Nicoleta Țăndăreanu

Nicoleta Țăndăreanu

Este doctor în drept: specializarea drept Comercial, judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I Civilă, redactor-șef la Revista Română de Jurisprudență.

Experienţă profesională:

Judecător – Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I

Țândăreanu Nicoleta este Doctor în Drept: specializarea Drept Comercial, judecător Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I-a Civilă, redactor-șef la Revista Română de Jurisprudență.

Publicații:

Procedura reorganizării judiciare, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000; Procedura falimentului băncilor, Ed. Reprograph, Craiova, 2001
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004
Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii, ed. revăzută şi adăugită pe baza Legii nr. 64/1995, republicată la 17 noiembrie 2004, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005
Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006, Ed. Universul Juridic, 2012
Coautor pentru secţiunea comercială – Buletinul Jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova, edițiile 2000-2013
Coautor la Procedura insolvenţei – Culegere de practică judiciară 2006-2009, 3 volume, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Nicoleta Țăndăreanu