Nicoleta Țăndăreanu

Nicoleta Țăndăreanu

Este doctor în drept: specializarea Drept comercial; arbitru, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României; formator la Institutul Național al Magistraturii; formator și membru în Consiliul Științific al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență.


Activitate profesională: jurisconsult, Consiliul Local al Oraşului Balş (1 septembrie 1989-1 septembrie 1990); judecător: Judecătoria Craiova (1 septembrie 1990-1 aprilie 1995), Tribunalul Dolj – Secţia comercială şi de contencios administrativ (1 aprilie 1995-15 august 1997), Curtea de Apel Craiova – Secţia a II-a civilă (fosta Secţie comercială) (15 august 1997-30 iunie 2014), Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția I civilă și Secția a II-a civilă (1 iulie 2014-15 decembrie 2018); arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2019-prezent); formator la Institutul Național al Magistraturii (2004-prezent); formator și membru în Consiliul Științific al Institutului Național de Pregătire a Practicienilor în Insolvență.

Activitate științifică:
• 45 de comunicări ştiinţifice la simpozioane și conferințe naționale și internaționale;
• 58 de articole și studii de jurisprudență în materie comercială și în materia insolvenței publicate în revista Dreptul, Revista de Drept Comercial, Curierul Judiciar, Revista Română de Drept al Afacerilor, Revista Română de Jurisprudenţă, Revista Română de Drept Comercial etc.;
• 7 cărți publicate – unic autor: „Procedura reorganizării judiciare”, Ed. All Beck, Bucureşti, 2000; „Procedura falimentului băncilor”, Ed. Reprograph, Craiova, 2001; „Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2004; „Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului – în formulare – o altă formă de aplicare a legii”, ediție revăzută şi adăugită pe baza Legii nr. 64/1995, republicată la 17 noiembrie 2004, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005; „Insolvenţa în reglementarea Legii nr. 85/2006”, Ed. Universul Juridic, București, 2012; „Codul insolvenţei adnotat. Noutăţi, examinare comparativă și note explicative”, Ed. Universul Juridic, București, 2014; „Codul Insolvenței comentat. Vol. I – art. 1-182”, Ed. Universul Juridic, București, 2017;
• Coautor pentru materia Drept comercial la „Enciclopedia Juridică Română, Volumul I, A-C”, Universitatea Titu Maiorescu și Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Ed. Academiei și Ed. Universul Juridic, București, 2018;
• Coautor la lucrarea „Tratat Practic de Insolvență”, vol. I, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2022;
• Coautor pentru secţiunea comercială la 11 culegeri de jurisprudență – „Buletinul Jurisprudenţei – Culegere de practică judiciară a Curţii de Apel Craiova”, ed. 2000-2013; coautor la „Procedura insolvenţei. Culegere de practică judiciară 2006-2009”, 3 volume, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011.

Premii și recunoaştere ştiinţifică: „Premiul Special al Uniunii Juriștilor din România”, pentru lucrarea „Codul Insolvenței comentat. Vol. I – art. 1-182”, Ed. Universul Juridic, București, 2017, 653 pag.; colaborator principal al Revistei de Drept Comercial, editată de Ed. Lumina Lex SRL, în perioada 2008-2012; biografia publicată în a 4-a ediţie (2009) din „Enciclopedia Personalităţilor din România: Who is Who”, pag. 1417; „Premiul de excelență pentru solidaritate” – Gala Excelenței „Împreună protejăm România”, decernat la Ateneul Român, 24 ianuarie 2021, de organizatorii seriei de conferințe „Împreună protejăm România”, Institutul Național de Statistică, Grupul de presă MediaUno, sub egida Academiei Române.

Citări: peste 70 de citări ale lucrărilor menţionate în cărţi de specialitate şi în articole din reviste, dintre care 17 citări în articole cotate CEEOL.

Alte activități științifice: membru în colegiul de redacţie al revistei de insolvenţă Phoenix, editată de Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (2004-2005); redactor-șef la Revista Română de Jurisprudență (2014-2019); redactor-șef la Revista Română de Drept Comercial (RRDC)®(2020-prezent); coordonator, împreună cu prof. dr. Florin Moțiu, la Colecția Biblioteca Dreptul Insolvenței, Ed. Universul Juridic.

Contribuţii la elaborarea de acte normative: membru în grupul consultativ de experţi organizat de Ministerul Justiției – Direcţia elaborare acte normative pentru redactarea Codului insolvenţei – Programul de îmbunătăţire a mecanismului insolvenţei în România (2012-2013); membru în grupul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii pentru elaborarea Regulamentului de organizare internă al instanțelor judecătorești (pentru secțiunea referitoare la repartizarea și administrarea dosarelor de insolvență) (2014); membru în grupul de inițiativă pentru propuneri de modificare a Legii nr. 85/2014 după 3 ani de aplicare (2018).

Postări - Nicoleta Țăndăreanu