Radu Ștefan Pătru

Radu Ștefan Pătru

Este doctor în drept, lector universitar în cadrul Departamentului Drept, Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune – Academia de Studii Economice din București, titular la disciplinele Dreptul muncii și Dreptul afacerilor, desfășurând și activitate de consultanță în special în domeniul dreptului muncii.

Studii:

Doctor în Drept al Academiei de Studii Economice din București, din anul 2014, cu teza intitulată Contractele și acordurile colective de muncă.

Publicații:

- Enciclopedia Juridică Română, Volumul I, A – C, Ed. Academiei Romane & Ed. Universul Juridic, 2018, coautor la Secțiunea Dreptul muncii;


 - Dreptul individual al muncii, Ed. Universitară, București, 2018;


 - Curs de Drept societar pentru învățământul la distanță, Ed. ASE, București, 2018;


 - Curs de Dreptul afacerilor pentru învățământul la distanță, Ed. ASE, București, 2018;


 - Contractele și acordurile colective de muncă, Ed. Hamangiu, București, 2014;
 

Articole științifice în reviste de prestigiu din domeniul Știintelor juridice, precum Dreptul, Revista Română de Dreptul Muncii, Tribuna Juridică etc., participant la numeroase conferințe naționale și internaționale cu publicarea articolelor în volumele colective ale conferințelor.

Alte activităţi:

Membru în Comisiile de admitere la studii de licență și de masterat în cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul ASE și membru în Comisia centrală de admitere la licență în cadrul ASE București.