Alexandru Rîșniță

Alexandru Rîșniță

Este avocat în Baroul Cluj, autor și coautor al mai multor lucrări precum și articole ori studii publicate în reviste de specialitate.

Publicații:

- Infracţiunile prevăzute în cadrul Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Seria Iurisprudentia, nr. 1/2013 - Persoana juridică – subiect al infracţiunii de omor, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2013 - Amânarea aplicării pedepsei în noul Cod penal, în Caiete de Drept Penal nr. 2/2013 - Teoria obiectului juridic – între exigenţă şi derizoriu, în Studia Universitatis Babeş-Bolyai – Seria Iurisprudentia, nr. 2/2014 - Unele reflecţii cu privire la aplicabilitatea art. 31 alin. (1) lit. c) din Statutul Curţii Penale Internaţionale, în Caiete de Drept Penal nr. 1/2014 - Interpretarea art. 86 alin. (2) teza a V-a din OUG nr. 195/2002 [actualul art. 335 alin. (2) teza a V-a din noul Cod penal], conducerea unui autovehicul de către o persoană care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România. Situaţia persoanei care conduce un autovehicul având permisul de conducere reţinut în vederea anulării. Necesitatea comunicării dispoziţiei de anulare a permisului, Notă la Sentinţa penală nr. 529/24.04.2014 a Judecătoriei Oradea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 3/2014 - Amânarea aplicării unei pedepse. Necesitatea existenţei unui acord pozitiv de a presta o muncă remunerată în folosul comunităţii. Stabilire, aplicare (condamnare), două stagii distincte în cadrul procesului sancţionator, Notă la Sentinţa penală nr. 73/14.02.2014 a Judecătoriei Buftea, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 2/2014 - Deţinere de droguri de risc (cannabis), fără drept, pentru consum propriu, într-o instituţie medicală. Incidenţa circumstanţei agravante prevăzute de art. 14 lit. c) din Legea nr. 143/2000. Constatarea pericolului social al infracţiunii din perspectiva teoriei obiectului juridic, Notă la Sentinţa penală nr. 143/03.06.2013 a Tribunalului Alba, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 1/2014 - Art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 39/2003, art. 323 C. pen. Trei infracţiuni distincte? Probleme de interpretare odată cu intrarea în vigoare a noului Cod penal. Dezincriminare, Notă la Încheierea şedinţei publice din 02.10.2013 a Tribunalului Mureş, în Revista Română de Jurisprudenţă nr. 5/2013 - Despre (im)posibilitatea achitării inculpatului din cauza lipsei pericolului social al faptei ulterior intrării în vigoare a noilor Coduri, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 5 iunie 2014, pe site-ul www.juridice.ro - R. Maier, Cu privire la anumite probleme de interpretare a art. 86 alin. (2) din OUG nr. 195/2002, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 13 decembrie 2013, pe site-ul www.juridice.ro - Unele consideraţii privind infracţiunile prevăzute de Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 23 octombrie 2013, pe site-ul www.juridice.ro - Ipoteză de „risc culpabil” într-o cauză aflată pe rolul Curţii de Apel Cluj. Lipsa raportului de cauzalitate, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 28 mai 2013, pe site-ul www.juridice.ro - Aplicarea „pe dos” a principiului in dubio pro reo într-o Decizie a Curţii de Apel Alba-Iulia, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicat în data de 18 martie 2013, pe site-ul www.juridice.ro

Sursă informații
Sursă foto

Postări - Alexandru Rîșniță