Dragoș Alexandru Sitaru

Dragoș Alexandru Sitaru

Este profesor universitar doctor.

Pregătirea profesională:
- Doctor în Drept (1982), domeniul tezei de doctorat: arbitrajul comercial internațional;
- absolvent al Facultății de Drept a Universității din București, Secția Juridică (1975), ca șef de promoție, cu Diplomă de Merit.

Activitatea profesională:
- profesor universitar (din 1998), Conferențiar universitar (1993-1998), Lector universitar (1990-1993), Asistent universitar (1978-1990) la Facultatea de Drept a Universității din București;
- profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității ”Nicolae Titulescu” din București (din 1990). Membru fondator al Universității;
- disciplinele de învățământ: dreptul comerțului internațional și drept internațional privat (la nivel de licență), contracte comerciale internaționale și arbitraj internațional (la nivel de master, în limbile română și engleză);
- conducător de doctorat în domeniul dreptului comerțului internațional, dreptului internațional privat și arbitrajului internațional (din 2000);
- membru al Senatului Universității din București (2004-2008);
- membru al Consiliului Facultății de Drept (din ianuarie 1990);
- șeful catedrei de drept privat din Facultatea de Drept (1998-2006);
- membru al Comisiei de analiză a contestațiilor privind titlurile academice și științifice din cadrul Ministerului Educației (2007-2011);
- avocat, membru al Baroului București (din 1990), cu drept de reprezentare la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională; specializat în dreptul comerțului internațional (societăți, contracte, titluri de valoare, operațiuni bancare, arbitraj internațional și orice tip de litigii internaționale), dreptul internațional privat și dreptul civil; nominalizat pe lista de avocați a Ambasadei S.U.A. la București;
- arbitru la Curtea de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 1993), activând în calitate de coarbitru, președinte al tribunalului arbitral sau arbitru unic în mai mult de o sută de arbitraje internaționale și interne;
- arbitru la Curtea de Arbitraj a Camerei de Comerț, Industrie și Navigație Constanța (din 2004) și la Camera Arbitrală a Bursei de Valori București (2006-2012);
- arbitru la Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale din Paris (din 1997), activând în calitate de coarbitru, președinte al tribunalului arbitral sau arbitru unic în mai mult de douăzeci și cinci de arbitraje internaționale;
- arbitru la Centrul de Arbitraj Internațional al Camerei Economice Federale a Austriei, Viena (din 2004). Arbitru la Curtea de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Ungariei, Budapesta (din 2004); arbitru la Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission, Shanghai International Arbitration Center (din 2015); European Mediation & Arbitration Organization – EODID Athens (din 2017);
- arbitru în mai mult de șase arbitraje internaționale ad hoc, inclusiv în conformitate cu Regulile de arbitraj ale UNCITRAL;
- domenii de specializare ca arbitru: drept societar, joint ventures și cooperare, dreptul construcțiilor inclusiv contracte FIDIC, distribuție și franciză, agency (reprezentare), vânzări-cumpărări, energie și resurse naturale, mediu, drept bancar, investiții și achiziții publice, drept maritim, drepturi reale, transporturi, asigurări;
- hotărâri arbitrale redactate în limbile română, engleză și franceză;
- membru al Colegiului Curții de arbitraj comercial internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (2014-2015);
- membru pe lista de Conciliatori și Arbitri ai Centrului Internațional pentru Soluționarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID), Washington D.C., S.U.A., fiind desemnat de către Guvernul României (2008-2014 și 2016-2022);
- membru al Curții Internaționale de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale din Paris, desemnat de ICC World Council, la propunerea Comitetului Național Român al CCI (din 2016);
- membru în Comisia de Arbitraj și ADR a Camerei de Comerț Internaționale și Raportor național pentru România în „Grupul de lucru privind Regulile Naționale de Procedură pentru Recunoașterea și Executarea Sentințelor Arbitrale Străine potrivit Convenției de la New York din 1958”, numit de Comitetul Național Român al CCI (din 2011);
- membru al Grupului de Arbitraj din Europa Centrală și de Est al Camerei de Comerț Internaționale (din 2017);
- membru al Grupului de lucru pentru Arbitraj și Conciliere al UNCITRAL (din 2016);
- fost judecător la judecătoriile sectoarelor 2 și 5 din București (1975-1978); clasificat primul pe țară la examenul pentru dobândirea calității de judecător definitiv (1977).

Activitatea științifică:
- autor a două tratate academice și a peste 40 de monografii și articole în domeniul dreptului comerțului internațional, dreptului internațional privat și dreptului civil, publicate în România și în străinătate.
Tratate academice publicate în România (ultimele ediții):
- Drept internațional privat. Tratat (780 pagini), Ed. C.H. Beck, București, 2013;
- Dreptul comerțului internațional. Tratat. Partea generală (732 pagini) și Partea specială (468 pagini), Ed. Universul Juridic, București, 2017.

Cele mai importante lucrări publicate în străinătate (ultimele ediții):
- Capitolul „România” în „Legal Aspects of Doing Business in Europe”, publicat de Kluwer Law and Taxation Publishers, S.U.A., Supplement 9 din Internațional Business Series, editat de Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, 1998;
- Raport național pentru „Romania”, în „Ghidul privind Regulile Naționale de Procedură pentru Recunoașterea și Executarea Sentințelor Arbitrale Străine potrivit Convenției de la New York din 1958”, editat de Buletinul Curții Internaționale de Arbitraj a CCI, vol. 23/Special Supplement – 2012, publicat în 2013;
- „Doing Business in Romania”, în Comparative Law Yearbook of International Business, vol. 35/2013, p. 59-110, publicată de Wolters Kluwer Law and Business Publishing House, sub egida Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, publicată în 2013 (coautor);
- „Corporations and Partnerships in Romania”, în „International Encyclopaedia of Laws”, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2014 (coautor);
- „The Applicable Law in International Arbitration”, în „Arbitration in Romania: A Practitioner's Guide”, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2016 (coautor);
- „Private International Law in Romania”, în „International Encyclopaedia of Laws”, publicată de Kluwer Law International BV, Olanda, 2016 (autor general și coordonator).

Conferințe susținute în România și în străinătate (S.U.A., Marea Britanie, Belgia, Finlanda, Danemarca etc.), în domeniul dreptului comerțului internațional.

Avize juridice pentru beneficiari români și străini (bănci, societăți comerciale și persoane fizice din Europa, America etc.); coautor al proiectului Codului de Comerț Exterior al României (1979/1986).
Expert privind dreptul român pentru instanțe de judecată și curți de arbitraj din străinătate (de exemplu, curți de arbitraj de la Londra, Curtea de Apel de la Londra, Curtea Internațională de Arbitraj a Camerei de Comerț Internaționale din Paris, arbitraje UNCITRAL la Paris, Londra, Geneva, Viena etc.)

Membru al Consiliului Științific al Revistei Române de Arbitraj, editată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (din 2007).
Membru al Colegiului Științific al Revistei de Drept Maritim, editată de Ed. Universul Juridic (din 2010).
Cursuri de specializare urmate în străinătate:
 1. Institutul Internațional pentru Drepturile Omului, Strasbourg, Franța (1981);

 2. Documentare privind învățământului superior British Council – Marea Britanie (1991);

 3. Programul TEMPUS – Drept comunitar european, la Universitatea Liberă din Bruxelles și la Universitatea din Bradford ( Anglia) – 1992;

 4. Master de cercetare N.A.T.O. pentru „Instituțiile democratice” (1992-1993), cu tema „The Trade Companies and the Stock Exchanges, Instruments for Speeding – up the Privatization During the Period of Transition to the Market Economy in Romania; the Consonance of their Legal Regime with the International Law in the Matter”.


Membru al unor foruri științifice interne și internaționale. Distincții:
 1. Membru al Centrului pentru Înțelegere Internațională (Centre for International Understanding), St. Louis, Missouri, S.U.A. (1983);

 2. Membru al Fundației „Nicolae Titulescu”, București (din 1990);

 3. Membru de onoare al „Association of Fellows and Legal Scholars” din Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria (din 1991);

 4. Premiul „I.L. Georgescu” al Asociației Juriștilor din România, pentru tratatul de Drept internațional privat (1997);

 5. „Man of the Year 2000”, proclamat de American Biographical Institute, U.S.A.;

 6. Membru al International Law Association – I.L.A. (din 2003);

 7. Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, pentru lucrarea „Dreptul comerțului internațional. Tratat (2 volume)” (2010);

 8. Membru al International Bar Association (din 2016).


Participări la manifestări științifice internaționale:
 1. International Symposium on „Consumer Protection in A Changing World”, organizat de Tokai University European Center, Vedbaek, Danemarca, 3-4 mai 1991;


 2. Eason – Weinmann Colloquium: „The Impact of European Integration: Beyond 1992”, organizat de Tulane Law School, New Orleans, și Instituite of International Economic Law, Faculty of Law, University of Helsinki (Finlanda), 3-4 iunie 1992;

 3. 1st World Law Conference, cu tema „Law in Motion”, organizată de International Encyclopaedia of Laws, Bruxelles (Belgia), 9-12 septembrie 1996;

 4. Cea de-a 33-a sesiune a UNCITRAL, Sediul Națiunilor Unite, New York, S.U.A., 28 iunie-10 iulie 2000;

 5. Seminarul internațional cu tema „Arbitrajul în dreptul aerian și al spațiului, inclusiv al activităților de telecomunicații: implementarea măsurilor de reglementare” („Arbitration in Air and Space Law including Telecommunications Activities: Enforcing Regulatory Measures”), Haga (Olanda), 23 februarie 2001;

 6. Seminarul internațional cu tema „Austria and its Neghbours – Arbitration Today and Tomorrow”, Viena (Austria), 11 aprilie 2003;

 7. Seminarul internațional cu tema „The Marriage of Arbitration and ADR”, Londra (Marea Britanie), 26 septembrie 2003;

 8. Seminarul internațional cu tema „Implicații pentru viitorul arbitrajului comercial internațional” („Implications for the Future of the International Commercial Arbitration”), care a avut loc la Haga (Olanda) în perioada 22-23 aprilie 2004;

 9. Cea de-a XVII-a Conferință a International Council for Commercial Arbitration (ICCA), cu tema „Noul orizont în arbitrajul comercial internațional și dincolo” („New Horizon in International Commercial Arbitration and Beyond”), Beijing (China), 16-18 mai 2004;

 10. Colocviul internațional „Codes et codification”, organizat de Universitatea Laval, Quebec, Canada, 19-21 septembrie 2004;

 11. Conferința Curții de Arbitraj din Veneția (VENCA), cu tema: „Evoluția arbitrajului internațional în U.E.: Jurisprudență și practică profesională” („The Evolution of International Arbitration in the E.U.: Jurisprudence and Professional Practice”), Veneția (Italia), 16-17 septembrie 2005;

 12. „ICC and ICC India Events”, New Delhi (India), 29 noiembrie-1 decembrie 2006;

 13. Congresul Internațional al International Council for Commercial Arbitration (ICCA), cu tema: „Arbitration Advocacy In Changing Times”, Rio de Janeiro (Brazilia), 24-27 mai 2010;

 14. 14th Annual International Arbitration Day, organizat de International Bar Association, 3-4 martie 2011, Seul, Coreea de Sud;

 15. Conferința Internațională „Practical Aspects in the Application of Arbitration Procedure Rules: Comparative Perspective of the ICC Arbitration Rules 2012 and the Arbitration Rules of the Court of International Commercial Arbitration attached to the Romanian Chamber of Commerce and Industry”, București, 11 noiembrie 2011;

 16. 15th Annual International Arbitration Day, on „Neutrality: myth or reality?”, organizat de International Bar Association, 8-9 martie 2012, Stockholm, Sweden;

 17. Conferința Internațională „Modern Trends in International Commercial Arbitration”, organizată de Facultatea de Drept a Universității din București, 7 septembrie 2012;

 18. 16th Annual International Arbitration Day, on „Making the Award: need we rethink the process?”, organizat de International Bar Association, 21-22 februarie 2013, Bogota, Columbia;

 19. International Congress of International Council for Commercial Arbitration (ICCA), cu tema „Legitimacy: Myths, Realities, Challenges”, Miami (U.S.A.), 6-9 aprilie 2014;

 20. Conferința Internațională „New Perspectives in Construction Law”, organizată de Romanian Society of Construction Law, București, 19-21 martie 2015;

 21. 4th World Conference on Business, Economics and Management, 30 aprilie-2 mai 2015, Izmir, Turcia;

 22. Conferința Internațională „International Arbitration LLM Alumni meet Practitioners”, cu tema „States and State Enterprises in International Arbitration”, organizat de Facultatea de Drept a Universității din București, 16 octombrie 2015;

 23. Conferința Internatională „Arbitration in Eastern Europe – Trends and Developments”, organizată de Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, în asociere cu European Arbitration Group, București, 24 noiembrie 2015;

 24. Conferința Internațională ICON-S, cu tema „Borders, Otherness and Public Law”, organizată de Humboldt University Berlin, Germania, 17-19 iunie 2016;

 25. Cea de-a 11-a ICC New York Conference on International Arbitration, New York, U.S.A., 14 septembrie 2016;

 26. Conferința anuală a International Bar Association, 8-23 septembrie 2016, Washington D.C., S.U.A.;

 27. Conferința „Probleme dificile de arbitraj”, organizată de juridice.ro, la sediul Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, București, 16 februarie 2017;

 28. Conferința „Arbitration in Highly Regulated Sectors: Energy, Telecom, Pharma, Banking & Finance”, organizată de Club Español del Arbitraje, în colaborare cu ICC și ICC Belgium, Bruxelles, 17 februarie 2017;

 29. 20th Annual International Arbitration Day, cu tema „Burden and standard of proof in international arbitration and related proceedings”, organizat de International Bar Association, 30-31 martie 2017, Milano, Italia.

Postări - Dragoș Alexandru Sitaru