Minodora-Ioana Rusu

Minodora-Ioana Rusu

Este asistent universitar doctor, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti; seminare: drept penal, drept procesual penal şi drept constituţional.

Publicaţii:

• Cursuri universitare şi monografii:
- I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în dreptul penal român”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014;
- A. Boroi (coordonator), I. Rusu, A. Chirilă, G.L. Goga, A.A. Dumitrache-Ionescu, M.-I. Balan-Rusu, „Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti”, 2014;
- A. Boroi (coordonator), I. Rusu, F. Puşcă, A. Chirilă, M. Pocora, G.L. Goga, A.A. Dumitrache-Ionescu, M.-I. Balan-Rusu, „Practică judiciară în materie penală. Drept penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013;
- I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „The European Arrest Warrant, Romanian and European Legislation, Doctrine and Jurisprudence”, Lambert Academic Publishing (Germania), Danubius University, 2013;
- A. Boroi, I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „The Judicial Cooperation in Criminal Matters in the European Union”, Lambert Academic Publishing (Germania), Danubius University, 2012;
- I. Rusu, M.-I. Balan-Rusu, „Lipsirea de libertate în mod ilegal, Monografie”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010.
• Studii şi articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale – 22.
• Studii şi articole susţinute şi publicate în cadrul unor conferinţe internaţionale – 21.