Bianca Selejan-Guțan

Bianca Selejan-Guțan

Activitate profesională: preparator universitar (1996-1998), asistent universitar (1998-2002), lector universitar (2002-2005), conferenţiar universitar (2005-2009) şi profesor universitar (din 2009) la Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu; membru al Consiliului facultăţii; membru al Colegiului de redacţie al Romanian Journal of Comparative Law; membru al Consiliului ştiinţific al revistei Acta Universitatis Lucian Blaga, seria Iurisprudentia; membru al colegiului de redacţie al revistei Pandectele române; membru al Institutului de Ştiinţe Administrative Paul Negulescu; vicepreședinte al Asociației Române de Drept Constituțional (din 2014); conducător al echipelor facultăţii, participante la Concursul European de Drepturile Omului Rene Cassin, Strasbourg; profesor-invitat la Universitatea Philipps din Marburg, Germania, la Universitatea Carlos III din Madrid și la Universitatea din Valencia; avocat definitiv (suspendare la cerere a exercitării profesiei) în Baroul Sibiu.

Publicaţii:
Cursuri universitare (Drept constituțional și instituții politice, vol. 1 și 2, Hamangiu, 2008; 2015-16; Protecţia euro­peană a drepturilor omului, C.H.Beck, 2004, 2006, 2008, 2011; Drept internațional public, în coautorat, Hamangiu, 2008, 2014; mono­grafii (The Constitution of Romania: A Contextual Analysis, Oxford, Hart Publishing, 2016; Excepția de neconstitu­ţionalitate, C.H.Beck, 2005, 2010; Spaţiul european al drepturilor omului, C.H.Beck, 2008); colecții de jurisprudență (Hotărâri CEDO împotriva României, în coautorat, Hamangiu, 2006); co-autor al unor lucrări de referinţă (Constituţia României. Comentariu pe articole, C.H.Beck, 2008); co-editor de volume colective (Europe Between the Freedom of Culture and the Culture of Freedoms, ULBS, 2008 ; Europeanization and Judicial Culture in Contemporary Democracies, Hamangiu, 2014) ; autoare de studii, articole, recenzii, cronici de jurispru­denţă, publicate în reviste şi volume colective ca: Revista de Drept Public, Dreptul, Est-Europa – Revue d’etudes politiques et constitutionnelles, Annuaire International de la Justice Constitutionnelle, Percorsi costituzionali, Pandectele române, Noua Revistă de Drepturile Omului, Acta Univer­sitatis Lucian Blaga, publicaţiile Institutului Elveţian de Drept Comparat ; The Convergence of Fundamental Rights in Europe, Springer, 2016 ; Social Rights as Fundamental Rights, Eleven International Publishing, 2016 ; Iustitia et Pax. Gedächtnisschrift für prof. Dr. Dieter Blumenwitz, Berlin, Duncker & Humblot, 2008; AWR Bulletin (Association for the Study of the World Refugee Problem) ș.a.; autoare a unor comunicări prezentate la congrese internaționale, precum și la con­fe­rinţe naţio­nale şi internaţio­nale.
Premii:
Premiul Diploma de onoare a Uniunii Juriştilor din România (2008) pentru contribuția din lucrarea Constituţia României. Comentariu pe articole, Editura C.H.Beck, 2008.