Claudia Antoanela Susanu

Claudia Antoanela Susanu

Este judecător din anul 1995, în prezent desfășurându-și activitatea la Curtea de Apel Iași. Este doctor în drept din anul 2010, formator al Institutului Național al Magistraturii și cadru didactic asociat la Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Alexandru Ioan Cuza” Iași.

A publicat în calitate de coautor 12 lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi mai multe articole în diferite reviste de specialitate. Dintre lucrările publicate amintim: - Codul civil adnotat Vol. III. Art. 535-952 Despre bunuri, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Buletinului Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială nr. 1/2015, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015;
- Probele în procesul civil. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Procedura insolvenţei. Practică judiciară 2006-2009 Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Moştenirea legală şi testamentară. Împărţeala moştenirii, Practică judiciară, Ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Citarea şi comunicarea actelor de procedura, Practică judiciară, Ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.

A participat și a susținut mai multe seminarii în domeniul drepturilor omului și al dreptului civil.

Postări - Claudia Antoanela Susanu