Claudia Antoanela Susanu

Claudia Antoanela Susanu

Este avocat în Baroul Iași; Cadru didactic asociat – Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, titular de curs la Disciplina „Jurisdicții speciale în dreptul comercial”, Ciclul de studii Master (2005- prezent); judecător la Curtea de Apel Iași, secția civilă (2004-2020); judecător la Tribunalul Iași (2000-2004); judecător la Judecătoria Iași (1995-2000); formator al Institutului Național al Magistraturii (2005-prezent); Membru în Rețeaua de Cooperare judiciară în materie civilă și comercială (2006-2020).

A publicat în calitate de coautor 12 lucrări de specialitate în domeniul dreptului şi mai multe articole în diferite reviste de specialitate. Dintre lucrările publicate amintim: - Codul civil adnotat Vol. III. Art. 535-952 Despre bunuri, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013;
- Buletinului Rețelei Judiciare Române în materie civilă și comercială nr. 1/2015, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2015;
- Probele în procesul civil. Practică judiciară, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
- Ghid de audiere a copilului în procedurile judiciare, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Procedura insolvenţei. Practică judiciară 2006-2009 Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Moştenirea legală şi testamentară. Împărţeala moştenirii, Practică judiciară, Ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009;
- Citarea şi comunicarea actelor de procedura, Practică judiciară, Ediţie revăzută şi adăugită, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009.

A participat și a susținut mai multe seminarii în domeniul drepturilor omului și al dreptului civil.

Postări - Claudia Antoanela Susanu