Marioara Țichindelean

Marioara Țichindelean

Este doctor în drept și profesor universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu.

Activitate profesională:

- judecător, Judecătoria Sibiu, litigii de muncă şi civile (1.12.1999 - 30.09.2002).
- judecător, Tribunalul Sibiu, Secţia I‑a civilă – litigii civile, de muncă și asigurări sociale (1.10.2002 - 31.12.2014).

Activitate didactică:

- asistent universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, disciplinele: Teoria generală a dreptului, Dreptul muncii şi securităţii sociale (1.03.1993 - 30.09.1993),
- lector universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, disciplinele: Dreptul muncii şi securităţii sociale, Asistenţa socială, Teoria generală a dreptului (1.10.1993 - 30.04.2005),
- conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, disciplinele: Dreptul muncii şi securităţii sociale, Asistenţa socială (1.05.2005 – prezent).

Membru în Consiliul editorial al următoarelor revistelor ştiinţifice: Revista Română de Dreptul Muncii (București); Acta Universitatis „Lucian Blaga” (Sibiu); La Revue Européenne du Droit Social (Târgoviște).

Principalele lucrări, articole şi studii publicate:

Lucrări

- Contractul colectiv al muncii, curs universitar, Ed. Universul Juridic, București, 2015,
- Dreptul muncii. Dreptul colectiv al muncii, vol. I, curs universitar, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002,
- coautor în M. Ţichindelean, M. Gheorghe, Dreptul muncii. Manual pentru uzul studenţilor la forma de învăţământ la distanţă, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2009,
- coautor în M. Ţichindelean, M. Gheorghe, Elemente de drept public şi privat curs pentru studenţii de la învăţământul superior economic, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2010,

Articole

- Considerații referitoare la modificările și completările aduse Legii dialogului social nr.62/2011 prin Legea nr.1/2016, în „Revista română de dreptul muncii” nr. 1/2016, Bucureşti,
- Transformarea contractului de muncă pe fracțiune de normă într-un contract de muncă cu normă întreagă fără acordul lucrătorului în „Revista română de dreptul muncii” nr.1/2016, Bucureşti,
- Grupă de muncă. Efectele adeverinței eliberate de către angajator în „Revista română de jurisprudență” nr.5/2015, București,
- Aspecte privind procedura contencioasă în conflictele de muncă prin prisma noului Cod de procedură civilă în „Revista română de dreptul muncii”, nr.12/2013, Bucureşti,

Conferințe

- Evoluția sistemului de control al O.I.M., în vol. Conferință Academia Română, Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Istorie „George Barițiu”, Departamentul de Cercetări Socio-Umane, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2016,
- Propuneri de lege ferenda privind perioada de probă, în vol. Conferinței naționale „Propuneri de lege ferenda privind perfecționarea legislației muncii în România” de la Sibiu, M. Ţichindelean, M. Gheorghe (editori), Ed. Universul Juridic, București, 2015,
- Considerații privind jurisdicția muncii prin prisma modificărilor aduse de Noul Cod de Procedură civilă, în vol. Conferinței naționale „Aspecte controversate în interpretarea și aplicarea prevederilor Codului muncii și ale Dialogului social. In Honorem I.T. Ştefănescu” de la Sibiu, M. Ţichindelean, M. Gheorghe (editori), Ed. Universul Juridic, București, 2013

Postări - Marioara Țichindelean