de inculpat şi de parte responsabilă civilmente în cadrul aceluiaşi proces penal, publicat pe www.juridice.ro la data de 13 decembrie 2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Buzău Secţia penală, nr. 41 din 10 martie 2011, definitivă la 5 aprilie 2012, în Curierul Judiciar nr. 2/2013.
Sechestrul asigurător asupra conturilor bancare: confuzie terminologică sau manifestare a autonomiei normelor penale?, (împreună cu conf. univ. dr Marieta Avram), publicat pe www.juridice.ro la data de 27 februarie 2013.
Corporate Crime in Romania: Theoretical and Practical Issues, in Criminal Justice and Security - Contemporary Criminal Justice Practice and Research: Conference Proceedings, edited by Gorazd Meško, Andrej Sotlar and Jack R. Greene; Ljubljana, Faculty of Criminal Justice and Security, 2013
Dreptul de a fi uitat şi de a fi şters, în dezbatere la nivel european, publicat pe www.bizlawyer.ro la data de 2 aprilie 2013.
Pot fi acordate daune morale unei persoane juridice în cadrul acţiunii civile exercitate în procesul penal?, publicat pe www.juridice.ro la data de 24 aprilie 2013.
Notă la sentinţa nr. 846 din 6 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală, definitivă la 22 mai 2012, în Analele Universităţii din Bucureşti nr. I/2013.
Legal cynicism in Romania, Slovenia and Russia – a Comparative Approach on Crime Related Variables (împreună cu prof. univ. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, dr. Gleb Bogush), în volumul „Efficiency of Legal Norms”, Ed. Hamangiu, 2013.
Răspunderea penală a persoanei juridice: aspecte teoretice și practice, în Revista de ştiinţe juridice nr. 1/2013.
Șapte ani de răspundere penală a persoanei juridice în România. 40 de hotărâri definitive, publicat pe www.juridice.ro la data de 29 octombrie 2013.
Notă la sentinţa nr. 872 din 23 mai 2011 a Judecătoriei Bacău, secţia penală, în Curierul Judiciar nr. 9/2013.
Notă la decizia nr. 2550 din 13 august 2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Analele Universităţii din Bucureşti nr. II/2013.
Nota la decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală în dosarul nr. 421/36/2011, în Curierul Judiciar nr. 1/2014.
Características del sistema penal rumano y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho rumano y comparado, în Annuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Panama, 2014.
New EU Directive on Translation and Interpretation in Romania (împreună cu Dragoş Pârgaru), publicat pe www.fairtrials.net la 20 martie 2014.
Prostitution in Romania: minutes before abolitionism, Justice Report no. 29/2014, Canada.
Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei juridice, în Analele Universitaţii din Bucureşti – Supliment 2014.
Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice, în Curierul Judiciar nr. 6/2014.
Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (împreună cu Traian-Cornel Briciu), în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014.
Criminological Research and Education in Romania with a Focus on the New Criminal Code, în Balkan Criminology, 1st Volume (eds. Anna-Maria Getos Kalac, Michael Kichling, Hans-Jorg Albrecht), Max Planck Institute, Germania, 2014.
Legitimacy and Cooperation with the Authorities Among Law Students in Romania, Legitimacy in Central and Eastern Europe (ed. Gorazd Mesko), Ljubljana, 2014.
Comentario de la decision no. 9 de 29 de enero 2013 del Tribunal Ialomita sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas, în Annuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Panama, 2015.

IV. Culegeri de legislaţie

Legea cambiei şi biletului la ordin nr. 58/1934 şi legile conexe, colecţia „La Zi” (coord.), Ed. C.H. Beck, iulie 2010.

Postări - Andra-Roxana Trandafir