Toader Ana-Maria

Toader Ana-Maria

Este doctorand al Facultăţii de Drept din cadrul Univerşităţii „Babeş-Bolyai”, asistent universitar în cadrul aceleiași Facultăți și avocat în Baroul Cluj.

D-na Ana-Maria Toader are experienţă în domeniul contractelor civile şi între profeşionişti, executărilor silite, recuperării de creanţe, dreptului european şi al drepturilor omului. În cadrul departamentului de consultanţă, a asistat clienţii la încheierea de tranzacţii şi a oferit consultanţă juridică în diverse arii de drept, printre care dreptul muncii şi cel al afacerilor.

Sursa fotografiei și a informațiilor