Elena Emilia Ștefan

Elena Emilia Ștefan

Este conferențiar universitar doctor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București și avocat în Baroul București. Desfășoară activitate didactică în cadrul Universității „Nicolae Titulescu” din februarie 2009 – prezent, disciplina Drept administrativ I și II și alte discipline conexe (licență și master).Educație și formare:
Studii universitare de doctorat, disciplina Teoria generală a dreptului, Facultatea de Drept, „Universitatea Nicolae Titulescu” din București (2010-2013); studii universitare de masterat în domeniul „Drept al Afacerilor”, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din București (2005-2006); este absolventă a Institutului de Drept și Relații Internaționale „Nicolae Titulescu” din București (1993-1997), a obținut diploma de licență la Universitatea din București, Facultatea de Drept.

Activitate de cercetare științifică:

Cărți: „Drept administrativ. Partea a I-a. Curs universitar”, Ed. Universul Juridic, București, (ediția I – 2014, ediția II – 2016, ediția III – 2019); „Manual de drept administrativ. Partea I, Caiet de seminar”, Ed. Universul Juridic, București, (ediția I – 2011, ediția II – 2014, ediția III – 2016, ediția IV – 2019); „Drept administrativ. Partea a II-a. Curs universitar”, Ed. Universul Juridic, București, (ediția I – 2013 ediția II – 2016, ediția III – 2018); „Manual de drept administrativ. Partea a II-a, Caiet de seminar”, Ed. Universul Juridic, București, (ediția I – 2012, ediția II – 2015, ediția III – 2016, ediția IV – 2018); „Răspunderea juridică. Privire specială asupra răspunderii în dreptul administrativ”, Ed. Pro Universitaria, București, 2013; „Etică și integritate academică. Curs universitar”, Ed. Pro Universitaria, București, (ediția I – 2018, ediția II – 2021); „Metodologia elaborării lucrărilor științifice. Curs universitar”, Ed. Pro Universitaria, București, 2019.

Articole: peste 40 de articole de specialitate, precum: „Examen asupra jurisprudenței Curții Constituționale privind noțiunea de «fapte grave de încălcare» a Constituției”, publicat în RDP nr. 2/2013, pp. 86-93; „Contribuția practicii Curții Constituționale la posibila definire a aplicabilității revizuirii în contenciosul administrativ”, publicat în RDP nr. 3/2013, pp. 82-88; „Participarea Ministerului Public la procesele de contencios administrativ”, publicat în RDP nr. 1/2014, pp. 85-93; „Incompatibilitatea dispozițiilor referitoare la mediere și la ședința de informare privind avantajele medierii în cauzele din domeniul contenciosului administrativ”, publicat în Revista Dreptul nr. 1/2014, pp. 155-159; „Practica judiciară privind incompatibilitățile publice”, publicat în RDP nr. 1/2015, pp. 76-84; „Delimitarea dintre infracțiune și contravenție în lumina noilor modificări legislative”, publicat în Revista Dreptul nr. 6/2015, pp. 143-160; „Câteva considerații asupra recursului în materia contenciosului administrativ”, publicat în RDP nr. 1/2016, pp. 79-87; „Scurte considerații asupra răspunderii membrilor Guvernului”, publicat în RDP nr. 2/2017, pp. 83-92; „Legalitate și moralitate în activitatea autorităților publice”, publicat în RDP nr. 4/2017, pp. 95-105; „Reflectarea constituțională a jurământului de credință”, publicat în Revista Universul Juridic nr. 4/2020; „Aspecte de drept comparat privind jurământul șefului de stat”, în RDP nr. 3-4/2020, pp. 89-101; „Dreptul de petiționare versus întrebări și interpelări”, publicat în volumul colectiv „In Honorem Viorel Roș. Studii de Drept Privat și Public”, coord. C.P. Romițan și P.-G. Buta, Ed. Hamangiu, București, 2021, pp. 187-198 etc.