Andra-Roxana Trandafir

Andra-Roxana Trandafir

Este secretar general al grupului român al Asociaţiei „Henri Capitant”, conferențiar universitar doctor în cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti și avocat în cadrul Baroului București.

Lucrări publicate

I.  Cărţi publicate în calitate de unic autor

Angajarea răspunderii penale a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.
Răspunderea penală a persoanei juridice. Jurisprudenţă rezumată şi comentată, C.H. Beck, Bucureşti, 2013.
Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența Curții europene a drepturilor omului, Ed. C.H. Beck, București, 2015.
Răspunderea penală a persoanei juridice, Ed. C.H. Beck, București, 2020 (ediția 1) și 2021 (ediția 2)

II. Cărţi publicate în colectiv

Drept civil. Drept procesual civil. Drept penal. Procedură penală. Teste grilă, Coordonatori: Viorel Mihai Ciobanu, Mihail Udroiu, Rodica Constantinovici, Ed. Solomon, Bucureşti, 2014 (ediția 1), 2015 (ediția 2), 2016 (ediția 3), 2017 (ediția 4), 2018 (ediția 5), 2019 (ediția 6), 2021 (ediția 7).
Drept penal. Partea specială. Culegere de teste grilă pentru examenele de an, de licență și de admitere în profesii juridice (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei și prof. univ. dr. Cristina Rotaru), Ed. C.H. Beck, București, 2015 (ediția 1), 2016 (ediția 2), 2017 (ediția 3), 2018 (ediția 4), 2019 (ediția 5), 2020 (ediția 6), 2021 (ediția 7), 2022 (ediția 8)
Codul de procedură penală. Comentariu pe articole. Coordonator: Mihail Udroiu, Ed. C.H. Beck, București, 2015 (ediția 1), 2017 (ediția 2), 2020 (ediția 3)
Minispețe de drept penal. Coordonator: Mihail Udroiu, Ed. Solomon, București, 2016 (ediția 1), 2020 (ediția 2), 2021 (ediția 3)
Drept penal. Partea specială II. Curs tematic (împreună cu prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu și prof. univ. dr. Valerian Cioclei), Ed. C.H.Beck, București, 2016 (ediția 1), 2018 (ediția 2), 2019 (ediția 3), 2020 (ediția 4), 2021 (ediția 5), 2022 (ediția 6)
Drept penal. Partea specială. Caiet de seminar (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei și prof. univ. dr. Cristina Rotaru-Radu), Ed. C.H. Beck, București, 2018 (ediția 3), 2021 (ediția 4)
Răspunderea penală a persoanei juridice. Caiet de seminar (împreună cu dr. George-Alexandru Lazăr), Ed. C.H. Beck, București, 2021 Criminologie. Caiet de seminar (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei, asist. univ. dr. Dragoș Pârgaru, drd. Valentina Dinu, drd. Florin-Cosmin Bobei), Ed. C.H. Beck, București, 2021
Poprirea. O triplă perspectivă - civilă, fiscală și penală (împreună cu dr. George-Alexandru Lazăr, drd. Roxana Stanciu, lector univ. dr. Nicolae-Horia Țiț), Ed. Hamangiu, București, 2021

III. Editor de volume

Creditori vs. debitori. Perspectiva Hexagonului (împreună cu prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob), Ed. Universul Juridic, București, 2015
In Honorem Nicolae Volonciu (împreună cu conf. univ. dr. Cristian Mitrache), Ed. Universul Juridic, București, 2017
Șuete culturale la Facultatea de Drept (împreună cu prof. univ. dr. Flavius A. Baias), Ed. Hamangiu, București, 2018
Inexécution et justifications. Le pouvoir actuel d’expression du droit continental (împreună cu prof. univ. dr. Mircea-Dan Bob), Ed. Universul Juridic, București, 2019
Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor (împreună cu dr. George-Alexandru Lazăr), Ed. Solomon, București, 2021
De-a dreptul vorbind (împreună cu conf. univ. dr. Lucian Bojin), Ed. Universității de Vest din Timișoara, 2021

IV. Articole, studii şi note de jurisprudenţă publicate

Între „principiul specialităţii” şi răspunderea penală generală a persoanei juridice. Privire asupra Proiectului noului Cod penal, Curierul Judiciar nr. 4/2009, p. 234-238.
Notă la decizia Curţii de apel Târgu Mureş, Secţia penală, nr. 109A din 19 iunie 2007, Curierul Judiciar nr. 7/2009, p. 402-404.
Minoritatea în noul Cod penal, comunicare ştiinţifică la Conferinţa Naţională „Noul Cod penal – între continuitate şi noutate”, Bucureşti, septembrie 2009, Analele Universităţii din Bucureşti nr. I/2010, p. 77-90.
Notă la decizia Curţii de apel Constanţa, Secţia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie, nr. 23/MP/16 noiembrie 2009, Curierul Judiciar nr. 4/2010, p. 224-226.
Notă la sentinţa Judecătoriei Iaşi din 31 martie 2010 pronunţată în dosarul nr. 2253/245/2009, în Curierul Judiciar nr. 5/2010, p. 280-282.
The protection of Roma minority’s rights in the context of European Union enlargement: challenge or casus belli?, în European Union and Legal Reform 2009, CNEUE, Bologna, 2010
Comentariu privind OUG nr. 54/2010 privind unele măsuri privind combaterea evaziunii fiscale, în Curierul Judiciar nr. 7/2010, p. 371-373.
Notă la decizia Curţii de Apel Iaşi, decizia penală nr. 69 din 28 ianuarie 2010, Curierul Judiciar nr. 12/2010, p. 695-697.
Considerations Regarding The Criminal Liability Of Corporations – The Romanian Way, comunicare susţinută la Conferinţa „Challenges of the Knowledge Society” organizată de Universitatea Nicolae Titulescu şi Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti, 1516 aprilie 2011 şi publicată în CKS 2011 eBook, p.120-130.
Noţiunea de „pedeapsă” în jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului, Caiete de drept penal nr. 2/2011.
L'impact du droit pénal européen sur le nouveau Code pénal roumain (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei), în Elena Simina Tănăsescu (coord), Actes du colloque anniversaire du Collège Juridique du 26 novembre 2011. Approches franco-roumaines face au défi européen, 2012.
The criminal liability of corporations – overview on recent case law of the Romanian courts, comunicare susţinută la Conferinţa „Challenges of the Knowledge Society” organizată de Universitatea Nicolae Titulescu şi Universitatea Complutense din Madrid, Bucureşti şi publicată în CKS 2012 eBook.
Concursul între poprirea asigurătorie înfiinţată în materie civilă sau penală şi poprirea executorie asupra conturilor bancare (împreună cu conf. univ. dr Marieta Avram), în Curierul Judiciar nr. 5/2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Buzău, Secţia penală, nr. 123 din 14 iulie 2009, definitivă prin decizia nr. 3714 din 21 octombrie 2011, pronunţată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, în Curierul Judiciar nr. 6/2012.
CEDO. Proces penal echitabil. Agravarea situaţiei unei persoane fizice şi a unei persoane juridice de către instanţele de apel şi recurs fără o procedură orală nu încalcă art. 6 din Convenţie, publicat pe www.juridice.ro la data de 4 iulie 2012.
Prima condamnare a unei persoane juridice la pedepsa complementară a dizolvării, publicat pe www.juridice.ro la data de 15 august 2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Bucureşti, Secţia I penală. Sentinţa nr. 445/2011, în Curierul Judiciar nr. 8/2012.
Amendă penală de 1.000.000 lei aplicată unei societăţi comerciale, publicat pe www.juridice.ro la data de 26 septembrie 2012
Notă la sentinţa Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, Secţia penală, nr. 3249 din 27 decembrie 2011, definitivă la 18 mai 2012, în Curierul Judiciar nr. 10/2012.
Facilitatea de credit în noul Cod civil (împreună cu av. dr. Radu Rizoiu), în Revista Română de Drept Privat nr. 3/2012.
Impactul dreptului penal european asupra noului Cod penal român. Privire asupra traficului de persoane şi a criminalităţii informatice (împreună cu prof. univ. dr. Valerian Cioclei), în Analele Universităţii din Bucureşti nr. III-IV/2012.
Primul spital public condamnat penal în România, publicat pe www.juridice.ro la data de 11 decembrie 2012.
Cumulul calităţii de inculpat şi de parte responsabilă civilmente în cadrul aceluiaşi proces penal, publicat pe www.juridice.ro la data de 13 decembrie 2012.
Notă la sentinţa Tribunalului Buzău Secţia penală, nr. 41 din 10 martie 2011, definitivă la 5 aprilie 2012, în Curierul Judiciar nr. 2/2013.
Sechestrul asigurător asupra conturilor bancare: confuzie terminologică sau manifestare a autonomiei normelor penale?, (împreună cu conf. univ. dr Marieta Avram), publicat pe www.juridice.ro la data de 27 februarie 2013.
Corporate Crime in Romania: Theoretical and Practical Issues, in Criminal Justice and Security - Contemporary Criminal Justice Practice and Research: Conference Proceedings, edited by Gorazd Meško, Andrej Sotlar and Jack R. Greene; Ljubljana, Faculty of Criminal Justice and Security, 2013.
Dreptul de a fi uitat şi de a fi şters, în dezbatere la nivel european, publicat pe www.bizlawyer.ro la data de 28 martie 2013.
Pot fi acordate daune morale unei persoane juridice în cadrul acţiunii civile exercitate în procesul penal?, publicat pe www.juridice.ro la data de 2 aprilie 2013.
Notă la sentinţa nr. 846 din 6 decembrie 2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a II-a penală, definitivă la 22 mai 2012, în Analele Universităţii din Bucureşti nr. I/2013.
Legal cynicism in Romania, Slovenia and Russia – a Comparative Approach on Crime Related Variables (împreună cu prof. univ. dr. Gorazd Meško, doc. dr. Katja Eman, dr. Gleb Bogush), în volumul „Efficiency of Legal Norms”, Ed. Hamangiu, 2013.
Răspunderea penală a persoanei juridice: aspecte teoretice și practice, în Revista de ştiinţe juridice nr. 1/2013.
Șapte ani de răspundere penală a persoanei juridice în România. 40 de hotărâri definitive, publicat pe www.juridice.ro la data de 25 octombrie 2013.
Notă la sentinţa nr. 872 din 23 mai 2011 a Judecătoriei Bacău, secţia penală, în Curierul Judiciar nr. 9/2013.
Notă la decizia nr. 2550 din 13 august 2012 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Analele Universităţii din Bucureşti nr. II/2013.
Nota la decizia pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală în dosarul nr. 421/36/2011, în Curierul Judiciar nr. 1/2014.
Características del sistema penal rumano y responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho rumano y comparado, în Annuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Panama, 2014.
New EU Directive on Translation and Interpretation in Romania (împreună cu Dragoş Pârgaru), publicat pe www.fairtrials.net la 20 martie 2014.
Prostitution in Romania: minutes before abolitionism, Justice Report no. 29/2014, Canada.
Aspecte de noutate privind răspunderea penală a persoanei juridice, în Analele Universitaţii din Bucureşti – Supliment 2014.
Penalizarea dreptului afacerilor. Privire asupra răspunderii penale a persoanei juridice, în Curierul Judiciar nr. 6/2014.
Incidenţa dispoziţiilor Codului de procedură civilă sau ale Codului de procedură fiscală în materia măsurilor asigurătorii luate în procesul penal. Concursul între măsurile asigurătorii luate în procesul penal şi titlurile executorii (împreună cu Traian-Cornel Briciu), în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2014.
Notă la Sentinţa nr. 658/2012, pronunţată de Judecătoria Bacău, secţia penală, definitivă, în Analele Universității din București – Seria Drept 2014.
Crime and Criminology in Romania. Focus on the New Criminal Code, în A.-M. Getoš Kalac, H.-J. Albrecht, & M. Kilchling (eds.), Mapping the Criminological Landscape of the Balkans: State of Art in Criminology and Crime with an Expedition into the Criminal Landscape of the Balkans, Balkan Criminology Publication Series Volume BC 1. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in coop. with University of Zagreb Faculty of Law and Duncker & Humblot, Berlin, 2014 Comentario de la decision no. 9 de 29 de enero 2013 del Tribunal Ialomita sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas, Annuario de la Facultad de Derecho, Universidad de Panama, 2015.
Notă la încheierea din 26 martie 2012 pronunţată în dosarul nr. 8240/3/2012, de Tribunalul Bucureşti, Secţia I penală, definitivă, în Analele Universității din București – Seria Drept 2015.
Preuve et vérité, în La preuve, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Ed. L2BV, Bruylant, 2015
Procédure et immatériel (împreună cu lect. dr. Andrea Chiș), în L’immatériel, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, Ed. L2BV, Bruylant, 2015
Probleme privind reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice, în V. Pașca, F. Ciopec, M.Roibu (coord.), Dreptul penal român și Dreptul penal maghiar – probleme actuale, Ed. Universul Juridic, București, 2015
Creditorii debitorilor urmăriți penal, în M. Bob, A.R. Trandafir (ed.), Creditori versus debitori. Perspectiva Hexagonului, Ed. Universul Juridic, București, 2015
La responsabilité pénale du médecin - problèmes issus de l'application du nouveau Code pénal roumain (împreună cu prof.univ.dr. Valerian Cioclei), în Journées turco-roumaines de l’Association Henri Capitant, Istanbul, 2016.
La responsabilité pénale des personnes morales dans le nouveau Code pénal roumain: particularités nationales et influences européennes, în Journées turco-roumaines de l’Association Henri Capitant, Istanbul, 2016.
Despre inaplicabilitatea interdicției inițierii sau a suspendării dizolvării ori lichidării persoanei juridice în cadrul procedurii insolvenței. Și alte două motive de neconstituționalitate în materia măsurilor preventive aplicabile persoanelor juridice, publicat pe www.juridice.ro la 26 octombrie 2016.
Insuportabila ușurătate a legăturii dintre insolvență și dreptul penal (împreună cu proc. Alexandra Șinc), www.juridice.ro și Curierul Judiciar nr. 1/2017
Obținerea de date și informații de la instituțiile de credit în cursul urmăririi penale (împreună cu cons. jur. Gabriel Marin), www.juridice.ro și volumul In Honorem Nicolae Volonciu, Ed. Universul Juridic, București, 2017.
Aplicarea legii insolvenței în procesele penale, Caiete de drept penal nr. 3/2017.
Imprisonment in Romania (împreună cu lector univ. dr. Daniel Nițu), în A.-M. Getoš Kalac, H.-J. Albrecht, A. Maljevic & M. Kilchling (eds.), Imprisonment in the Balkans, Balkan Criminology Publication Series Volume BC 4. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in coop. with University of Zagreb Faculty of Law and Duncker & Humblot, Berlin, 2020 (în curs de publicare).
Droit pénal, în F.A. Baias, M.D. Bob (coord.), Cyrill Grimaldi (ed.), Droit de la Roumanie, LGDJ, Paris, 2018.
Infracțiunea de nerespectare a măsurilor privind încredințarea minorului, în M. Avram (coord.), Autoritatea părintească, Ed. Solomon, București, 2018.
Desființarea înscrisurilor și anularea actelor juridice în procesul penal (împreună cu proc. drd. I. Kuglay și asist. univ. dr. I.-L. Toma-Dăuceanu), în Revista Română de Drept Privat nr. 4/2018 – coord. Razvan Dincă.
Antropomorfismul în mileniul III. Noi prelungiri ale drepturilor fundamentale recunoscute persoanelor juridice, în volumul In Honorem Valeriu Stoica, Ed. Universul Juridic, București, 2018
Une inexécution connue à l’avance : discussions sur la filouterie et l’escroquerie dans les contrats, în volumul Inexécution et justifications. Le pouvoir actuel d’expression du droit continental, Ed. Universul Juridic, București, 2019
Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit pénal (împreună cu prof. univ. dr. Florin Streteanu), în Concepts, intérêts et valeurs dans l’interprétation du droit positif, Paris, éd. LB2V et Bruylant, 2018
Le temps de la réforme : l’individualisation de la peine dans le nouveau Code pénal roumain, în 20 ans et le temps du droit (coord. prof. dr. Corneliu-Liviu Popescu), Ed. Hamangiu, București, 2019 Les conséquences pénales de la vente de la chose d’autrui, redactat cu ocazia Journées franco-roumaines de l’Association Henri Capitant sur La propriété, în AUBD 2019
Criminal Law, în F.A. Baias, M. Bob (coord.), A. Levasseur, J. Randall Trahan, D. Gruning (eds.), Legal System of Romania, LGDJ, 2020 Totul e atât de firesc în tăcerea noastră. Sau despre infracțiunea de omisiunea declarării unor informații, în AUBD 2020, AUBD – Forum Juridic și www.juridice.ro.
Vulnerabilité et integrité physique (împreună cu dr. Ioana Olaru), în La Vulnerabilité, Journées internationales de l'Association Henri Capitant, LB2V et Bruylant, Capitant, 2020
Răspunderea persoanei juridice pentru infracțiuni contra patrimoniului, în AUBD – Forum Juridic nr. 3/2020 și www.juridice.ro.
Inaplicabilitatea măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. cu privire la dizolvarea sau lichidarea persoanei juridice în procedura de insolvență (împreună cu drd. George Lazăr), în Caiete de Drept Penal nr. 3/2020 și în rezumat cu titlul Măsura preventivă prevăzută de art. 493 alin. (1) lit. a) C.pr.pen. nu vizează dizolvarea sau lichidarea din procedura falimentului prevăzută de Legea nr. 85/2014, în AUBD – Forum Juridic – 2020 și www.juridice.ro.
Conduite infracționale în domeniul bancar. Relația dintre frauda informatică, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos și infracțiunile de delapidare ori gestiune frauduloasă (împreună cu av. dr. George Zlati), în Revista Penalmente nr. 1/2020
Executarea silită a bunurilor confiscate sau sechestrate în vederea confiscării, în Revista Română de Executare Silită nr. 2/2020
Octombrie cântă din vânt: contestarea măsurilor asigurătorii dispuse prin decizia instanței de apel în lumina noilor modificări aduse Codului de procedură penală (împreună cu proc. dr. Irina Kuglay), publicat pe www.juridice.ro la 26 octombrie 2020
Studiu privind percepția studenților la Drept asupra pedepsei cu moartea (împreună cu asist. univ. dr. Dragoș Pârgaru, drd. Valentina Dinu și drd. Florin Bobei), în AUBD – Forum Juridic nr. 3/2020 Revizuirea hotărârilor judecătorești inexistente, publicat pe www.juridice.ro la 10 martie 2021
Verificarea periodică a măsurilor asigurătorii în cursul procesului penal, publicat pe www.juridice.ro la 5 mai 2021
Frumusețea în dreptul penal. Curiosul caz al art. 194 alin. (1) lit. c) C.pen. (împreună cu drd. Dorel Herinean), în AUBD Forum Juridic nr. 2/2021
Victimology and Victim Protection in Romania (împreună cu conf. univ. dr. Flaviu Ciopec), în A.-M. Getoš Kalac, G. Mesko & E. Sarik (eds.), Victimology in the Balkans, Balkan Criminology Publication Series Volume BC 4. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. in coop. with University of Zagreb Faculty of Law and Duncker & Humblot, Berlin, 2021
Violarea sediului profesional. Obiectul protecției. Comparație cu violarea de domiciliu, în Analele Universității Al. Ioan Cuza din Iași - Seria Științe Juridice nr. 2/2021
Efectele adopției asupra posibilității reținerii infracțiunii de incest în sarcina rudelor biologice. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 52/2021 în materie penală (împreună cu dr. George Lazăr), în Curierul Judiciar nr. 7/2021
Petty and high-ranking corrupion in Romania (împreună cu proc. dr. Anca Jurma), în T. Barabas (ed.), Distinguishing criteria between petty and high-ranking corruption, National Institute for Criminology, Budapest, 2021
Transmiterea răspunderii penale în cazul reorganizării persoanei juridice, în A.R. Trandafir, G.A. Lazăr, Răspunderea penală a persoanei juridice. O instituție transatlantică. De la evaluarea vinovăției la aplicarea și executarea sancțiunilor, Ed. Solomon, București, 2021 Reforma reformei infracțiunilor contra înfăptuirii justiției - exemplul nedenunțării, în In Honorem Viorel Pașca, Ed. Universul Juridic, București, 2022
Calitatea de subiect activ al infracțiunii de delapidare în cazul administratorului de fapt al unei asociații de proprietari sau locatari și al persoanei care desfășoară servicii pentru asociația de proprietari sau locatari, în baza unui contract de prestări servicii. Opinie privind problema de drept ce a condus la pronunțarea Deciziei HP nr. 31/2022 în materie penală, în AUBD - Forum Juridic nr. 1/2022
Monedele virtuale: între obținerea datelor privind tranzacțiile financiare și luarea măsurilor asigurătorii în procesul penal (împreună cu dr. George Zlati), în AUBD - Forum Juridic nr. 1/2022.

V. Traduceri

C. Lombroso, Omul criminal, traducere coordonată împreună cu jud. dr. C. Ghigheci, Ed. Hamangiu, București, 2021

VI. Culegeri de legislaţie

Legea cambiei şi biletului la ordin nr. 58/1934 şi legile conexe, colecţia „La Zi” (coord.), Ed. C.H. Beck, iulie 2010.

VII. Alte scrieri

Pentru el nu sunt decât un specimen dintr-un rând de fluturi</em, în R. Bercea (ed.), De-a dreptul și literatura, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2019
Iubește-ți Statul! O perspectivă criminologică și de drept penal</em, în Dilema Veche nr. 641/2-8 aprilie 2020
(În dragoste) totul s-a cam scris/ Şi de mână şi de tipar</em, în R.R.D.A. nr. 3/2020
All things bright and beautiful</em, în L. Tec, F. Țuca (coord.), De-a dreptul și cinematografia, Editura Universității de Vest, Timișoara, 2020
Iertarea în dreptul penal</em, în Dilema Veche nr. 871/17-23 decembrie 2020
12 articole de drept penal publicate în 2020 pe care nu trebuie să le ratezi</em, publicat pe www.juridice.ro la 17 decembrie 2020
Insuportabila ușurătate a legăturii dintre articolele de drept penal, publicat pe www.juridice.ro la 16.02.2021
Din cer au căzut trei...sprezece articole de drept penal în 2021</em, publicat pe www.juridice.ro la 23.12.2021

Postări - Andra-Roxana Trandafir