Alin Trăilescu

Alin Trăilescu

Este lector universitar doctor la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept și avocat în cadrul Baroului Timiș.

Publicații:
Răspunderea patrimonială pentru actele administrative de autoritate nelegale, Editura C.H. Beck, 2013;
Legea contenciosului administrativ. Comentarii și explicații, Editura C.H. Beck, 2014 (coautor);
Unele aspecte specifice ale acțiunii în despăgubiri pentru pagubele cauzate prin actele administrative de autoritate nelegale (Dreptul, nr. 1/2014);
Unele aspecte controversate privind răspunderea patrimonială civilă a funcționarilor publici care au contribuit la elaborarea și emiterea actelor administrative de autoritate nelegale (Dreptul, nr. 9/2013);
Unele considerații în legătură cu răspunderea patrimonială civilă a persoanelor juridice de drept public pentru fapta proprie de a emite acte administrative vătămătoare (Dreptul, nr. 7/2013);
Unele observații și propuneri privind procedura constituirii consiliilor locale (coautor, Dreptul, nr. 1/2011);
Unele controverse în domeniul excepției de nelegalitate în lumina Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ (coautor, Dreptul, nr. 6/2011)